Doktorand-dag 8/5, med fokus på karriärplanering för doktorander i Systematik

8 maj anordnar Svenska Systematikföreningen, i samarbete med Svenska artprojektets forskarskola och Naturhistoriska riksmuseet, en doktoranddag med fokus på karriärplanering inom forskning för doktorander och nydisputerade inom ämnesområdet systematik. Vi kommer att ta upp och diskutera möjligheterna att hitta försörjning inom forskningsbranchen, forskningsfinansiärer och beredningsprocessen, meriter och meritvärdering, postdoc och ansökningsskrivande. Alla doktorander inom systematikområdet och angränsande fält är varmt välkomna, liksom nydisputerade systematiker!

Plats: Naturhistoriska riksmuseet, konferensrum 525

Föreläsare: Mats Wedin (mats.wedin@nrm.se) + några inbjudna som delar med sig av sina postdoc-erfarenheter

Anmälan: Rikard Sundin (Rikard.Sundin@slu.se)

Preliminärt program

09.00-09.30     Ankomst med fika

09.30-11.30     Sverige och livet efter detta för den nydisputerade systematikern. Hur fungerar det med externa forskningsbidrag, och vilka är möjligheterna att hitta en försörjning efter disputationen inom forskningsbranchen? Vilka är forskningsfinansiärerna och hur går ansöknings- och beredningsprocessen till? Vad bedöms och hur värderas meriter? CV, publicering, meriter för olika ändamål. Jämförelser av några CVn. Planera för postdoc.

11.30-12.30     LUNCHPAUS

12.30-14.30     Postdoc. Två framgångsrika kollegor som ganska nyligen kommit tillbaka till landet från sina respektive postdoc-vistelser berättar om sina erfarenheter.

Att fundera på: Breddning vs specialisering. Finansiering. Förväntat resultat – att bli ”sin egen”. Hur skall man optimera postdoc-tiden? Vad behöver man tänka på när man åker utomlands och när man kommer tillbaka till Sverige? Hur lyfter man fram sin postdoc i en ansökan?

14.30-14.45     Kafferast

14.45-16.00     Söka egna projekt-medel och jobb. Att skriva ansökan. Att tolka utlåtanden (eller inte). Hur ser en framgångsrik ansökan och ett framgångsrikt CV ut? Vem får pengar och varför? Att inte låta sig nedslås…

 

2 svar på ”Doktorand-dag 8/5, med fokus på karriärplanering för doktorander i Systematik

  1. Det är ett jättebra initiativ! Men skulle inte detta kunna hållas på engelska? Det finns trots allt flera utländska systematikdoktorander i Sverige (och fler kommer det bli om man fortsätter att jobba med internationalisering).

  2. If any non-swedish-speaking PhD-student in Systematics expresses interest to participate (…and please just contact me or Rikard on the matter), I will certainly do it in English.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *