Postdoc Naturhistoriska riksmuseet plattmasktaxonomi och meiofaunametagenetik

Vi söker en postdoc med intresse för mikroskopiska djur. Fältarbete i marin och limnisk miljö, fylogeni, artavgränsning och metagenetik. Utlysningstext här: https://www.dropbox.com/s/n53ug8yvvakxo8c/Postdoktor%20ZOO%202015.pdf?dl=0

 

 

Ulf Jondelius

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *