SU Botanik biträdande lektor i fylogeografi / Assistant professor in plant phylogeography Stockholm University

biträdande lektor i växtfylogeografi

Biträdande lektor i växtfylogeografi vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Dnr SU FV-1702-14. Sista ansökningsdag: 2014-08-29

http://www.su.se/om-oss/lediga-anst%C3%A4llningar/l%C3%A4rare-forskare/bitr%C3%A4dande-lektor-i-v%C3%A4xtfylogeografi-1.180089

Assistant professor in plant phylogeography

Assistant professor in plant phylogeography at the Department of ecology, environment and plant sciences. Reference number SU FV-1702-14. Deadline for applications: August 29, 2014.

http://www.su.se/english/about/vacancies/lecturers-researchers/assistant-professor-in-plant-phylogeography-1.180093

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *