Enhetschef med inriktning taxonomi och artinformation till SLU Artdatabanken

SLU Artdatabanken är ansvariga för regeringens satsning Svenska artprojektet, som har som mål bland annat att beskriva och tillgängliggöra information om alla flercelliga arter i Sverige och att bidra till att nå nationella och internationella mål för naturvården och inom andra områden. Artdatabanken har en ny organisation sedan årsskiftet där flera enheter delar på ansvaret för att producera, sammanställa och tillgängliggöra information om Sveriges arter. Enheten för taxonomi är central i detta arbete och skapar strategiska och praktiska förutsättningar för att nå Svenska artprojektets mål. Till exempel har vi hand om den centrala svenska taxonomiska ryggraden (känd som Dyntaxa) och den systematiska kunskapsspridningen både digitalt och i form av referensverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Enheten ansvarar också för Artdatabankens forskningskansli, som fördelar medel från Svenska artprojektet till taxonomisk forskning och biologiska samlingar. Till denna enhet söker vi nu en enhetschef

Sista ansökningsdag 2022-02-28

https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/?rmpage=job&rmjob=5974&rmlang=SE