Svenska artprojektet lyser ut medel/Swedish Taxonomy Initiative announces grants

This message will follow in English

Svenska artprojektet har i dagarna lyst ut medel för taxonomisk forskning och inventering. Projekten ska behandla taxonomin hos grupper av flercelliga organismer som är dåligt kända, d.v.s. i behov av taxonomisk revision i Sverige/Norden. Mindre inventeringar kan ingå i ett vanligt forskningsprojekt, men medel för inventeringar av mycket dåligt kända grupper kan också sökas som eget projekt. För att komma ifråga för stöd krävs att sådana inventeringar förväntas resultera i ett flertal nya arter för landet. Sista ansökningsdag är 1 juni 2012.

Tipsa gärna andra som du tror kan vara intresserade av denna utlysning!

Läs mer på vår hemsida: http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/svenska-artprojektet1/forskning/anslag-att-soka/

The STI has announced grants for taxonomic research and inventories. The projects should study the taxonomy of poorly known groups of multicellular organisms, i. e. groups that are in need of taxonomic revision in Sweden/the Nordic countries. Smaller inventories can be included in a research project, but it is also possible to apply separately for inventories of poorly known groups. Such inventories should be expected to result in a large number of new species for Sweden. Last day of application is 1 June 2012.

Read more on our webpage: http://www.slu.se/en/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/svenska-artprojektet1/forskning/anslag-att-soka/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *