Jobb som svampintendent på Evolutionsmuseet

100% visstidsanställning som intendent med ansvar för svampsamlingen vid Evolutionsmuseet, Uppsala universitet. Tillträde: snarast, efter överenskommelse. Tidsbegränsning: i första hand t o m 2016-12-31 men kan med all sannolikhet förlängas till totalt 9 månaders tjänstgöring.

Sista ansökningsdag: 8 april 2016

Fullständig utlysning:

http://uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=95842

 

Utlysning i sammanfattning nedan:

Arbetsuppgifter: Anställningen innebär ett övergripande ansvar för, i första hand, Evolutionsmuseets samling av svampar (exklusive lavar) och i andra hand moss- och algsamlingarna. Primära arbetsuppgifter är generell samlingsvård och -organisering, service till forskarsamhället (inklusive lånehantering), digitalisering, artbestämning samt att aktivt verka för samlingarnas tillväxt genom egen insamling och kontakt med potentiella donatorer. Forskning inom svamparnas taxonomi kan ingå i arbetsuppgifterna under förutsättning att särskilt avtal sluts om omfattning och inriktning. I anställningen ingår att hålla sig informerad om pågående forskning och nya forskningsrön inom systematisk botanik, särskilt svamparnas systematik och fylogeni. Dessutom ingår utåtriktad verksamhet, inkluderande förmedling av forsknings- och samlingsinformation till forskare, lärare, studenter och allmänhet. I samband med detta kan arbete under helger och kvällar förekomma i samband med museets utställningsverksamhet och utåtriktade arrangemang.

Kvalifikationskrav: Vi söker kandidater med doktorsexamen i systematisk eller ekologisk botanik och med dokumenterat djupa kunskaper om svamparnas taxonomi och nomenklatur. Avancerad artkunskap om svampar och betydande erfarenhet av bestämningsarbete med svampar är också krav. Goda kunskaper i ett skandinaviskt språk och engelska (muntlig och skriftlig) förutsätts. Initiativförmåga, god organisations- och samarbetsförmåga och personlig lämplighet kommer att beaktas vid tillsättningen.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet av arbete vid ett naturhistoriskt museum, särskilt hantering av botaniska samlingar, är en fördel, likaså erfarenhet av utåtriktad verksamhet.

 

Jobb som lavintendent på Evolutionsmuseet

100% tillsvidareanställning som intendent med ansvar för lavsamlingen vid Evolutionsmuseet, Uppsala universitet, tillgänglig från 1 februari 2016

Sista ansökningsdag: 20 november 2015

Fullständig utlysning: http://uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=79429

Utlysning i sammanfattning nedan:

Arbetsuppgifter:
Anställningen innebär ett övergripande ansvar för Evolutionsmuseets samling av lavar. Primära arbetsuppgifter är generell samlingsvård och -organisering, service till forskarsamhället (inklusive lånehantering), digitalisering, artbestämning samt att aktivt verka för samlingarnas tillväxt genom egen insamling och kontakt med potentiella donatorer. Forskning inom lavarnas taxonomi kan ingå i arbetsuppgifterna under förutsättning att särskilt avtal sluts om omfattning och inriktning. I anställningen ingår att hålla sig informerad om pågående forskning och nya forskningsrön inom systematisk botanik, särskilt lavsvamparnas systematik och fylogeni. Dessutom ingår utåtriktad verksamhet, inkluderande förmedling av forsknings- och samlingsinformation till forskare, lärare, studenter och allmänhet. I samband med detta kan arbete under helger och kvällar förekomma i samband med museets utställningsverksamhet och utåtriktade arrangemang.

Kvalifikationskrav:
Vi söker kandidater med doktorsexamen i systematisk eller ekologisk botanik och med dokumenterat djupa kunskaper om lavarnas taxonomi och nomenklatur. Avancerad artkunskap om lavar och betydande erfarenhet av bestämningsarbete med lavar ska kunna styrkas. Goda kunskaper i ett skandinaviskt språk och engelska (muntlig och skriftlig) förutsätts. Initiativförmåga, god organisations- och samarbetsförmåga och personlig lämplighet kommer att beaktas vid tillsättningen.

Önskvärt/meriterande i övrigt:
Erfarenhet av arbete vid ett naturhistoriskt museum, särskilt hantering av botaniska samlingar, är en fördel, likaså erfarenhet av kunskapsförmedling inom ämnesområdet.

 

Nytt jobb för mykolog vid Senckenberg Museum i Görlitz, Tyskland

Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung has an international reputation in all fields of Natural History research. It runs six research institutes and two museums in Germany and is also in charge of the UNESCO World Heritage Site at Messel.

The Department of Botany, Senckenberg Museum of Natural History, Görlitz, seeks a Head of Mycology Division (full time)

Your tasks:

 • Heading the section mycology
 • Research in taxonomy, systematics and evolution of fungi, mainly in the Palaearctic
 • Developing collection and research profile of the section
 • Initiating and developing own research projects, acquisition of research grants
 • Cooperation with other research teams, especially within Senckenberg (e.g. working groups on soil organisms, phytoparasitic fungi)
 • Continuous publication activities in peer-reviewed journals
 • Academic teaching (courses and candidates)

Your profile:

 • PhD in the respective field
 • Outstanding expertise in taxonomy and systematic of Palaearctic fungi
 • Experience in microscope techniques; knowledge on raster electron microscopy and related fields is an advantage
 • Skills in organizing and curating scientific collections
 • Experience in supervision of students and handling of projects
 • German language skills are desirable but not mandatory

Salary and benefits are according to a public service position in Germany (TV-L E13, 100%) and will initially run for 5 years with the possibility of extension depending on the candidate’s performance.

The Senckenberg Research Institute supports equal opportunity of men and women and therefore encourages women to apply. Equally qualified handicapped applicants will be given preference as long as the type of disability does not prevent work needed to conduct the research.

The place of employment will be Görlitz, Germany. The employer is the Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung.

Interested? Please send your application before June, 11th, 2013 preferably by e-mail (as a single pdf attachment, including a letter outlining your motivation to apply, a detailed CV, and, if available, publications, to the Head of Personnel and Social Affairs:

Mrs. Britta Werner, Leiterin Personal & Soziales, Senckenberg Gesellschaft, Senckenberganlage 25, 60325 Frankfurt am Main, Germany. Email: recruiting@senckenberg.de

In addition to that, we would like you to indicate in your application the source that brought our job advertisement to your attention.

For scientific enquiries please get in contact with PD Dr. Karsten Wesche Karsten.Wesche@senckenberg.de, Tel. 0049 3581 4760-5300

Debattartikel på dagens Newsmill

Hej alla!

Jag vill göra er uppmärksamma på en debattartikel om Svenska artprojektet i dagens upplaga av Newsmill:

http://www.newsmill.se/artikel/2012/10/07/topp-d-rf-r-beh-ver-vi-svenska-artprojektet

Den här gången handlar det om vilken nytta projektet gör för samhället. Newsmill valde faktiskt att göra artikeln till morgonens toppnyhet.

Lägg märke till att artikeln bara nämner tre av de nu kända sex riksdagsmotionerna om Svenska artprojektets framtid. Anledningen till detta är att bara de tre första var kända för mig när manuskriptet skickades till Newsmill i måndags.

Hälsningar

Stefan Ekman

 

 

Länken till artikeln är alltså:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/manga-arter-kvar-att-upptacka_7489738.svd

(Länken från ordet ’här’ försvann i den automatiskt genererade eposten.)

Stefan