Våra medlemmar

Våra medlemmar är bland annat verksamma på universitet, herbarier, naturhistoriska museer och liknande institutioner i Sverige såsom i de andra nordiska länderna. Föreningen organiserar och stöder ett årligt möte som kallas Systematikdagarna, då föreningens medlemmar har möjligheten att träffas och utbyta erfarenheter samt berätta om de senaste resultaten inom systematisk forskning. Mötet hålls i november och arrangeras i tur och ordning av universiteten i Uppsala, Göteborg och Lund, samt av riksmuseet i Stockholm. I samband med Systematikdagarna hålls det också Svenska systematikföreningens årsmöte.