Universitet i Oslo, Naturhistorisk museum: Seksjonssjef i Botanisk hage

Stillingen som Hagesjef (seksjonsleder stillingskode 1211) i Botanisk hage ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo er ledig.

Botanisk hage ligger vakkert til på Tøyen og er en del av Naturhistorisk museum og Universitetet i Oslo. Samlingene i Botanisk hage omfatter over 5 500 plantearter fra ulike deler av verden, og brukes i undervisning, formidling og forskning.  Plantene dyrkes i veksthus og i ulike avdelinger på friland.  Botanisk hage formidler kunnskap om mangfoldet i planteriket og betydningen av at dette mangfoldet bevares.  Planter som er truet eller sårbare i norsk natur tas vare på i Botanisk hage.

Hagesjefen vil lede Seksjon for botanisk hage og ha ansvar for strategisk planlegging, videreutvikling og drift av Botanisk hage. Det er ønskelig med omfattende ledererfaring fra tilsvarende virksomhet.

Seksjonslederen i Botanisk hage inngår i museumsdirektørens ledergruppe og har museumsdirektøren som sin nærmeste overordnede. Det tilligger ikke egen forskning til stillingen.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområde:

 • Faglig og administrativ ledelse av Botanisk hage
 • Lede, motivere og inspirere seksjonens medarbeidere
 • Målstyring, økonomioppfølging og personalledelse
 • Overordnet ansvar for hagens vitenskapelige samlinger
 • Tverrfaglige samarbeid med øvrige seksjoner ved NHM
 • Videreutvikle forsknings-, forvaltnings og formidlingsaktiviteten
 • Samarbeide med venneforeningen “Botanisk hages Venner”
 • Samarbeide med botaniske hager nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på PhD-nivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet
 • God kompetanse i systematisk botanikk og plantekunnskap
 • Kunnskap om nordisk flora
 • Relevant erfaring med tilsvarende arbeidsoppgaver
 • Omfattende ledererfaring, gjerne fra tilsvarende grupper med både vitenskapelige og tekniske stillinger
 • Solid erfaring fra økonomi- og budsjettarbeid
 • Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig på et nordisk språk og engelsk

Personlige egenskaper:

I vurderingen vil søkerens personlige egnethet bli vektlagt. Stillingsinnehaver må være en utpreget lagspiller og samtidig kunne arbeide selvstendig, være initiativrik og systematisk, og ha gode samarbeidsevner. Hagesjefen må kunne motivere og inspirere sine medarbeidere.  Den som tilsettes må kunne representere Botanisk hage og NHM på en god måte. Evne til å prioritere i en hektisk hverdag og samtidig jobbe mot overordnede og langsiktige mål.

Vi tilbyr:

 • Et hyggelig og spennende arbeidsmiljø på et museum i omfattende utvikling
 • Lønn etter lønnstrinn 70 – 78 (kr. 617 800 -743 100 per år avhengig av kompetanse)
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger 

Følgende dokumenter skal lastes opp i den elektroniske søknaden:

 • Søknadsbrev
 • CV med navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, relasjon, e-post adresse og telefonnummer)

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.  Kvinner oppfordres til å søke.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

I henhold til offentlighetslova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 • Søknad: https://uio.easycruit.com/vacancy/1705103/71922?iso=no
 • Søknadsfrist: 23. oktober 2016
 • Referansenummer:
 • 2016/11522

Kurs: Phylogenetics, phylogenomics, citizen science and entrepreneurship (BIG 4 Fall Workshop 2016)

BIG 4 Fall Workshop 2016

Phylogenetics, Phylogenomics, Citizen science and Entrepreneurship

Dates: Mon Oct 10 – Tue Oct 18, 2016

Venue: Tovetorp research station (http://www.zoologi.su.se/tovetorp/)

Description

The BIG4 fall workshop 2016 has two main themes. One theme is focused on phylogenetics, phylogenomics and bioinformatics, and is intended to provide students with an introduction to these topics, focused on skills that will be useful in their PhD research projects. There will be a mixture of lectures and practicals; students are encouraged to bring their own datasets and analysis problems. The other theme is citizen science and entrepreneurship, and this part of the course will provide broad introductions, exercises, and inspiration for students interested in pursuing these subjects as part of their current or future activities.

The workshop is primarily aimed at BIG 4 students but (except for the Friday morning session) is open to outside participants as well. We have room for up to 10 additional outside participants on a first come first served basis. Outside participants may choose to come for only part of the course, if they wish.

Course registration and fee

Register for the course no later than September 28 using the form at this web site: http://bit.ly/2c6i6v0. Outside student participation will be confirmed on September 29. If you cancel past that date, we may very well have to charge you the course fee anyway.

There will be a fee for course, accommodation and food. We expect the total cost to be approximately 2,000 SEK/day for students participating for part of the course, and approximately 15,000 SEK in total for those students taking the entire workshop. Students will receive an invoice after the course is finished.

Schedule Overview

Monday October 10
Fredrik Ronquist. Introduction to statistical inference. Bayesian phylogenetic inference and Markov chain Monte Carlo simulation.
Fredrik Ronquist. Stochastic models of evolution. Introduction to MrBayes. Exercises using MrBayes.

Tuesday October 11
Fredrik Ronquist. Divergence time estimation: node dating and total-evidence dating. Statistical biogeography. Model testing, model averaging and other special topics.
Fredrik Ronquist. Phylogenetic graphical models. Introduction to RevBayes. Exercises using MrBayes and RevBayes.

Wednesday October 12
Erik Gobbo. De novo genome sequencing: next generation sequencing and genome assembly.
Chris Wheat. Gene finding, genome annotation and phylogenomic inference.
Chris Wheat, Erik Gobbo. Genome assembly, gene finding, genome annotation and phylogenomics exercises. Questions, discussion.

Thursday October 13
Rodrigo Esparza-Salas. Introduction to metabarcoding.
Daniel Marquina. Metabarcoding: special topics.
Rodrigo Esparza-Salas, Daniel Marquina. Metabarcoding exercises.

Friday October 14
BIG 4 Midterm Review [Only BIG 4 participants].
BIG 4 Midterm Review [Only BIG 4 participants].

Saturday October 15
Johan Nylander. Handling bioinformatics data in a unix environment. Bioinformatics exercises. Bring your own data and questions!

Sunday October 16
Free day for social activities. Food will be served as usual.

Monday October 17
Inga von Sydow. Why you should become an entrepreneur.
Inga von Sydow, Lyubomir Penev, Eduardo Pareja, Karin Carlsson. Round table discussion on entrepreneurship in biosystematics, informatics and genetics.
Karin Karlsson (Savantic AB). Training session: Steps in the entrepreneurship process.

Tuesday October 18
Karoly Makonyi. A personal view on citizen science.
Karin Carlsson. Gamification and viral effects: a case study.
Jakob Jönsson. Citizen science in cosmology.
Devin Sullivan. [Title TBA].
Erik Thorelli. Bionote – A citizen science platform for logging and sharing species sightings
Miroslav Valan. A brief history of citizen science and its potential in the era of big data.
Miroslav Valan, Karoly Makonyi. Roundtable discussion on citizen

Systematikdagarna 2016 in Uppsala: Registration open!

Draft programme for Systematikdagarna 21-22 November in Uppsala is now published at http://systematikforeningen.se/verksamhet/systematikdagarna/systematikdagarna-2016/. Registration is also open. Welcome!

For those who want to register to Systematikdagarna and already have an account on systematikforeningen.se: please log in before starting registration.

For those who do not have an account on systematikforeningen.se: you can register for Systematikdagarna without a user account. If you want to create a user account on systematikforeningen.se, you might experience some problems (unfortunately the form doesn’t tell you why your account can’t be created. Common errors include: e-mail address already associated with an account, you forgot one of the mandatory fields, password too short or you didn’t get the last question right. When you have succeeded with your account creation, instead of a “Welcome to Systematikföreningen” e-mail, you might get a “Password changed” confirmation e-mail). Sorry about that, will try to fix it.

Please report any other web site errors to webmaster—snabela—systematikforeningen.se

Perl course: Perl Programming with Application to Bioinformatics Oct 10-14

A course in Perl Programming with Application to Bioinformatics (2 hp) will run from Oct 10-14 at SciLifeLab Uppsala. The deadline for application is Sep 5.

This course is highly recommended for anyone that wants to start using scripting in Perl for bioinformatics or any biological data analysis.

Full information and details of how to apply is available here:
https://www.scilifelab.se/events/perlht16/

Welcome!

Best regards,
Matthew Webster and Andreas Wallberg

The honeybee genomics research group
Dept of Medical Biochemistry and Microbiology
Uppsala University

Last chance to apply for two SIU and ForBio courses

SIU and ForBio course: Biodiversity data management and Open data

Nov 2-5, Tartu, Estonia

What are the modern, efficient, mistake-proof ways to collect and manage field and lab data, identifiers, traits, and environmental variables? How can you store your data to easily integrate with external databases?
This hands-on SIU and ForBio course on Biodiversity data management and Open data covers the basics of data collecting, data management, and publishing Open Data.

Last chance to apply, deadline 22 August!

http://www.forbio.uio.no/events/courses/2016/Open%20data

SIU and ForBio course: Polypores as tools in forest conservation

Sep 19-23, Lammi Biological Station, Finland

Polypores are dominant wood decomposers in boreal forests, and the basis of the saprobic wood web. Polypores are used as indicators of high conservation value forests in Nordic countries, and during this course one will learn how to identify polypores and selected corticioid fungi, focusing on indicator species. Also you will be familiarized with the concept of indicator species and indexes in practical use. The course includes lectures and daily field work in different types of forests, including old-growth forests.

Last chance to apply, deadline 22 August!

http://www.forbio.uio.no/events/courses/2016/Polypores

ForBio course: Phylogenomics – Extended deadline

The ForBio course: Phylogenomics has an extended application deadline: September 1st!

ForBio course: Phylogenomics
http://www.forbio.uio.no/events/courses/2016/phylogenomics.html

Time and place: Nov 14, 2016 – Nov 18, 2016, Natural History Museum, University of Oslo, Norway.
Teachers: Torsten Hugo Struck, NHM, UiO and Patrick Kück, NHM London.

Objectives: Advances in high-throughput sequencing and genomics have revolutionized research in evolutionary biology and systematics. The use of genomics data in phylogenetic analyses has brought new challenges in terms of data handling and analysis. This course aims to help those that have basic experience in bioinformatics and molecular phylogenetics, and have projects focused on high-throughput sequencing data and phylogenetics, to become acquainted with tools, programs and pipelines for phylogenomics and want to contact phylogenomic studies beyond the standard also addressing potentially confunding biases in their datasets.

Prerequisites: Basic knowledge of command line interaction, regular expressions, UNIX, sequence data and alignments, model-based phylogenetic analyses, model testing, Bayesian inference, is a prerequisite for participation. Pre-course exercises on command line, regex and UNIX will need to done, submitted and passed to ensure that all participants have an equal minimum level at start.

NB: This course consists of two parts, week I (14-18 Nov 2016) and week II (in March or April 2017). We will provide the exact dates as soon as possible. The first week covers the basic foundation of phylogenomic studies. Lectures and labs in week II will build upon this and focus on dissecting the phylogenetic signal in the dataset and detecting possible misleading biases such as long branches and compositional heteroegenities. Strategies for thorough sensitivity analyses in phylogenomic studies will be part of this week.

Maximum number of participants is 26.

Application deadline is September 1, 2016.

For more information and application go to the website: http://www.forbio.uio.no/events/courses/2016/phylogenomics.html

Contact Hugo de Boer (hugo.deboer@nhm.uio.no) or Torsten Hugo Struck (t.h.struck@nhm.uio.no) for more information.
All the best,

ForBio/Hugo

GU and ForBio course: Life and Earth History

The evolution of life on Earth is inevitably linked with the geological and climatic history that has dramatically changed available habitats and resources over time. In this course we will explore how geological and paleoclimatic evidence and paleontological and neontological data can be combined to better understand the interplay between Earth history and the evolution and biogeography of organisms. We will provide key concepts about biostratigraphy and fossil preservation and their crucial role in dating events in deep time. We will touch upon several major events of climate changes and landmass dynamics in different part of the world and at different geological times, such as the formation of the Himalayan mountain range, the Paleocene–Eocene Thermal Maximum (PETM; ~ 55 Ma), and the formation of a land bridge connecting the North and South American continents. A special focus will be given to the effects of these events on local and global biodiversity and its spatial distribution. Further, we will demonstrate computational methods that can help us investigating the dynamics of origination, dispersal, and extinction of organisms using fossil occurrence data. This course will also include practicals providing training in computational (paleo)biology to infer macroevolutionary dynamics and instill or reinforce skills in python and R computing.

Course content
The course includes: 1) formal lectures on earth history and its links to biodiversity dynamics; 2) workshops on the use of computational methods to infer macroevolutionary processes from fossil data with hands-on practicals; 3) visiting the “The history of life and its teeming diversity” exhibition at the Natural History Museum of Gothenburg.

Outcomes
After completion of the course the PhD student will have gained insights on important geological and climatic events that have characterized Earth history and inevitably impacted biodiversity and evolution. They will also have a better understanding of the paleontological and geological evidence that these events left and how they can be used to understand the origin and history of life on Earth, at different geographic and temporal scales. Finally, participants will learn how to setup and carry out macroevolutionary analyses using the software PyRate (https://github.com/dsilvestro/PyRate) to infer origination, extinction and preservation rates from fossil occurrence data.

Required reading
A list of scientific publications required for the course will be distributed among confirmed students two weeks before the start of the course.

Assessment
Preparation of a short research proposal (powerpoint presentation and two page executive summary) to be presented and submitted 10 days after course completion.

Course teachers
Christine D. Bacon, Carina Hoorn, Carlos Jaramillo, Daniele Silvestro

The University of Gothenburg course plan can be found here.

Application deadline is August 12th, 2016. Apply here. Plan to book travel arrangements that weekend.

A 1.5 ECTS course certificate will be given to students that pass the course, either by GU or ForBio depending on registration.

Contact the course leaders Daniele Silvestro or Christine D. Bacon, or ForBio leader Hugo de Boer for more information.

BioSyst.EU, 15-18 augusti 2017

The third meeting of BioSyst.EU will be organised by the Swedish Systematics Association in corporation with the University of Gothenburg and will be held August 15–18, 2017 at the Wallenberg Conference Centre, Gothenburg, Sweden. The meeting will feature invited thematic symposia as well as open sessions on systematic and evolutionary biology.

More information on the meeting, and registration forms, are available at www.conferencemanager.se/BiosystEU2017.

BioSyst.EU represents European scientists dealing with topics of systematic biology. It considers itself as a collaborative counterpart to the Consortium of European Taxonomic Facilities (CETAF) where European Natural History Institutions have joined, whereas in BioSyst.EU individual scientists are to be represented via their national or regional societies. Svenska Systematikföreningen is a member of BioSyst.EU.