Svenska artprojektet går vidare

Regeringsbeslut om mål och inriktning för Svenska artprojektet dröjer. För att inte ytterligare tappa tempo har SLU nu bestämt att gå vidare i arbetet med att fastställa mål och inriktning och hantera den minskade budgeten.

Artprojektet har fått 10 mkr mindre i årets budget och ett uppdrag att redan 15 maj föreslå ytterligare besparingar. Verksamheten lider av att inte ha tydliga mål och personalen är mycket orolig, vilket gör det nödvändigt att agera nu.

− När regeringen meddelat sitt beslut om inriktning för Svenska artprojektet så kommer vi vid behov att anpassa vad vi bestämt, säger Johan Bodegård chef för ArtDatabanken.

Neddragningarna i budgeten kommer även att drabba museerna och forskningen vilket vi är mycket ledsna för. Vi kommer att samråda med våra samarbetspartners i projektet om hur den minskade budgeten ska hanteras.

Vi ser ett behov av att prioritera utveckling av system för digital publicering av artinformation. Därför behöver vi skjuta upp bokutgivningen tillsvidare. Två volymer kommer dock att publiceras 2013 respektive 2014. Ambitionen är att bokverket ska knytas ihop på något sätt, hur får vi återkomma till.

− Jag vill rikta ett särskilt tack till våra samarbetspartners bland forskare och museer för deras starka stöd och det fantastiska jobb de gör. Jag vill också tacka alla andra som engagerar sig för artprojektet, framhåller Johan Bodegård. Tillsammans med våra samarbetspartners vill vi nu utveckla projektet efter de nya förutsättningarna.

ArtDatabanken vill att Sverige ska fortsätta att gå i Linnés spår. Vi har en stark tro på att kunskapen från artprojektet är mycket viktig för att bevara den biologiska mångfalden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *