Post-doc position in fungal systematics at Swedish Museum of Natural History

Post-doc position in fungal systematics at Swedish Museum of Natural History

A one-year postdoctoral position is available in the Botany Department at the Swedish Museum of Natural History. The position could possibly be extended for 2 years. The project, which is led by Dr. Karen Hansen, is funded by the Swedish Taxonomy Initiative at the Swedish Species Information Centre.

A new generic classification for the Pezizaceae (Pezizales, Pezizomycetes)

In this project we study the family Pezizaceae, with a focus on the large polyphyletic genus Peziza. These fungi are highly diverse in morphology and ecology, including saprobic and ectomycorrhizal species. Our previous studies have clarified relationships within Pezizaceae, but crucial nodes in the phylogeny remain poorly supported and clades are still insufficiently sampled, which has hampered the construction of a natural generic classification. Peziza has never been monographed and species limits are highly problematic. Identification keys are inadequate and often lead to erroneous determinations. These fungi are poorly understood worldwide. The central goal of the project is to produce a comprehensive multi-gene phylogeny of Pezizaceae by expanding taxon sampling and molecular data, to serve as a solid base for a new classification. Using the phylogenetic hypothesis, and morphological and ecological/biological features, we will diagnose and described monophyletic genera, applying existing or new names. Species delimitation will be addressed in certain problematic lineages. The project will be based on existing material, and additional material from field trips to be conducted in Sweden and in species rich areas elsewhere in Europe.

Qualifications

Applicants have a PhD in fungal systematics/phylogenetics, preferable with experience in various phylogenetics and species delimitation methods, taxonomy and nomenclature, including description and photographing fungi. A documented publication record, as well as fluent English speaking and writing skills, are expected. Good knowledge in molecular lab work and light microscopy techniques are required. Experience in conducting fieldwork is also an advantage.

The starting date is flexible, but the postdoctoral should preferable be in place by August/September 2019, although an earlier start date is possible. The appointment is for 1 year to be extended to 3 years.

Location: Stockholm (Sweden)

For more information, please contact Dr. Karen Hansen, Department of Botany (Karen.hansen@nrm.se). Union representatives are Mia Ehn (Saco-S) and Anna Sandberg (ST). All can be reached at phone +46 8-519 540 00.

Your application should include a cover letter outlining relevant background, motivation, and experience in the areas outlined above. Your curriculum vitae should include a list of publications, and contact information for two references.

The complete application (in Swedish or English) must be submitted to rekrytering@nrm.se or to the Swedish Museum of Natural History, Box 50007, SE-104 05 Stockholm, Sweden no later than April 15, 2019. Mark your application with dnr 2.3.1-104-2019.

Årsmöte

Kallelse till Årsmöte för Svenska systematikföreningen (SSF) 26 november 2018, kl. 16.15 i Blå hallen, Ekologihuset, Lunds Universitet

Dagordning:

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringspersoner

3. Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst

4. Styrelsens årsberättelse inklusive ekonomisk berättelse

5. Revisionsberättelse

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning

7. Val av ordförande för föreningen

8. Val av övriga styrelseledamöter

9. Val av en revisor och en revisorssuppleant

10. Val av valberedning på tre personer

11. Fastställande av eventuell årsavgift

12. Stadgeändring: Föregående årsmöte beslutade på styrelsens förslag att föreningens medlemsavgift, som hittills betalats per kalenderår i framtiden av bokföringstekniska skäl skall betalas per verksamhetsår (dvs september till augusti). Föreningen behöver därför göra ett tillägg i stadgarnas paragraf 2:

$2. Nuvarande formulering: Medlemskap i föreningen ges till alla fysiska personer som delar föreningens intressen och som betalar medlemsavgift, om sådan beslutats av årsmötet. Styrelsen har rätt att utse hedersmedlem. Medlem kan utträda ut föreningen genom att skriftligen meddela styrelsen. Styrelsen kan besluta om uteslutning av medlem som motarbetar eller på annat sätt uppenbarligen försvårar föreningens syfte eller verksamhet. Berörd medlem skall få tillfälle att yttra sig innan beslut fattas. Motiveringen för ett sådant beslut skall protokollföras.

$2. Föreslagen formulering: Medlemskap i föreningen (per verksamhetsår; 1 september till 31 augusti) ges till alla fysiska personer som delar föreningens intressen och som betalar medlemsavgift, om sådan beslutats av årsmötet. Styrelsen har rätt att utse hedersmedlem. Medlem kan utträda ut föreningen genom att skriftligen meddela styrelsen. Styrelsen kan besluta om uteslutning av medlem som motarbetar eller på annat sätt uppenbarligen försvårar föreningens syfte eller verksamhet. Berörd medlem skall få tillfälle att yttra sig innan beslut fattas. Motiveringen för ett sådant beslut skall protokollföras.

13. Övriga frågor som med motivering inkommit till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet

14. Mötet avslutas

 Väl mött!

Styrelsen

Medlemsavgiften – påminnelse!

Vi påminner härmed att det är dags att logga in på Svenska systematikföreningens hemsida och kontrollera att man betalat sin medlemsavgift! När man loggat in hittar man uppgiften om för vilket år man senast betalat, under sitt namn uppe i högra hörnet (klicka på namnet, under välkomsthälsningen). Information om föreningens konto finns under Medlem – Medlemsavgift och betalning. Alla är alltså varmt välkomna att betala, både för innevarande år (om man inte redan gjort så) samt för kommande år! När man betalar för 2018 kommer den inbetalningen att räknas fram till augusti 2019, eftersom föreningen såsom meddelats idag på årsmötet planerar att gå över från att medlemsavgifterna betalas för kalenderår till att avgifterna betalas per verksamhetsår (september till augusti). Tack! mvh Styrelsen!

IMPORTANT!! Systematics-meeting REGISTRATION Final date October 17th!!

Systematics – a future perspective.

Registration (200 SEK) no later than Oct 17th at https://systematikforeningen.se/events/systematikmote-2017/

A joint meeting focusing on future research areas, career strategies, networks and cross-thinking

 • When: October 23:rd 2017 at 10.00-16.30
 • Location: Lilla föreläsningssalen at the Swedish Museum of Natural History in Stockholm (Frescativägen 40, T-bana Universitet)

9-10         Arrival, fika

10             Welcome and introduction

10.05-11                  Strategies for an academic career/Survival in academia for systematists

Mats Wedin (NRM), Per Alström (SLU/UU), Christine Bacon (GU) and open discussion. Moderator: Mats Wedin

Invited speakers tell their own stories, including active choices and coincidences, and the pros and cons on collaborations with other scientific fields (e.g. bioinformatics, conservation biology, big data, citizen science, ecology, biodiversity, climate research).

11-12 (ca)             Svenska systematikföreningen – årsmöte (Swedish Systematics Association – annual general meeting; in Swedish)

12-13       Lunch served in “Fossilen”, the museum restaurant

13-14       Advice and strategies for research applications

Christer Erséus (GU), Fredrik Ronquist (NRM), Irene Bisang (NRM) and open discussion. Moderator: Mats Wedin

How is the reasoning and thoughts in an application board? What is a good application? Why are applications rejected?

14-14.25                  Fika

14.25-15.10            Non-academic career – does it exist for systematists?

Dave Karlsson (Station Linné), Åsa Krüger (Botaniska trädgården Göteborg), non-confirmed speaker. Moderator: Malin Strand

Are systematists needed outside the universities and museums?

15.15-16               Systematic research in the future?

Ulf Gärdenfors (SLU): Swedish Taxonomy Initiative – future visions for aims, grants, research priorities, applications

Speakers from sessions and open discussion: What future meet todays students? In what context will systematists work in the future? What skills will be most worth tomorrow? Can we identify the major possibilities for systematists of tomorrow? Moderator: Malin Strand

Registration (200 SEK) no later than Oct 17th at https://systematikforeningen.se/events/systematikmote-2017/

Systematikmöte 23 oktober

Systematics – a future perspective.

A joint meeting focusing on future research areas, career strategies, networks and cross-thinking

 • When: October 23:rd 2017 at 10.00-16.30
 • Location: Lilla föreläsningssalen at the Swedish Museum of Natural History in Stockholm (Frescativägen 40, T-bana Universitet)

9-10         Arrival, fika

10             Welcome and introduction

10.05-11                  Strategies for an academic career/Survival in academia for systematists

Mats Wedin (NRM), Per Alström (SLU), Christine Bacon (GU) and open discussion. Moderator: Mats Wedin

Invited speakers tell their own stories, including active choices and coincidences, and the pros and cons on collaborations with other scientific fields (e.g. bioinformatics, conservation biology, big data, citizen science, ecology, biodiversity, climate research).

11-12 (ca)             Svenska systematikföreningen – årsmöte (Swedish Systematics Association – annual general meeting; in Swedish)

12-13       Lunch served in “Fossilen”, the museum restaurant

13-14       Advice and strategies for research applications

Christer Erséus (GU), Fredrik Ronquist (NRM), Irene Bisang (NRM) and open discussion. Moderator: Mats Wedin

How is the reasoning and thoughts in an application board? What is a good application? Why are applications rejected?

14-14.25                  Fika

14.25-15.10            Non-academic career – does it exist for systematists?

Dave Karlsson (Station Linné), Åsa Krüger (Botaniska trädgården Göteborg), non-confirmed speaker. Moderator: Malin Strand

Are systematists needed outside the universities and museums?

15.15-16               Systematic research in the future?

Ulf Gärdenfors (SLU): Swedish Taxonomy Initiative – future visions for aims, grants, research priorities, applications

Speakers from sessions and open discussion: What future meet todays students? In what context will systematists work in the future? What skills will be most worth tomorrow? Can we identify the major possibilities for systematists of tomorrow? Moderator: Malin Strand

Registration (200 SEK) no later than Oct 17th at https://systematikforeningen.se/events/systematikmote-2017/

Kallelse till Årsmöte för Svenska Systematikföreningen 2017

Kallelse till Årsmöte för Svenska systematikföreningen (SSF) 23 oktober 2017, kl. 11.00 i Lilla hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm

 Dagordning:

 • 1. Mötet öppnas
 • 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringspersoner
 • 3. Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst
 • 4. Styrelsens årsberättelse inklusive ekonomisk berättelse
 • 5. Revisionsberättelse
 • 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning
 • 7. Val av ordförande för föreningen
 • 8. Val av övriga styrelseledamöter
 • 9. Val av en revisor och en revisorssuppleant
 • 10. Val av valberedning på tre personer
 • 11. Fastställande av eventuell årsavgift
 • 12. Ärenden, som styrelsen förelägger årsmötet
 • 13. Övriga frågor som med motivering inkommit till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet
 • 14. Mötet avslutas

 Väl mött!

Styrelsen

Inga Systematikdagar men Systematikmöte 2017!

Systematikmöte 2017

Datum/Tid Datum 2017-10-23 10:00 – 16:30

Eftersom Systematikföreningen är med och arrangerar den stora systematikkonferensen BioSyst.EU i Göteborg den 15-18 augusti, blir det inga vanliga Systematikdagar 2017. Istället blir det ett kortare evenemang i samband med föreningens årsmöte den 23 oktober:

Systematics – a future perspective

A joint meeting focusing on future research areas, career strategies, networks and cross-thinking

 • When: October 23:rd 2017 at 10.00-16.30
 • Location: Lilla föreläsningssalen at the Swedish Museum of Natural History in Stockholm (Frescativägen 40, T-bana Universitet)

Welcome to an inspiration day!

Besides performing the yearly meeting for Svenska Systematikföreningen we invite you to discuss the future and strategies for systematists. The idea is to focus on possible career steps and, in a positive sense, how Systematics can meet future needs.

This day is of course open for all members of Svenska Systematikföreningen in addition to scientists and researchers working within the fields of Systematics (or adjacent fields) as well as biology students, master students, PhD students and postdocs interested in these subjects. The meeting is arranged by the Swedish Taxonomy Initiative (STI) / Svenska artprojektet and Svenska Systematikföreningen in collaboration with the Swedish Museum of Natural History (NRM).

Preliminary content and sessions:

 1. Strategies for an academic career in Systematics and Taxonomy. Invited speakers tell their own stories, including active choices and coincidences, and the pros and cons on collaborations with other scientific fields (e.g. bioinformatics, conservation biology, big data, citizen science, ecology, biodiversity, climate research).
 2. Non-academic career – does it exist? Invited speaker/s on subjects like: Are systematics and taxonomy needed outside the universities and museums? How can our capabilities or competences be used and utilized in Swedish governmental conservation work? Can citizen associations and environmental protection agencies use systematists and taxonomists?
 3. Advice and strategies for research applications. Invited speaker/s on questions like: How is the reasoning and thoughts in an application board? What is a good application? Why are applications rejected?
 4. Future research areas – e.g. priorities within artprojektet/artprojekten. Invited speaker/s and panel discussion on the future for systematists, and how to modernize and take these scientific fields to the next era.
 5. Annual meeting – årsmöte Svenska Systematikföreningen. In Swedish.

Registration and more information

 Registration fee 200 SEK. A modest lunch and fika are included. Please register at systematikforeningen.se/events/systematikmote-2017/. Note: If you have an account on systematikforeningen.se: log in before filling out the registration form!

For more information, please contact mats.wedin@nrm.se, Secretary Svenska Systematikföreningen or malin.strand@slu.se, Scientific Coordinator Svenska artprojektet.

Position as Professor of Botany (Mycology), Graz, Austria

The Institute of Plant Sciences at the Faculty of Natural Sciences is seeking to appoint a

Professor (f/m) of Botany (40 hours per week; permanent employment according to the Austrian Law on Salaried Employment (AngG); expected starting date October 1st 2018)

The professorship (according to § 98 UG) with the focus on mycology is assigned to the field of Systematic Botany and Geobotany. The research emphasis on questions relating to diversity and interactions of fungal organisms is desired. The holder of the position shall have an outstanding record of high profile publications and successful acquisition of third-party funds in plant scientific/mycological research in the field mentioned above. The research of the position holder shall support the research core area of the University in “Environment and Global Change” as well as the research nucleus “Evolution and Functional Biodiversity” of the Institute. Active participation in the strategic local cooperation NAWI Graz ist expected. In addition, we expect gender mainstreaming competence.

Please submit your applications stating the reference number BV/7/98 ex 2015/16 by June 7th 2017 at the latest. For information about the application procedures and other prerequisites, please visit jobs.uni-graz.at/en/BV/7/98.

Post-doctoral researcher Lichens

A two-year postdoctoral position is available in the Department of Botany, Swedish Museum of Natural History, Stockholm. The position is placed within professor Mats Wedin’s research group and is a part of the project “Collemataceae and Placynthiaceae in Sweden” funded by the Swedish Taxonomy Initiative. The research group has several additional projects funded by the Swedish Taxonomy Initiative and the Swedish Research Council, focussing on taxonomic and phylogenetic biodiversity questions in lichens and associated organisms.

Collemataceae and Placynthiaceae in Sweden

Collemataceae and Placynthiaceae together form a strongly supported clade within the major group of Ascomycota that form lichen symbioses with cyanobacteria (Peltigerales). Until very recently, the generic classification of the Collemataceae s. str. was based solely on one character, presence (Leptogium) or absence (Collema) of a cellular cortex. Collema and Leptogium were recently confirmed as highly non-monophyletic, and a new classification was suggested accepting ten mostly well supported groups as genera. There are a couple of generic delimitation problem remaining, but most of the problems in Sweden are species delimitation issues. The sister-group of Collemataceae is Placynthiaceae, a group of comparatively small saxicolous lichens, which is a poorly understood and understudied group. Collemataceae and Placynthiaceae include numerous species delimitation problems. The current species taxonomies in the Nordic countries are based on morphological investigations from the pre-molecular era. The present project aims at resolving species delimitations and remaining generic delimitation questions in these groups, in Sweden and neighbouring areas.

Qualifications 

Candidates have a recent PhD in systematics/evolutionary biology or similar, with experience in lichenology and/or mycology. A demonstrated publication record and excellent English communication and writing skills are expected. Good knowledge in molecular lab work, phylogenetics and light microscopy are required, as is experience with independent field work. Knowledge with the groups under study is a strong advantage, as is experience in phylogenetic and coalescent-based species-delimitation studies. A valid driving licence is also an advantage. The successful candidate will mainly pursue own research, but is expected to participate also in other collaborations and undertake some administration (lab management duties) subject to discussion.

The preferred starting date is April 1st 2017, but can be discussed. The appointment is for two years.

For more information please contact professor Mats Wedin (mats.wedin@nrm.se). Union representative is Johannes Lundberg, SACO-S. Both can be reached at telephone number + 46 8 519 540 00.

Mark your application, including a cover letter outlining relevant background, experience and motivation, your CV including a list of publications, contact information for two references, and copies of educational certificates, with dnr 2.3.1-777-2016, and send it as a single pdf document to rekrytering@nrm.se (copy to mats.wedin@nrm.se) or to the Swedish Museum of Natural History, Box 50007, SE 104 05 Stockholm, Sweden, no later than January 28th, 2017.