Museiassistent i botanik

Museiassistent i botanik på Biologiska museet i Lund

Museet i Lund söker en botaniskt kunnig person till en visstidsanställning som museiassistent under hösten. Om du är intresserad finns mer information om man följer länken https://lu.mynetworkglobal.com/se/what:job/jobID:163740/ Senaste ansökningsdag är 4 sept.

Ulf Arup, museichef

Biologiska museet i Lund