Kallelse till Årsmöte för Svenska systematikföreningen

Torsdag 3 december 2020 kl. 19:00 via zoomhttps://uu-se.zoom.us/j/69085073757

Klicka bara på zoomlänken strax före utsatt tid, så skall du anslutas till mötet oavsett om du har zoom installerat på datorn eller inte.

Dagordning:

Mötet öppnas

Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringspersoner

Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst

Styrelsens årsberättelse inklusive ekonomisk berättelse

Revisionsberättelse

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning

Val av ordförande för föreningen

Val av övriga styrelseledamöter

Val av en revisor och en revisorssuppleant

Val av valberedning på tre personer

Fastställande av eventuell årsavgift

Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet

Övriga frågor som med motivering inkommit till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet

Mötet avslutas

 Väl mött!

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *