Kurs i fylogenomik i Lund 5-9 Maj

Kurs i fylogenomik, 5-9 Maj (2014), i Lund. Anmälan senast 21:a Mars. Inriktar sig till studenter med ”ingen eller begränsad erfarenhet i ämnet”. Lärare: Michel Cummings, Univ. Maryland. Se hemsidan: http://www.geneco.se/Courses/Spring-2014/Phylogenomics-5-9-May-2014

Phylogenomics course in Lund, May 5-9 (2014). Registration deadline: 21 March. Target audience: students having ”no or little prior experience in the field”. Teacher: Michael Cummings, Univ. Maryland. See web page: http://www.geneco.se/Courses/Spring-2014/Phylogenomics-5-9-May-2014

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *