Världsarv systematisk biologi

UNESCO öppnar för möjligheten att skapa världsarv som speglar vetenskap och teknik. Ett av de första vetenskapliga världsarven som föreslås är inom systematisk biologi. Det är länsstyrelserna i Uppsala och Kronobergs län som arbetar med en nominering av detta världsarv tillsammans med Uppsala kommun,Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Regionförbundet Södra Småland och Älmhults kommun. Fyra svenska Linnéminnen samt åtta platser i sju andra länder bildar tillsammans det föreslagna världsarvet. Sveriges regering kommer att skicka den fullständiga nomineringstexten till UNESCO i februari 2011.

Konceptet för världsarvet, som presenteras i dokumentet ”The Rise of Systematic Biology” blev 15 juni 2009 godkänt av Riksantikvarieämbetet och kommer därmed att föras upp på UNESCOs tentativa lista.

Olika vetenskapliga referensgrupper har uttalat sig om innehållet i konceptet, men inför sammanställandet av nomineringstexten vill man ha kommentarer och konstruktiv kritik från Svenska Systematikföreningen. Du som är intresserad kan ladda ner dokumentet (se fliken ”Blanketter”) och skicka ev. kommentarer till projektledaren Mariette Manktelow, helst innan 15 augusti.
E-post: mariette.manktelow@lansstyrelsen.se.

Var och en uppmuntras att sprida informationen om det nya vetenskapliga världsarvet till systematikkollegor i andra länder. En informationssatsning pågår internationellt, men personliga nätverk är det effektivaste förmedlingssättet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *