Vad händer med Svenska artprojektet?

Här kommer en kortfattad uppdatering om vad som hänt kring sedan rapporten från den s k ”översynen” av Svenska artprojektet presenterades strax före midsommar.

Den 29 juni hölls den planerade hearingen om Svenska artprojektets framtid rum på Landsbygdsdepartementet. Ett fyrtiotal personer deltog. Alla som yttrade sig var mycket kritiska till förslaget om nedskärningar. De närvarande museerna riktade förstås huvuddelen av kritiken mot förslaget till nedskuret eller slopat museistöd. De flesta var också eniga om att digital artinformation är bra, men även om att en nedläggning av bokverket Nationalnyckeln inte skulle vara någon besparing.

Det var möjligt att skicka skriftliga synpunkter till Landsbygdsdepartementet fram till och med 1 augusti. Ca 175 organisationer och privatpersoner har lämnat in yttranden, ganska många av dem hittar ni här: http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/svenska-artprojektet1/om-svenska-artprojektet/inkomna-yttranden-till-landsbygdsdepartementet-till-1-augusti-2012-08-13/. Ca 4 800 har protesterat mot nedskärningsförslaget via namnlistan på vår hemsida, många av dessa har också lämnat kommentarer, som nu sammanställs.

Ärendet bereds nu vidare i Regeringskansliet, vilket innebär att även andra berörda departement deltar (t ex Miljödepartementet). Det troliga är att man siktar på att ta ställning till utredarens förslag relativt snart, så att eventuella nedskärningar kan drivas igenom i samband med behandlingen av budgetpropositionen. Om det skulle föreslås nedskärningar väntar troligen politisk strid i Riksdagen. De rödgröna oppositionspartierna S, MP och V har såvitt jag vet tagit ställning mot nedskärningar av Svenska artprojektet. Min personliga bedömning är att om Regeringen, trots den massiva kritik som riktats mot utredningen och dess förslag, skulle bestämma sig för att föreslå nedskärningar, skulle många inom allianspartierna opponera sig.

Har ni frågor eller förslag är ni välkomna att höra av er till oss! Svenska artprojektet har öppnat ett Twitter-konto, följ oss gärna där:@SvenskaArtproje.

Några entusiaster har bildat en stödgrupp till Nationalnyckeln (Nätverket bevara Nationalnyckeln) på Facebook (http://www.facebook.com/groups/386207614766450/). Gå gärna med i det, om ni är Facebook-medlemmar och vill stödja oss och en fortsatt utgivning av Nationalnyckeln.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *