Instruktioner för presentationer

 

Nedan följer några instruktioner för dig som ska presentera under Systematikdagarna. Om du önskar ge en muntlig presentation, vänligen anmäl detta senast 15 oktober. Anmälan om önskad presentation sker i samband med registreringen till systematikdagarna. Kryssa då i aktuell ruta i anmälningsformuläret, och fyll i presentationens titel, lista på författare samt en kort sammanfattning (abstract, max 1 000 tecken).

Muntlig presentation

Det är möjligt att inte alla som vill tala kan få plats i programmet, och vi kommer då att använda de inkomna abstracten för att göra ett urval. De övriga får givetvis presentera sina arbeten som postrar i stället.

Varje talare har tjugo minuter till sitt förfogande. Av dessa är de fem sista minuterna vigda åt frågor från åhörarna.

De digitala filerna för presentationerna kan laddas upp under första dagens morgon, men det bästa är att maila dem (mats.wedin-at-nrm.se) eller skicka dem i välmärkt USB-minne till Mats senast 20/11 (Mats Wedin, Naturhistoriska riksmuseet, Box 50007, 10405 Stockholm). Försök undvika krävande animeringar och internetlänkningar som erfarenheten visar ofta misslyckas. Hör av er om detta är nödvändigt så kan vi testa i förväg!

Posterpresentation

Varje presentatör har en yta på maximalt 88×117 cm (stående format) till sitt förfogande. Nålar för uppsättning kommer finnas tillgängliga vid posterområdet.

Under programpunkten ”Posterpresentationer” på  måndagen kommer alla posterförfattare att kortfattat berätta om sin poster för övriga deltagare. Detta sker i hörsalen och varje presentatör har en minut till sitt förfogande. Inga frågor om forskningen ska besvaras då utan dessa tas under själva postersessionen då posterförfattarna står vid sina postrar under en bestämd tid. Postrarna kommer att sitta uppe under hela evenemanget. De kan sättas upp mellan 7 och 11 måndag morgon (25/11) och får tas ned mellan 12 och 17 på tisdagen. Postrar som inte är bortplockade då slängs.

 

Alla abstract kommer sammanställas till en pdf-fil som kan laddas ned från hemsidan, senast den 20/11.