Jobb som svampintendent på Evolutionsmuseet

100% visstidsanställning som intendent med ansvar för svampsamlingen vid Evolutionsmuseet, Uppsala universitet. Tillträde: snarast, efter överenskommelse. Tidsbegränsning: i första hand t o m 2016-12-31 men kan med all sannolikhet förlängas till totalt 9 månaders tjänstgöring.

Sista ansökningsdag: 8 april 2016

Fullständig utlysning:

http://uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=95842

 

Utlysning i sammanfattning nedan:

Arbetsuppgifter: Anställningen innebär ett övergripande ansvar för, i första hand, Evolutionsmuseets samling av svampar (exklusive lavar) och i andra hand moss- och algsamlingarna. Primära arbetsuppgifter är generell samlingsvård och -organisering, service till forskarsamhället (inklusive lånehantering), digitalisering, artbestämning samt att aktivt verka för samlingarnas tillväxt genom egen insamling och kontakt med potentiella donatorer. Forskning inom svamparnas taxonomi kan ingå i arbetsuppgifterna under förutsättning att särskilt avtal sluts om omfattning och inriktning. I anställningen ingår att hålla sig informerad om pågående forskning och nya forskningsrön inom systematisk botanik, särskilt svamparnas systematik och fylogeni. Dessutom ingår utåtriktad verksamhet, inkluderande förmedling av forsknings- och samlingsinformation till forskare, lärare, studenter och allmänhet. I samband med detta kan arbete under helger och kvällar förekomma i samband med museets utställningsverksamhet och utåtriktade arrangemang.

Kvalifikationskrav: Vi söker kandidater med doktorsexamen i systematisk eller ekologisk botanik och med dokumenterat djupa kunskaper om svamparnas taxonomi och nomenklatur. Avancerad artkunskap om svampar och betydande erfarenhet av bestämningsarbete med svampar är också krav. Goda kunskaper i ett skandinaviskt språk och engelska (muntlig och skriftlig) förutsätts. Initiativförmåga, god organisations- och samarbetsförmåga och personlig lämplighet kommer att beaktas vid tillsättningen.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet av arbete vid ett naturhistoriskt museum, särskilt hantering av botaniska samlingar, är en fördel, likaså erfarenhet av utåtriktad verksamhet.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *