Uttalande rörande biologiska museer

Svenska systematikföreningen ser med oro på utvecklingen att offentliga biologiska samlingar fysiskt separeras från campusområden och akademiska forskningsmiljöer. I moderna biologiska forskningsmiljöer är systematik en viktig integrerad del där tillgång till infrastruktur i form av samlingar är av grundläggande betydelse. Vi ser det som anmärkningsvärt att i dessa tider av hot mot biodiversitet genomföra åtgärder som försvårar systematikens vetenskapliga samverkan med övrig biologi.
Vi uppmanar därför ansvariga aktörer att motverka denna utveckling och istället hålla samman resurser för forskning och undervisning.

Enhälligt antaget vid 2009 års föreningsstämma för Svenska systematikerföreningen 2009-11-24.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *