Researcher, Biodiversity Impact Analysis

The Department of Bioinformatics and Genetics at the Swedish Museum of Natural History is looking for a researcher focused on biodiversity impact analysis. The position will be placed in the Ronquist lab.

You will work within the MISTRA-funded research project Finance to Revive Biodiversity, led by Stockholm Resilience Centre. You will be developing and evaluating different methods of assessing and analyzing the impact of private corporations and government agencies on biodiversity. The project runs until 2026-12-13, and if successful can be extended for four years after that.

Questions about the position can be directed to Fredrik Ronquist (fredrik.ronquist@nrm.se), Mats Töpel (mats.topel@ivl.se) or FinBio Program Director Garry Peterson (garry.peterson@su.se). More info and application here. Application deadline June 19.

Chef till enheten för bioinformatik och genetik – Naturhistoriska riksmuseet

Om arbetsplatsen

Vill du bli en av oss och bidra till att utveckla en organisation som efter mer än 250 år sjuder av nyfikenhet, upptäckaranda och kreativitet?

Naturhistoriska riksmuseets position är att vara Det forskande museet som visar vägen. Vi erbjuder en dynamisk miljö där många olika professioner och kompetenser arbetar tillsammans. Museet ansvarar för världsunika naturhistoriska samlingar som ständigt växer och utvecklas. Naturhistoriska riksmuseet är ett forskande museum och ett av landets mest populära besöksmål. Här bedrivs framgångsrik forskning och samhällsviktig miljöövervakning. Vi har över elva miljoner föremål i samlingarna, vilka utgör grunden för vår framgångsrika forskning inom geologi, paleontologi, zoologi, botanik samt miljögifters spridning i naturen. Naturhistoriska riksmuseet erbjuder också ett ledande forum för möten mellan forskare och mellan vetenskap och allmänhet.

Avdelningen för forskning och samlingar har till uppgift att ansvara för museets samlingar, bedriva grundforskning och tillämpad forskning inom museets ämnesområden, bedriva uppdragsverksamhet samt arbeta med förmedling och rådgivning till allmänhet och andra samhällssektorer. Avdelningen är indelad i sex enheter; zoologi, botanik, geovetenskap, paleobiologi, miljöforskning och övervakning, samt bioinformatik och genetik. Var och en av dessa leds av en enhetschef. Totalt består avdelningen av ca. 170 medarbetare.

Enheten för bioinformatik och genetik bedriver forskning och utveckling inom informatik och genetik samt ansvarar för större nationella och internationella infrastrukturer. Enheten består av ca. 30 medarbetare och är uppdelad på tre grupper: bioinformatik, DNA-laboratoriet och forskning.

Arbetsuppgifter

Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för verksamhets-, arbetsmiljö- och budgetansvar på enheten samt ett personalansvar för medarbetare. Utifrån museets uppdrag, vision och mål leder du arbetet på enheten i ett förtroendefullt samspel med dina underställda medarbetare. Du kommer att delta i ledning och verksamhetsutveckling av hela forskningsavdelningen, bl.a. genom att du ingår i ledningsgruppen på avdelningsnivå.

Arbetsuppgifter som är särskilt viktiga:
• Planera, leda, och följa upp enhetens arbete utifrån myndighetens uppdrag, vision, strategiska plan och mål, samt företräda arbetsgivaren och genomföra myndighetens prioriteringar inom verksamhetsområdet.
• Ansvara för enhetens årliga verksamhetsplanering och löpande ekonomi- och verksamhetsuppföljning
• Ansvara för enhetens budget och direkt personal- och arbetsmiljöansvar dvs. leda och coacha medarbetarna i deras arbete i ett förtroendefullt samspel
• Samordna och leda enhetens stöd till museets forskning- och samlingssavdelning rörande databashantering
• Samordna och leda enhetens samlingsbaserade forskning och laborativa spetskompetens inom population- och fylogenomik
• Samordna och leda arbete med hantering av stora mängder heterogena data, t.ex. resultat från metagenomiska studier, samt bioinformatisk analys
• Samordna enhetens stödverksamhet gentemot forskare och övriga medarbetare vid museet
• Verka för ökat samarbete inom Avdelningen för forskning och samlingar och med myndighetens övriga två avdelningar
• Bidraga till museets publika utbud

Kvalifikationer

Du ska ha en doktorsexamen inom biologi, informatik, eller annat för tjänsten relevant ämne samt chefserfarenhet eller motsvarande ledarskapserfarenhet. Det är även ett krav att du har erfarenhet av verksamhetsutveckling och ledning, budget och ekonomisk uppföljning samt att ha arbetat med systematiskt arbetsmiljöarbete. Förutom detta ska du haft en vetenskaplig produktion inom biologi eller informatik gärna med fokus på analys av stora heterogena dataset samt kunskap kring och förståelse för biologisk forskning, naturvetenskapliga samlingar och dess betydelse.

Det är meriterande om du har god erfarenhet av att leda arbetsgrupper inom forskning och infrastrukturer, av utåtriktad verksamhet (det som ofta benämns public outreach) samt förmåga att erhålla externa bidrag. Även utbildning inom chefs- och ledarskap räknas som en merit.

Som person ser vi att du, för att klara uppdraget, behöver ha såväl en mycket god strategisk förmåga som förmågan att identifiera, ta initiativ till, planera och avsluta aktiviteter som både förbättrar och utvecklar verksamheten. För att lyckas med detta behöver du besitta god samarbets- och samverkansförmåga för att arbeta tillsammans och genom dina medarbetare, men även övriga kollegor. Det är viktigt att du är tydlig och respektfull i ditt ledarskap. Du ska ha förmåga att coacha, delegera och genom god kommunikation skapa transparens och engagemang i enhetens pågående arbete.

Det är ett måste att du har goda kunskaper i svenska, eller i ett annat skandinaviskt språk, i både tal och skrift. Dessa kunskaper ska leda till att du, på ett bra sätt, kan kommunicera med svensktalande medarbetare, läsa och ta till dej styrdokument samt regelverk, lagar och förordningar på svenska. Förutom detta ska du även ha goda kunskaper engelska i både i tal och skrift. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Naturhistoriska riksmuseet har möjlighet att befordra anställda till professor. Den som anställs som chef för enheten har därför möjlighet att prövas för professorskompetens i enlighet med museets ordinarie rutiner. Myndigheten erbjuder bland annat möjlighet till distansarbete, friskvård på arbetstid, flextid och friskvårdsbidrag.

Vår långsiktiga strävan är att Naturhistoriska riksmuseets anställda ska spegla den mångfald som finns i Sverige. Vi välkomnar alla sökanden oavsett kön, bakgrund, ursprung och funktionsvariation.

När du ansöker till tjänsten i Visma så är det viktigt att du besvarar alla enkätfrågor.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning:   Heltid

 
För alla chefer tillämpas förtroendearbetstid och tjänsten innebär en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning som huvudregel. Tillträde efter överenskommelse.

Ansökan

Ansök senast:   2022-10-16

Referensnummer:   2.3.1-477-2022

Välkommen att söka genom att göra en digital ansökan på denna länk:

https://recruit.visma.com/spa/sv/public/apply?guidAssignment=ac7738d0-60cc-44f4-8eea-5e843345e9f7

Kontakt

Kontaktperson

Sebastian Kvist
Avdelningschef för forskning och samlingar
08- 519 540 15

sebastian.kvist@nrm.se

Fackliga företrädare

Jannikke Räikkönen
Förste assistent, Saco ordförande
08-519 541 40

Jannikke.Raikkonen@nrm.se

Rebecka O´Neill, OFR/ST

08-519 540 21

Övrigt

Vi ökar kunskapen om naturen och inspirerar till ansvar för vår värld. Vår långsiktiga strävan är att Naturhistoriska riksmuseets anställda ska spegla den mångfald som finns i Sverige. Vi välkomnar alla sökanden oavsett kön, bakgrund, ursprung och funktionsvariation.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring.
Vi undanbeder oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Scientist’s Position – Head of Research Group ”Plants” at the Botanic Garden Berlin

the Botanic Garden Berlin looks for an experienced plant taxonomist/systematist to lead the research group ”plants” at the Botanic Garden Berlin.
You’ll find the job announcement here (in German only):

https://www.fu-berlin.de/universitaet/beruf-karriere/jobs/wiss/59_ze-botanischer-garten-botanisches-museum/BG-Bo-Berlin—Leitung-Pflanzen.html

Postdoctoral fellowships at Stockholm University

Three postdoctoral fellowships are available at the Department of Ecology and Environment and Plant Sciences, Stockholm University. Candidates are free to develop their own projects but need to make to contact with the person who’s group they want to join in advance. Application deadline: 31 Aug 2017.

For further information see: 

Senior curator, Zoology, Naturhistoriska riksmuseet closing 9 June

The Swedish Museum of Natural History is hiring a researcher for a position as Senior Curator at the Department of Zoology

 

The Department of Zoology was formed in spring 2013 after merging of the former departments of entomology, invertebrate zoology, and vertebrate zoology. At the department we curate large research collections of non-fossil animals which are continuously expanded and used by researchers at the museum as well as international researchers.

Research at the Department of Zoology is focused on phylogenetics, evolution, biodiversity, morphology, taxonomy and biogeography in a range of animal groups.

 

We seek an excellent researcher with an independent research program in systematic zoology to strengthen research and collections at the Department, and contribute to outreach and higher education activities. The research must be collection-based, or otherwise beneficial for collection enrichment and enhancement.

 

Tasks

 • Conducting research at a high international level in systematic zoology; acquiring external research funding; publishing in high ranked international journals; presenting results of research at national and international conferences.

 

 • Participating in enrichment and revising of the scientific collections. The position includes curatorial responsibilities for part of the collections.

 

 • Supervising students at MSc and PhD level.

 

 • Teaching at graduate (including doctoral) and undergraduate levels.

 

 • Conveying scientific results to the public.

 

 • Participating in other activities at the department and the museum.

 

 

Qualifications

A doctoral degree (PhD) in biology with a specialty in systematic zoology. Well-documented scientific outcome with papers in international journals. A proven record of external funding is highly desirable. Experience of teaching and supervision, as well as building and managing a research group, is qualifying. Experience from museum-based collection management and fieldwork is qualifying. Preference may be given to a qualified candidate specialized in an organism group in which we are currently lacking taxonomic expertise.

Proficiency in English, social skills, and excellent ability to cooperate are requirements.

 

The application (in English) should consist of one PDF with the following items

 

 1. Cover letter explaining your interest in the position.
 2. Curriculum vitae, including all past and present academic career steps and employments.
 3. Publication list including all published scientific papers
 4. The five most important papers.
 5. Description of experience in research and collection management.
 6. Research plan within the announced position.
 7. Name, affiliation and e-mail address of two references.
 8. Other qualifications or information the applicant finds relevant for the present position.

 

Terms of employment

The position is a full time permanent appointment with a six month probationary period.

The Swedish Museum of Natural History can promote an employee to professor.

Non-Swedish speaking employees are expected to learn Swedish.

 

The Swedish museum of Natural History strives for gender balance and ethic and cultural diversity among its staff.

 

For more information (no applications), please contact Kjell Arne Johanson Head of the Department of Zoology (kjell.arne.johanson@nrm.se).

Union representative is Emily Dock Åkerman, SACO-S. She can be reached at telephone number + 46 8 519 540 00.

 

The complete application must be submitted to rekrytering@nrm.se or the Swedish Museum of Natural History, P. O. Box 50007, SE-104 05 Stockholm, Sweden, no later than June 9, 2017. Mark your application dnr 2.3.1-270-2017.

Postdoc: worm genomics in Stockholm

Post-doctoral researcher

 

A postdoc position is available in the research group of Ulf Jondelius at the Swedish Museum of Natural History, Stockholm.
We are looking for a highly motivated postdoc with interest in animal evolution for a project using data from genome sequencing of microscopic marine worms (Acoelomorpha). Acoelomorpha are simple animals lacking many features present in other Bilateria (e.g. circulatory system, body cavity, excretory organs). Their phylogenetic position is highly contested: they have been proposed to be either the earliest extant bilaterians, part of the flatworms, or deuterostomes closely related to echinoderms and hemichordates. The conflicting hypotheses imply widely disparate interpretations of their morphological evolution as either primitively simple or secondarily reduced in complexity. We will sample genomic data to cover acoelomorph diversity aiming to reconstruct their phylogenetic position within the Metazoa and study the structure of the genomes expecting to find either a simple basal metazoan genome or higher bilaterian and deuterostome signatures. The succesful candidate will work on assembly and analysis of genomes from several acoelomorph species together with the PI, collaborators, students, and technicians and will be responsible for analyzing results, writing manuscripts, and contributing to the development of the project.

 

The project is a collaboration with SciLife lab in Stockholm and Uppsala and colleagues at the Sars Centre in Bergen, Norway.

Qualifications

The ideal candidate has a recent PhD in Bioinformatics, Genomics, Molecular or Evolutionary biology or related fields, experience in analyzing next-generation DNA sequence data, and a record of publishing in scientific journals.  Programming experience in a scripting language (such as Python or Perl) is desirable.

 

Starting date is September 1, 2013. The appointment is for two years.

 

Informal inquiries should be directed at  Ulf Jondelius (ulf.jondelius@nrm.se). The union representatives are Bodil Kajrup, SACO-S and Yvonne Arremo, ST can be reached at telephone number + 46 8 519 540 00.

 

How to apply:  Applicants should submit (1) a cover letter describing your
research interests and background, (2) a detailed CV (including
publications), and (3) the contact details of three references as a single pdf document to rekrytering@nrm.se or to Swedish Museum of Natural History, Box 50007, SE 104 05 Stockholm, Sweden, no later than May 10, 2013. Mark your application with dnr 2.3.1-144-2013

Naturhistoriska riksmuseet söker forskare till enheten för fanerogambotanik

Arbetsuppgifter

Att bedriva forskning kring blomväxternas fylogeni, särskilt familjen Asteraceae och ordningen Ericales, inom ramen för enhetens pågående forskningsprojekt. Projektet finansieras av medel från Vetenskapsrådet.

Kvalifikationer

Sökanden skall ha avlagt doktorsexamen i systematisk botanik, ha goda kunskaper i botanik, molekylärsystematiska arbetsmetoder och fylogenetisk analysmetodik. Erfarenhet av att arbeta självständigt i projekt är önskvärd, liksom en dokumenterad förmåga att framställa vetenskapliga resultat för publicering i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter. Arbetet kräver god samarbetsförmåga och förmåga att
planera och genomföra projekt under en begränsad tid.

Tillträde snarast. Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till att pågå under två år.

Närmare upplysningar lämnas av professor Arne Anderberg samt av de fackliga företrëdarna Johannes Lundberg, och Marianne Hamnede, ST-Kultur. Samtliga nås på telefon 08-519 540 OO.

Ansökan med CV samt personligt brev skall ha inkommit till Naturhistoriska riksmuseet, Box 50007, 104 05 STOCKHOLM eller rekrytering@nrm.se senast den 3 februari 2012. Märk ansökan med dnr 33-10/2012. Betyg och handlingar tas med vid eventuell
intervju.

Mvh Ulf Swenson