Regeringsbeslut om Svenska artprojektets framtid den 17 januari

Strax före jul kom beskedet om att regeringen skär ned anslagen till Svenska artprojektet för 2013 med 10 miljoner. Detta trots den massiva opinionen mot nedskärningarna. Därtill har SLU fått i uppdrag att senast 31 maj 2013 själva föreslå ytterligare ”effektiviseringar och besparingar” inför 2014 års statsbudget. Den 17 januari fattar regeringen beslut om Svenska artprojektets framtida inriktning. Vad nedskärningarna i praktiken kommer att innebära vet vi alltså ännu inte.

Jag vill rikta ett stort och varmt tack till alla som har engagerat sig på olika sätt för Svenska artprojektet.

Jag hoppas att alla som stretar på med kunskapsuppbyggnaden om de svenska arterna trots dessa dystra besked ska orka fortsätta arbeta i en positiv anda med sikte på:

  • Ökad taxonomisk kunskap om de svenska arterna
  • Bättre kännedom om arternas utbredning och ekologi
  • Förbättrad samlingsvård och ökad tillgänglighet för de biologiska samlingarna
  • Ökad spridning av artkunskap och ett ännu större engagemang från allmänheten vad gäller att rapportera in observationer och på andra sätt bidra till övervakningen av arternas populationer. ”Citizen science” ligger i tiden!

Om vi jobbar gemensamt åt samma håll tror jag att vi kan nå målet. Men detta viktiga arbete som bedrivs av så många människor behöver ökade resurser, inte minskade – och det hoppas jag att vi tillsammans kan fortsätta att långsiktigt arbeta för! Vi är många och vi har alla fakta på vår sida!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *