Chef till enheten för bioinformatik och genetik – Naturhistoriska riksmuseet

Om arbetsplatsen

Vill du bli en av oss och bidra till att utveckla en organisation som efter mer än 250 år sjuder av nyfikenhet, upptäckaranda och kreativitet?

Naturhistoriska riksmuseets position är att vara Det forskande museet som visar vägen. Vi erbjuder en dynamisk miljö där många olika professioner och kompetenser arbetar tillsammans. Museet ansvarar för världsunika naturhistoriska samlingar som ständigt växer och utvecklas. Naturhistoriska riksmuseet är ett forskande museum och ett av landets mest populära besöksmål. Här bedrivs framgångsrik forskning och samhällsviktig miljöövervakning. Vi har över elva miljoner föremål i samlingarna, vilka utgör grunden för vår framgångsrika forskning inom geologi, paleontologi, zoologi, botanik samt miljögifters spridning i naturen. Naturhistoriska riksmuseet erbjuder också ett ledande forum för möten mellan forskare och mellan vetenskap och allmänhet.

Avdelningen för forskning och samlingar har till uppgift att ansvara för museets samlingar, bedriva grundforskning och tillämpad forskning inom museets ämnesområden, bedriva uppdragsverksamhet samt arbeta med förmedling och rådgivning till allmänhet och andra samhällssektorer. Avdelningen är indelad i sex enheter; zoologi, botanik, geovetenskap, paleobiologi, miljöforskning och övervakning, samt bioinformatik och genetik. Var och en av dessa leds av en enhetschef. Totalt består avdelningen av ca. 170 medarbetare.

Enheten för bioinformatik och genetik bedriver forskning och utveckling inom informatik och genetik samt ansvarar för större nationella och internationella infrastrukturer. Enheten består av ca. 30 medarbetare och är uppdelad på tre grupper: bioinformatik, DNA-laboratoriet och forskning.

Arbetsuppgifter

Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för verksamhets-, arbetsmiljö- och budgetansvar på enheten samt ett personalansvar för medarbetare. Utifrån museets uppdrag, vision och mål leder du arbetet på enheten i ett förtroendefullt samspel med dina underställda medarbetare. Du kommer att delta i ledning och verksamhetsutveckling av hela forskningsavdelningen, bl.a. genom att du ingår i ledningsgruppen på avdelningsnivå.

Arbetsuppgifter som är särskilt viktiga:
• Planera, leda, och följa upp enhetens arbete utifrån myndighetens uppdrag, vision, strategiska plan och mål, samt företräda arbetsgivaren och genomföra myndighetens prioriteringar inom verksamhetsområdet.
• Ansvara för enhetens årliga verksamhetsplanering och löpande ekonomi- och verksamhetsuppföljning
• Ansvara för enhetens budget och direkt personal- och arbetsmiljöansvar dvs. leda och coacha medarbetarna i deras arbete i ett förtroendefullt samspel
• Samordna och leda enhetens stöd till museets forskning- och samlingssavdelning rörande databashantering
• Samordna och leda enhetens samlingsbaserade forskning och laborativa spetskompetens inom population- och fylogenomik
• Samordna och leda arbete med hantering av stora mängder heterogena data, t.ex. resultat från metagenomiska studier, samt bioinformatisk analys
• Samordna enhetens stödverksamhet gentemot forskare och övriga medarbetare vid museet
• Verka för ökat samarbete inom Avdelningen för forskning och samlingar och med myndighetens övriga två avdelningar
• Bidraga till museets publika utbud

Kvalifikationer

Du ska ha en doktorsexamen inom biologi, informatik, eller annat för tjänsten relevant ämne samt chefserfarenhet eller motsvarande ledarskapserfarenhet. Det är även ett krav att du har erfarenhet av verksamhetsutveckling och ledning, budget och ekonomisk uppföljning samt att ha arbetat med systematiskt arbetsmiljöarbete. Förutom detta ska du haft en vetenskaplig produktion inom biologi eller informatik gärna med fokus på analys av stora heterogena dataset samt kunskap kring och förståelse för biologisk forskning, naturvetenskapliga samlingar och dess betydelse.

Det är meriterande om du har god erfarenhet av att leda arbetsgrupper inom forskning och infrastrukturer, av utåtriktad verksamhet (det som ofta benämns public outreach) samt förmåga att erhålla externa bidrag. Även utbildning inom chefs- och ledarskap räknas som en merit.

Som person ser vi att du, för att klara uppdraget, behöver ha såväl en mycket god strategisk förmåga som förmågan att identifiera, ta initiativ till, planera och avsluta aktiviteter som både förbättrar och utvecklar verksamheten. För att lyckas med detta behöver du besitta god samarbets- och samverkansförmåga för att arbeta tillsammans och genom dina medarbetare, men även övriga kollegor. Det är viktigt att du är tydlig och respektfull i ditt ledarskap. Du ska ha förmåga att coacha, delegera och genom god kommunikation skapa transparens och engagemang i enhetens pågående arbete.

Det är ett måste att du har goda kunskaper i svenska, eller i ett annat skandinaviskt språk, i både tal och skrift. Dessa kunskaper ska leda till att du, på ett bra sätt, kan kommunicera med svensktalande medarbetare, läsa och ta till dej styrdokument samt regelverk, lagar och förordningar på svenska. Förutom detta ska du även ha goda kunskaper engelska i både i tal och skrift. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Naturhistoriska riksmuseet har möjlighet att befordra anställda till professor. Den som anställs som chef för enheten har därför möjlighet att prövas för professorskompetens i enlighet med museets ordinarie rutiner. Myndigheten erbjuder bland annat möjlighet till distansarbete, friskvård på arbetstid, flextid och friskvårdsbidrag.

Vår långsiktiga strävan är att Naturhistoriska riksmuseets anställda ska spegla den mångfald som finns i Sverige. Vi välkomnar alla sökanden oavsett kön, bakgrund, ursprung och funktionsvariation.

När du ansöker till tjänsten i Visma så är det viktigt att du besvarar alla enkätfrågor.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning:   Heltid

 
För alla chefer tillämpas förtroendearbetstid och tjänsten innebär en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning som huvudregel. Tillträde efter överenskommelse.

Ansökan

Ansök senast:   2022-10-16

Referensnummer:   2.3.1-477-2022

Välkommen att söka genom att göra en digital ansökan på denna länk:

https://recruit.visma.com/spa/sv/public/apply?guidAssignment=ac7738d0-60cc-44f4-8eea-5e843345e9f7

Kontakt

Kontaktperson

Sebastian Kvist
Avdelningschef för forskning och samlingar
08- 519 540 15

sebastian.kvist@nrm.se

Fackliga företrädare

Jannikke Räikkönen
Förste assistent, Saco ordförande
08-519 541 40

Jannikke.Raikkonen@nrm.se

Rebecka O´Neill, OFR/ST

08-519 540 21

Övrigt

Vi ökar kunskapen om naturen och inspirerar till ansvar för vår värld. Vår långsiktiga strävan är att Naturhistoriska riksmuseets anställda ska spegla den mångfald som finns i Sverige. Vi välkomnar alla sökanden oavsett kön, bakgrund, ursprung och funktionsvariation.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring.
Vi undanbeder oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *