Om Rikard Sundin

Jag arbetar som forskningssekreterare inom Svenska artprojektet vid ArtDatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Vill du bli chef för norska Artsdatabanken?

Spännande jobb inom biologisk mångfald ledigt!

Ur annonsen:

Vår nåværende direktør skal skifte jobb. Vi søker derfor etter ny direktør som kan lede og utvikle virksomheten videre. Direktøren rapporterer til Artsdatabankens styre.

Direktørens hovedoppgave er å ha det løpende ansvaret for at Artsdatabanken er en uavhengig, troverdig, godt synlig og leveringsdyktig institusjon, som har faglig tyngde og autoritet i bredest mulige kretser. Herunder skal direktøren arbeide med relasjons- og nettverksbygging i forhold til relevante kunnskapsprodusenter og brukere. Direktøren har videre ansvar for at Artsdatabankens leveranser har høy kvalitet og relevans.

Vi søker etter en person som har:

  • Lederfaring og gode lederegenskaper
  • Solid faglig kompetanse innen biologi eller annen relevant utdanning fra universitet/høyskole
  • God samfunns- og rolleforståelse
  • Gode kommunikasjonsevner
  • Et godt og relevant nettverk
  • Tydelig og strukturert arbeidsform
  • Gode evner til å ta initiativ, skape samarbeid og fatte beslutninger

Det vil bli lagt særlig stor vekt på at søkeren har gode lederegenskaper, herunder god evne til å samarbeide med andre. Videre er det viktig at direktøren har evne til å profilere Artsdatabanken utad, samtidig som han/hun har innsikt i de drivende samfunnskrefter som berører Artsdatabankens virksomhet. Det legges vekt på sterk, bred og relevant naturfaglig kompetanse. Erfaring og kjennskap knyttet til forvaltning, forskning og organisasjoner er en fordel. Vi legger avgjørende vekt på personlige egenskaper.

Ansök senast 13 augusti. Läs mer här.

 

Göteborgs naturhistoriska museum söker ny museichef

Se annons på Arbetsförmedlingen. Sista ansökningsdag: 23 augusti.

Ur annonsen: Vi söker nu dig, som tillsammans med den mycket engagerade och kunniga personalgruppen på ca 30 personer, vill ta nästa steg i utvecklingen av museets verksamhet, tillgänglighet och attraktivitet.

Som ansvarig för Göteborgs Naturhistoriska museum leder och utvecklar du museets samlade verksamhet i dialog med omvärlden och främjar människors engagemang i samhällsfrågor med naturanknytning.Du ansvarar också för museets ekonomi, arbetsmiljö och medarbetare.

Som chef för Göteborgs naturhistoriska museum ingår du i Västarvets publika område där vi tillsammans driver verksamhetsutvecklingen vid våra museer och besöksmål. Du ingår också i Västarvets chefsgrupp där förvaltningsgemensamma frågor av såväl strategiska som operativ art diskuteras.

Sök medel till taxonomisk forskning och inventeringar från Svenska artprojektet – Grants for taxonomic research and inventories from the STI

Svenska artprojektet har utlyst medel för taxonomisk forskning och inventering gällande dåligt kända organismgrupper i Sverige. Sista ansökningsdag är 1 juni 2017. Läs mer här. Nästa ordinarie utlysning sker i april 2018.

The Swedish Taxonomy Initiative (STI) has announced grants for taxonomic research and inventories within poorly known organismal groups in Sweden.  Apply before 1 June 2017. Read more here. Next announcement will be made in April, 2018.

Want to know more? Contact STI’s Research Officer.

Svenska artprojektets årliga utlysning av medel för taxonomisk forskning och inventering

Svenska artprojektet har nu utlyst medel för taxonomisk forskning och inventering gällande dåligt kända organismgrupper i Sverige. Sista ansökningsdag är 1 juni 2016. Läs mer här. Nästa ordinarie utlysning sker i april 2017.

The Swedish Taxonomy Initiative (STI) has now announced grants for taxonomic research and inventories within poorly known organismal groups in Sweden.  Apply before 1 June 2016. Read more here. Next announcement will be made in April, 2017.

ForBIO/STIRS Course: DNA barcoding from theory to applications

What? A course in DNA barcoding technique for species/OTU:s identification.

When? August 22-26, 2016

Were? Zoology building, Medicinaregatan 18, Gothenburg

Who arranges: STIRS and ForBIO in cooperation.

Learning targets:

• Understanding of the barcoding concept (including metabarcoding)

• Knowledge of e-DNA methods

• Knowledge of applications for barcoding

• Basic understanding of advanced techniques in lab and analysis

Read more here.

15 miljoner till Svenska artprojektet från 2016

Nu är det klart att ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet får 15 miljoner kronor för att kunna satsa på att kartlägga och sprida kunskap om arter. Svenska artprojektets resurser fördelas idag på forskning, museistöd och framtagande av artfakta.

– Självklart är vi mycket glada för att vi tilldelats pengarna. Det betyder att regeringen tycker att det är viktigt att satsa på biologisk mångfald. Nu inväntar vi riktlinjer som ger oss vägledning i hur vi ska använda resurserna, säger Lena Sundin Rådström, chef för Artdatabanken på SLU, som driver Svenska artprojektet.

Delar av de 15 miljonerna kommer som tidigare meddelats att gå till nio forskningsprojekt. Stödet går till att utforska arter inom ekologiskt viktiga grupper som svampar (inklusive lavar), mossor och insekter (växtsteklar och parasitsteklar).

Om Svenska artprojektet
Artdatabanken har sedan år 2002 ett uppdrag från riksdag och regering att kartlägga och sprida information om Sveriges mindre kända arter, och på det sättet förse samhället med kunskapsunderlag och verktyg för miljöövervakning och naturvårdsåtgärder. Svenska artprojektets resurser fördelas idag på taxonomisk forskning, museistöd och framtagande av artfakta.

Ett av Sveriges miljökvalitetsmål
Sverige har 16 nationella miljökvalitetsmål som ska leda vägen till det hållbara samhället. Svenska artprojektet startades som ett svar på behovet att kartlägga och sprida kunskap om den biologiska mångfalden och som en del i arbetet att nå Sveriges miljökvalitetsmål ”Ett rikt växt- och djurliv”.

Trevliga radioinslag om taxonomisk forskning

De senaste dagarna har två projekt som har stöd av Svenska artprojektet nämnts i Vetenskapsradion – Mathias Jaschhofs forskning om gallmyggor och Karen Hansens skålsvampsforskning. Lyssna gärna på de trevliga inslagen med hjälp av länkarna nedan!

1. Skålsvampar (Karen Hansen), 2. Gallmyggor (Mathias Jashhof).

Vänliga hälsningar
Rikard

Svenska artprojektet utlyser medel för taxonomisk forskning och inventering

Årets utlysning av medel från Svenska artprojektet för taxonomisk forskning och inventering gällande dåligt kända organismgrupper ligger nu ute på ArtDatabankens hemsida. Sista ansökningsdag är 1 juni 2015.