Kallelse till Årsmöte för Svenska Systematikföreningen 2017

Kallelse till Årsmöte för Svenska systematikföreningen (SSF) 23 oktober 2017, kl. 11.00 i Lilla hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm

 Dagordning:

 • 1. Mötet öppnas
 • 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringspersoner
 • 3. Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst
 • 4. Styrelsens årsberättelse inklusive ekonomisk berättelse
 • 5. Revisionsberättelse
 • 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning
 • 7. Val av ordförande för föreningen
 • 8. Val av övriga styrelseledamöter
 • 9. Val av en revisor och en revisorssuppleant
 • 10. Val av valberedning på tre personer
 • 11. Fastställande av eventuell årsavgift
 • 12. Ärenden, som styrelsen förelägger årsmötet
 • 13. Övriga frågor som med motivering inkommit till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet
 • 14. Mötet avslutas

 Väl mött!

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *