Chef, enheten för botanik, Naturhistoriska riksmuseet

OBS! Ursäkta sent utlägg här – jag trodde det kommit ut på denna sida för länge sedan…

https://www.nrm.se/ommuseet/jobbahososs/ledigatjanster.9005019.html

Jobb för växttaxonomer på Kew

Hej alla och God Fortsättning!

Jag vidarebefordrar en utlysning av något så ovanligt som två fasta tjänster för kärlväxttaxonomer. Kolla länkarna nedan!

Mats

 

Dear All,

Happy New Year.

Kew has two new taxonomist jobs that have just been advertised, one in our Africa Team and the other in the Americas Team. Please see the advertisement links below, please feel free to forward or get in touch if you have any further information.

https://careers.kew.org/vacancy/taxonomist-americas-409907.html

https://careers.kew.org/vacancy/taxonomist-africa-409909.html

Thanks very much,

Tim

Dr. Timothy M.A. Utteridge

Head of Identification & Naming and Asia Team Leader,

Editor-in-Chief Kew Bulletin,

Royal Botanic Gardens, Kew

Post-doc position in fungal systematics at Swedish Museum of Natural History

Post-doc position in fungal systematics at Swedish Museum of Natural History

A one-year postdoctoral position is available in the Botany Department at the Swedish Museum of Natural History. The position could possibly be extended for 2 years. The project, which is led by Dr. Karen Hansen, is funded by the Swedish Taxonomy Initiative at the Swedish Species Information Centre.

A new generic classification for the Pezizaceae (Pezizales, Pezizomycetes)

In this project we study the family Pezizaceae, with a focus on the large polyphyletic genus Peziza. These fungi are highly diverse in morphology and ecology, including saprobic and ectomycorrhizal species. Our previous studies have clarified relationships within Pezizaceae, but crucial nodes in the phylogeny remain poorly supported and clades are still insufficiently sampled, which has hampered the construction of a natural generic classification. Peziza has never been monographed and species limits are highly problematic. Identification keys are inadequate and often lead to erroneous determinations. These fungi are poorly understood worldwide. The central goal of the project is to produce a comprehensive multi-gene phylogeny of Pezizaceae by expanding taxon sampling and molecular data, to serve as a solid base for a new classification. Using the phylogenetic hypothesis, and morphological and ecological/biological features, we will diagnose and described monophyletic genera, applying existing or new names. Species delimitation will be addressed in certain problematic lineages. The project will be based on existing material, and additional material from field trips to be conducted in Sweden and in species rich areas elsewhere in Europe.

Qualifications

Applicants have a PhD in fungal systematics/phylogenetics, preferable with experience in various phylogenetics and species delimitation methods, taxonomy and nomenclature, including description and photographing fungi. A documented publication record, as well as fluent English speaking and writing skills, are expected. Good knowledge in molecular lab work and light microscopy techniques are required. Experience in conducting fieldwork is also an advantage.

The starting date is flexible, but the postdoctoral should preferable be in place by August/September 2019, although an earlier start date is possible. The appointment is for 1 year to be extended to 3 years.

Location: Stockholm (Sweden)

For more information, please contact Dr. Karen Hansen, Department of Botany (Karen.hansen@nrm.se). Union representatives are Mia Ehn (Saco-S) and Anna Sandberg (ST). All can be reached at phone +46 8-519 540 00.

Your application should include a cover letter outlining relevant background, motivation, and experience in the areas outlined above. Your curriculum vitae should include a list of publications, and contact information for two references.

The complete application (in Swedish or English) must be submitted to rekrytering@nrm.se or to the Swedish Museum of Natural History, Box 50007, SE-104 05 Stockholm, Sweden no later than April 15, 2019. Mark your application with dnr 2.3.1-104-2019.

Årsmöte

Kallelse till Årsmöte för Svenska systematikföreningen (SSF) 26 november 2018, kl. 16.15 i Blå hallen, Ekologihuset, Lunds Universitet

Dagordning:

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringspersoner

3. Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst

4. Styrelsens årsberättelse inklusive ekonomisk berättelse

5. Revisionsberättelse

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning

7. Val av ordförande för föreningen

8. Val av övriga styrelseledamöter

9. Val av en revisor och en revisorssuppleant

10. Val av valberedning på tre personer

11. Fastställande av eventuell årsavgift

12. Stadgeändring: Föregående årsmöte beslutade på styrelsens förslag att föreningens medlemsavgift, som hittills betalats per kalenderår i framtiden av bokföringstekniska skäl skall betalas per verksamhetsår (dvs september till augusti). Föreningen behöver därför göra ett tillägg i stadgarnas paragraf 2:

$2. Nuvarande formulering: Medlemskap i föreningen ges till alla fysiska personer som delar föreningens intressen och som betalar medlemsavgift, om sådan beslutats av årsmötet. Styrelsen har rätt att utse hedersmedlem. Medlem kan utträda ut föreningen genom att skriftligen meddela styrelsen. Styrelsen kan besluta om uteslutning av medlem som motarbetar eller på annat sätt uppenbarligen försvårar föreningens syfte eller verksamhet. Berörd medlem skall få tillfälle att yttra sig innan beslut fattas. Motiveringen för ett sådant beslut skall protokollföras.

$2. Föreslagen formulering: Medlemskap i föreningen (per verksamhetsår; 1 september till 31 augusti) ges till alla fysiska personer som delar föreningens intressen och som betalar medlemsavgift, om sådan beslutats av årsmötet. Styrelsen har rätt att utse hedersmedlem. Medlem kan utträda ut föreningen genom att skriftligen meddela styrelsen. Styrelsen kan besluta om uteslutning av medlem som motarbetar eller på annat sätt uppenbarligen försvårar föreningens syfte eller verksamhet. Berörd medlem skall få tillfälle att yttra sig innan beslut fattas. Motiveringen för ett sådant beslut skall protokollföras.

13. Övriga frågor som med motivering inkommit till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet

14. Mötet avslutas

 Väl mött!

Styrelsen

Medlemsavgiften – påminnelse!

Vi påminner härmed att det är dags att logga in på Svenska systematikföreningens hemsida och kontrollera att man betalat sin medlemsavgift! När man loggat in hittar man uppgiften om för vilket år man senast betalat, under sitt namn uppe i högra hörnet (klicka på namnet, under välkomsthälsningen). Information om föreningens konto finns under Medlem – Medlemsavgift och betalning. Alla är alltså varmt välkomna att betala, både för innevarande år (om man inte redan gjort så) samt för kommande år! När man betalar för 2018 kommer den inbetalningen att räknas fram till augusti 2019, eftersom föreningen såsom meddelats idag på årsmötet planerar att gå över från att medlemsavgifterna betalas för kalenderår till att avgifterna betalas per verksamhetsår (september till augusti). Tack! mvh Styrelsen!

IMPORTANT!! Systematics-meeting REGISTRATION Final date October 17th!!

Systematics – a future perspective.

Registration (200 SEK) no later than Oct 17th at http://systematikforeningen.se/events/systematikmote-2017/

A joint meeting focusing on future research areas, career strategies, networks and cross-thinking

 • When: October 23:rd 2017 at 10.00-16.30
 • Location: Lilla föreläsningssalen at the Swedish Museum of Natural History in Stockholm (Frescativägen 40, T-bana Universitet)

9-10         Arrival, fika

10             Welcome and introduction

10.05-11                  Strategies for an academic career/Survival in academia for systematists

Mats Wedin (NRM), Per Alström (SLU/UU), Christine Bacon (GU) and open discussion. Moderator: Mats Wedin

Invited speakers tell their own stories, including active choices and coincidences, and the pros and cons on collaborations with other scientific fields (e.g. bioinformatics, conservation biology, big data, citizen science, ecology, biodiversity, climate research).

11-12 (ca)             Svenska systematikföreningen – årsmöte (Swedish Systematics Association – annual general meeting; in Swedish)

12-13       Lunch served in “Fossilen”, the museum restaurant

13-14       Advice and strategies for research applications

Christer Erséus (GU), Fredrik Ronquist (NRM), Irene Bisang (NRM) and open discussion. Moderator: Mats Wedin

How is the reasoning and thoughts in an application board? What is a good application? Why are applications rejected?

14-14.25                  Fika

14.25-15.10            Non-academic career – does it exist for systematists?

Dave Karlsson (Station Linné), Åsa Krüger (Botaniska trädgården Göteborg), non-confirmed speaker. Moderator: Malin Strand

Are systematists needed outside the universities and museums?

15.15-16               Systematic research in the future?

Ulf Gärdenfors (SLU): Swedish Taxonomy Initiative – future visions for aims, grants, research priorities, applications

Speakers from sessions and open discussion: What future meet todays students? In what context will systematists work in the future? What skills will be most worth tomorrow? Can we identify the major possibilities for systematists of tomorrow? Moderator: Malin Strand

Registration (200 SEK) no later than Oct 17th at http://systematikforeningen.se/events/systematikmote-2017/

Systematikmöte 23 oktober

Systematics – a future perspective.

A joint meeting focusing on future research areas, career strategies, networks and cross-thinking

 • When: October 23:rd 2017 at 10.00-16.30
 • Location: Lilla föreläsningssalen at the Swedish Museum of Natural History in Stockholm (Frescativägen 40, T-bana Universitet)

9-10         Arrival, fika

10             Welcome and introduction

10.05-11                  Strategies for an academic career/Survival in academia for systematists

Mats Wedin (NRM), Per Alström (SLU), Christine Bacon (GU) and open discussion. Moderator: Mats Wedin

Invited speakers tell their own stories, including active choices and coincidences, and the pros and cons on collaborations with other scientific fields (e.g. bioinformatics, conservation biology, big data, citizen science, ecology, biodiversity, climate research).

11-12 (ca)             Svenska systematikföreningen – årsmöte (Swedish Systematics Association – annual general meeting; in Swedish)

12-13       Lunch served in “Fossilen”, the museum restaurant

13-14       Advice and strategies for research applications

Christer Erséus (GU), Fredrik Ronquist (NRM), Irene Bisang (NRM) and open discussion. Moderator: Mats Wedin

How is the reasoning and thoughts in an application board? What is a good application? Why are applications rejected?

14-14.25                  Fika

14.25-15.10            Non-academic career – does it exist for systematists?

Dave Karlsson (Station Linné), Åsa Krüger (Botaniska trädgården Göteborg), non-confirmed speaker. Moderator: Malin Strand

Are systematists needed outside the universities and museums?

15.15-16               Systematic research in the future?

Ulf Gärdenfors (SLU): Swedish Taxonomy Initiative – future visions for aims, grants, research priorities, applications

Speakers from sessions and open discussion: What future meet todays students? In what context will systematists work in the future? What skills will be most worth tomorrow? Can we identify the major possibilities for systematists of tomorrow? Moderator: Malin Strand

Registration (200 SEK) no later than Oct 17th at http://systematikforeningen.se/events/systematikmote-2017/

Kallelse till Årsmöte för Svenska Systematikföreningen 2017

Kallelse till Årsmöte för Svenska systematikföreningen (SSF) 23 oktober 2017, kl. 11.00 i Lilla hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm

 Dagordning:

 • 1. Mötet öppnas
 • 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringspersoner
 • 3. Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst
 • 4. Styrelsens årsberättelse inklusive ekonomisk berättelse
 • 5. Revisionsberättelse
 • 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning
 • 7. Val av ordförande för föreningen
 • 8. Val av övriga styrelseledamöter
 • 9. Val av en revisor och en revisorssuppleant
 • 10. Val av valberedning på tre personer
 • 11. Fastställande av eventuell årsavgift
 • 12. Ärenden, som styrelsen förelägger årsmötet
 • 13. Övriga frågor som med motivering inkommit till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet
 • 14. Mötet avslutas

 Väl mött!

Styrelsen