Kalender

Denna kalender sköts gemensamt av medlemmarna i Svenska Systematikföreningen. Den listar händelser som ingår i föreningens verksamhet (exempelvis Systematikdagarna) men innehåller också händelser av intresse för medlemmarna (som exempelvis deadlines för olika ansökningar).

Kontakta webmaster om du också vill kunna lägga till evenemang i kalendern!

OBS! Omfattningen, noggrannheten och tillförlitligheten i denna kalender avgörs av medlemmarnas delaktighet. Det kan förekomma fel!