Medlemsavgift och betalning

Medlemsavgiften är för närvarande 200 kr per år (gratis för grundutbildningsstudenter). Avgiften betalas till något av nedanstående konton (kom ihåg att ange ditt namn och vilket år betalningen avser!):

Plusgiro

50 86 22-8

Bankgiro

400-5971

Som betalande medlem har du rätt till ett användarkonto på denna hemsida som låter dig publicera nyheter och information. Du kan registrera dig här!