Tyck till om ämnesöversikter inom natur och teknik

Vetenskapsrådet har gett möjlighet att lämna synpunkter på ämnesöversikter inomm natur och teknikområdet, där systematik ingår. Se nedanstående länk. Man kan ju tycka att systematiken som vanligt behandlas mycket ytligt, om ens alls, men det är ju också en avspegling av hur den kollegiala bedömningen är. Lämna gärna synpunkter!

http://vr.se/omvetenskapsradet/verksamhet/forskningensframtid/webbforumnaturvetenskapochteknikvetenskap.4.fedc84a146881d2ef54389c.html

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *