Medlemsavgift och betalning

Medlemsavgiften är för närvarande 200 kr per år (gratis för grundutbildningsstudenter). Avgiften betalas till något av nedanstående konton (kom ihåg att ange ditt namn):

Plusgiro

50 86 22-8

Bankgiro

400-5971

Som betalande medlem har du rätt till ett användarkonto på denna hemsida som låter dig publicera nyheter och information. Du kan registrera dig här!