ForBio Annual Meeting

Join us on Dec 3-4 for the ForBio – Research School in Biosystematics Annual Meeting. ForBio is organising a different annual meeting this year. We want to provide a platform to share your research and meet, but this should also be safe and inclusive. We will have a fully virtual ForBio Annual Meeting! All MSc and PhD students, postdocs, supervisors, faculty and the broader biosystematics community are invited to attend the 10th ForBio Annual Meeting, organised by the Natural History Museum, University of Oslo.

Sign up to attend, give a talk or present a poster/lightning talk by November 8th!

https://www.forbio.uio.no/events/meeting/2020/meeting2020.html

Three Associate Professors in Oslo

The Natural History Museum, University of Oslo, is recruiting three Associate Professors:

Associate Professor in Systematic Mycology
https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/184266/associate-professor-in-systematic-mycology

Associate Professor in Vertebrate Zoology
https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/184271/associate-professor-in-vertebrate-zoology

Associate Professor in environmental DNA
https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/184311/associate-professor-in-environmental-dna

Please share these positions widely. Application deadline is April 15th

Associate Professor in Systematic Mycology – Natural History Museum, UiO

The Natural History Museum, University of Oslo, is recruiting an Associate Professor in Systematic Mycology. This is an attractive position with 50% research time, 50% curation of the mycology collections, as well as possibilities for teaching, and of course it comes with great colleagues! Feel free to share this position among colleagues, or apply yourself! Application deadline 19 May 2019.

The Natural History Museum (NHM) seeks a dynamic researcher for an associate professorship in systematic mycology. The successful candidate should have a research profile in integrative systematics of fungi, which preferably addresses questions of both deep phylogeny and species delimitation and intraspecific diversity.  He/she should also master up-to-date molecular and bioinformatic methods in systematic biology. It is expected that the applicant will develop an independent research program that will have synergistic effects within the research group “Integrative Systematics of Plants and Fungi (ISOP) as well as with other research groups at NHM. The successful candidate will be expected to attract extramural research funding and should document ability and potential to be successful in this respect.

NHM has an array of research facilities, including advanced microscopes and a DNA laboratory where high throughput sequencing can be performed. The museum also collaborates with Department of Biological Sciences on several research facilities.

Candidates who combine fundamental research questions with powerful molecular and computational approaches within a collection-based context, will therefore be preferred.

NHM has a collaborative agreement with the Department of Biological Sciences about teaching and supervision of students at the bachelor and master level, and with the Faculty of Mathematics and Natural Sciences in the education of doctoral candidates. NHM also hosts an international research school in biosystematics (ForBio). The successful candidate will be expected to teach students at all academic levels, including supervision of PhD students and postdocs. Up to 50% of the working time will be devoted to curating collections (main activity), teaching and supervision of students, outreach and administrative tasks at NHM. Lectures and tuition are given in Norwegian and English. Foreign language speakers are expected to be able to teach in a Scandinavian language within two years after being hired.

https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/166957/associate-professor-in-systematic-mycology

Head of Section – The Arboretum and Botanical Gardens, University Museum of Bergen

The University of Bergen has announced an interesting job that might be relevant for people in our networks. Feel free to spread the position! /Best, Hugo
Head of Section – The Arboretum and Botanical Gardens, University Museum of Bergen

University Museum of Bergen, Department of Natural History, has a vacancy for a permanent position as Head of Section for The Arboretum and Botanical Gardens. We are looking for a proactive and positive Head of Section capable of creating engagement both internally and externally. We need a clear, decisive and resourceful leader, with the ability to unite, motivate and inspire a diverse staff.

The section consists of three separate gardens; 1) the Arboretum and 2) the Botanical Garden with associated production facilities at Milde, 23 km South of Bergen, and 3) the Museum Garden, a historic garden with an exhibition greenhouse at the UiB-campus on Nygårdshøyden. The living plant collections are used for research, outreach, teaching and recreation. The section has 24 permanent employees, including four research positions, with additional temporary staff during the summer season. The Head of Section has a key role in promoting collaboration between the three gardens and across the different employee categories, thus contributing to a unified garden section. We are looking for a leader with good communication, motivation and leadership skills, capable of rapidly achieving legitimacy and good relations with all employees.    

The Head of Section is the scientific and administrative leader of the garden section and reports to the Head of Department of Natural History

https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/168175/head-of-section

Miljødirektoratet (Norge) søker en rådgiver for arbeid med fremmede organismer og handel med truede arter

Har du din bakgrunn i biologien og kunnskap om fremmede organismer? Har du også erfaring fra forvaltningen og fra internasjonalt arbeid? Da er det kanskje akkurat deg vi leter etter.

Seksjon for fremmede arter og internasjonal handel er en av fem seksjoner i avdeling for vann og kunnskap. Seksjonen har ansvar for fremmede organismer, handel med truede arter (CITES), genmodifiserte organismer og genetiske ressurser. Seksjonen har ca 16 kompetente medarbeidere og har arbeidssted på Brattøra i Trondheim.

Vi søker etter en dyktig seniorrådgiver som kan bidra til å styrke arbeidet med fremmede organismer og handel med trua arter. Du vil jobbe i to faggrupper på seksjonen som blant annet har ansvar for behandling av søknader etter forskrift om fremmede organismer og CITES-forskriften . Dette arbeidet innebærer blant annet å kunne vurdere fremmede organismers innvirkning på naturen, håndheve og bidra til utvikling av regelverk, samt samarbeid med andre sektormyndigheter og rådgivende organer. Du vil i tillegg til den nasjonale oppgavene også jobbe med å følge opp internasjonale forpliktelser på områdene, og å innhente ny kunnskap på området.

Stillingens hovedansvarsområder

 • Nasjonale og internasjonale oppgaver knyttet til konvensjonen om internasjonal handel med truede plante- og dyrearter (CITES)
 • Nasjonale og internasjonale oppgaver knyttet til forvaltning av fremmede organismer
 • Oppgavene vil i noen grad bli tilpasset den som blir ansatt.

Kvalifikasjoner

 • Naturvitenskapelig utdanning innen biologiske fagdisipliner som f.eks. botanikk, zoologi, økologi, bevaringsbiologi eller naturforvaltning på minimum mastergradsnivå er et krav.
 • Tilsvarende utdanning på doktorgradsnivå vil tillegges vekt
 • Erfaring fra internasjonalt arbeid og kjennskap til internasjonalt handelsregelverk tillegges stor vekt
 • Det er ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning.
 • Svært gode skriftlige kunnskaper i norsk og engelsk

Egenskaper

 • du trives med både internasjonale og nasjonale aktiviteter
 • du samarbeider godt med andre og bygger nettverk både internt og eksternt, men har også evnen til å arbeide selvstendig
 • du kommuniserer godt og kan formidle vanskelige fagsaker enkelt og forståelig
 • du har meget god rolleforståelse
 • du har tydelig og profesjonell dialog med eksterne
 • du leverer med rett kvalitet til rett tid
 • du er løsningsorientert, ryddig og god til å planlegge dine oppgaver

Vi tilbyr

 • Fast stilling
 • utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter – inkludert trening i arbeidstiden
 • fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse
 • lønn som seniorrådgiver fra kr.524.200,- (ltr. 60) til kr. 658.300,- (ltr. 72) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.

Kontaktperson for stillingen er seksjonsleder Bjarte Rambjør Heide på telefon 404 54 374 /bjarte.heide@miljodir.no. Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til Ingrid Krohn Hansen på telefon 988 07 145/ingrid.krohn-hansen@miljodir.no.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn.

Vi ber deg om å sende søknad med vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/159825/vil-du-bidra-i-miljoedirektoratets-arbeid-med-fremmede-organismer-og-handel-med-truede-arter

Instituttleder – Institutt for naturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

NTNU Vitenskapsmuseet søker en ny instituttleder ved Institutt for naturhistorie. Stillingen er en åremålsstilling på fire år, med mulighet for forlengelser etter ny ordinær kunngjøring og ansettelsesprosess, dog ikke utover 12 år. Tiltredelse er 01.01.2019.

Som instituttleder er du instituttets daglige leder og rapporterer til museumsdirektøren. Instituttleder inngår i museumsdirektørens ledergruppe, og skal bidra til en samordnet ledelse og helhetlig utvikling av museet med dets spesifikke mandat, fagområder og oppgaver. Spesielt vil vi vektlegge egenskaper, erfaring og interesse for å videreutvikle det faglige samarbeidet mellom museets to institutter.

Dine viktigste oppgaver er å:

 • lede og utvikle virksomheten ved instituttet med fokus på kjerneoppgavene
 • påse at det utøves god faglig ledelse med vekt på kvalitet i forskning, samlingsforvaltning, formidling og undervisning
 • skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø for studenter og ansatte
 • delta i NTNU Vitenskapsmuseets strategiske arbeid og sørge for at instituttet har oppdaterte styringsdokumenter og handlingsplaner, og at disse følges opp
 • representere og posisjonere instituttet og fremme internt og eksternt samarbeid
 • representere arbeidsgiver, sikre at ansatte blir hørt og ivareta ansattes medbestemmelse
 • påse at instituttet har effektive og hensiktsmessige styrings- og kontrollsystemer slik at fastsatte mål og resultatkrav kan følges opp, ressursbruken er effektiv, rapporteringen er pålitelig og at instituttet drives i samsvar med gjeldende lover og regler (internkontroll)
 • leder for instituttrådet.

NTNUs instituttledere forventes å være aktive bidragsytere for å realisere NTNUs visjon om «Kunnskap for en bedre verden». NTNU har også som mål innen 2025 at alle institutt har fagmiljøer som er på et dokumentert høyt nivå innen minst ett av sine kjerneområder. Dette vil være en av hovedoppgavene for deg som instituttleder i inneværende strategiperiode. Som en del av dette arbeidet skal du bidra til å styrke den tverrfaglige aktiviteten og vektlegge samarbeid med ledende kompetansemiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Du som søker stilingen må ha:

 • dokumentert vitenskapelig kompetanse på minimum nivå som førsteamanuensis innenfor ett av instituttets fagområder
 • dokumenterte gode lederegenskaper
 • vist evne til internasjonalt samarbeid
 • erfaring med nasjonal og internasjonal prosjektakkvisisjon
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i ett av de skandinaviske språk, samt i engelsk.

I tillegg vil det bli lagt stor vekt på:

 • ledererfaring fra forskningsinstitusjon
 • erfaring fra museumsfaglig virksomhet/vitenskapelige samlinger
 • erfaring fra strategisk og organisatorisk utviklingsarbeid
 • erfaring fra personalledelse og HMS-arbeid
 • erfaring fra offentlig forvaltning og utredningsvirksomhet.

Du har følgende personlige egenskaper:

 • motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog
 • engasjement og entusiasme for stillingen
 • kommunikative evner og evne til å bygge nettverk og skape tillit internt og eksternt, samt bidra til å utvikle institusjonens omdømme.

NTNU Vitenskapsmuseet er i stadig utvikling, noe som stiller store krav til dine evner og vilje til omstilling. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby:

 • en spennende arbeidsplass med stor variasjon av arbeidsoppgaver
 • gode muligheter for utvikling
 • godt og sosialt arbeidsmiljø
 • gode pensjonsordninger
 • velferdstilbud.

Stillingen lønnes etter stillingskode 1475 Instituttleder i Statens lønnsregulativ. Normal avlønning er kr 750 000 – 850 000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Fra lønna blir trukket 2 % lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige ansatte, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer av arbeids- og ansvarsområdet. De første 6 måneder er prøvetid.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU Vitenskapsmuseet arbeider for likestilling mellom kjønnene og oppfordrer kvinner til å søke.

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Søkeren vil bli varslet hvis anmodningen ikke tas til følge.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til museumsdirektør Reidar Andersen, tlf. 91568814 eller forsknings- og samlingssjefsjef Solveig Bakken, tlf. 90539321.

For ytterligere informasjon om stillingen, se også www.searchhouse.no. Ta gjerne kontakt med våre rådgivere i Search House AS ved Eilif Solem tlf. 99 22 02 02 eller Jan Gunnar Storli tlf. 924 12 800.

Er Institutt for naturhistorie stedet hvor du kan bidra til å frembringe kunnskap for en bedre verden? Send søknad elektronisk via denne siden (jobbnorge.no) med CV, vitnemål og attester innen 03.06.2018.

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/151548/instituttleder-institutt-for-naturhistorie

Extended deadline: ForBio course on Marine Non-Indigenous Species

ForBio is organising a course on Marine Non-Indigenous Species, May 21- 25, 2018, at the Drøbak Field Station, a short bus ride south of Oslo. We have extended the deadline for application to April 28th.

http://www.forbio.uio.no/events/courses/2018/Non-indigenous.html

The aim of the Marine Non-Indigenous Species is to:

(1) provide theoretical background knowledge about marine non-indigenous species (NIS) including terminology, causes and potential consequences of NIS, the factors influencing translocations and success of colonisations and the potential vectors and the criteria for assessing NIS and

(2) identify the most common NIS / target species in Scandinavian waters using specimens from natual history collections and alive specimens collected around the station. Comparison of NIS and local similar species will be made. Identification cards and fact sheets will be provided.

Theoretical and practical lectures will be accompanied with discussions about the consequences of NIS to native environments, loss/increase of diversity and diseases.

Format: 5 day intensive course with theoretical and practical sessions (40 hours + preparation + final report/assignement- for those aiming to receive a certificate with ECTS)

Teachers 

Vivian Husa, Institute of Marine Research in Norway (IMR), Bergen

Arjan Gittenberger, Naturalis Biodiversity Centre, Leiden / GiMaRIS

Eivind Oug,  Norwegian Institute for Water Research (NIVA), Oslo

Joann Porter, Heriot-Watt University, Edinburg

Maria Capa, ForBio  & NTNU University Museum, Trondheim

Program

21 May

11.00 Welcome, presentation of the course schedule and logistics

11.15 Introduction (Important definitions, current knowledge of the problem at global scale, criteria for assessing NIS).

12.00 Vectors and factors influencing translocations

12.30 Management and legislation (monitoring programs, Nordic countries vs Europe rest of the world)

13.00 Lunch

14.00 Methods for assessing NIS (DNA barcoding or eDNA/metabarcoding).

14.30 Collecting techniques (eg. HELCOM/OSPAR)

15.00 Collecting along Drøbak & processing of samples. Animals kept alive in marine tanks.

22 May

9.00 Bryozoa . Introduction  (Biodiversity, Systematics, Ecology and Biology). Diagnostic features and terminology.

10.00 Lab work

12.00 NIS in Nordic waters

12.30 Lunch

13.30 Cnidaria & Tunicates. Introduction (Biodiversity, Systematics, Ecology and Biology). Diagnostic features and terminology

14.30 Lab work

16.30 NIS in Nordic waters

23 May

9.00 Mollusca. Introduction (Biodiversity, Systematics, Ecology and Biology). Diagnostic features and terminology

10.00 Lab work

12.00 NIS in Nordic waters

12.30 Lunch

13.30 Annelida. Introduction  (Biodiversity, Systematics, Ecology and Biology). Diagnostic features and terminology

14.30 Lab work

16.30 NIS in Nordic waters

24 May

9.00 Crustacea. Introduction (Biodiversity, Systematics, Ecology and Biology). Diagnostic features and terminology

10.00 Lab work

12.00 NIS in Nordic waters

12.30 Lunch

13.30 Continuation…

25 May

9.00 Algae. Introduction (Biodiversity, Systematics, Ecology and Biology). Diagnostic features and terminology

10.00 Lab work

12.00 NIS in Nordic waters

12.30 Lunch

12.30 Lunch

13.30 Other groups. Diagnostic features of a few species of fish (e.g Neobious…)

14.30  Wrap up, discussion  and conclusions

 

Maximum number of participants: 20

Course level: PhD students, Master students, researchers and biodiversity consultants.

Previous knowledge required. Taxonomic expertise in at least one of the main groups to be dealt with (Algae, Decapoda, Bryozoa, Molluscs, Annelida…) or a strong background in marine ecology and conservation.

Course materials.  Lab facilities (microscopes, marine tanks, collecting gear) are available at Drøbak Field station. Species determination literature will be provided.  Students are requested to bring their own forceps and dissecting equipment.

Assignment and credits: The course is equivalent to 2 ECTS. ForBio will provide certificates for those successfully complete the course assignment.

Registration: Please fill in the online application here. There is no course fee for ForBio members or associates. The course includes accommodation and meals for ForBio members and associates at the Drøbak Field Station. Travel is covered for ForBio members based at Norwegian institutes.

Find out about how to become a ForBio member here.

Extended application deadline is April 28, 2018.

Contact Maria Capa (maria.capa@ntnu.no) for more information.

 

Plant.ID 15 PhD positions available

As part of our new EU project, MSCA-ITN Plant.ID on molecular identification of plants, we are now advertising 15 PhD positions in Systematic Botany in Norway, Sweden, Denmark, United Kingdom, Belgium, the Netherlands and Greece through our website. The projects below are included. Please forward to relevant candidates or fora. Application deadline is January 15th for all positions. Read more about the 15 individual PhD projects on www.plantid.uio.no.

PhD 1 – Polyploid phylogenetics under the multi-species coalescent – University of Gothenburg
PhD 2 – Taxon identification and multispecies coalescent biodiversity assessments – University of Oslo
PhD 3 – Euphrasia: species delimitation in mega-diverse hemi-parasites – University of Copenhagen
PhD 4 – Shotgun sequencing for comparative diet analysis in capercaillie fowl – University of Copenhagen
PhD 5 – DNA barcoding and metabarcoding of herbal products for authentication – University of Oslo
PhD 6 – Metabarcoding of aquatic flora for fresh water quality monitoring – BaseClear, Degree Awarding University of Leiden
PhD 7 – Hayfever and software-automated pollen metabarcoding – Naturalis Biodiversity Center, Degree Awarding University of Oslo
PhD 8 – Paleogenomic annotation of historical Cinchona bark samples across time and space – University of Copenhagen
PhD 9 – Genomic barcoding of the succulent plant genus Aloe in trade – Royal Botanic Gardens Kew, Degree Awarding University of Copenhagen
PhD 10 – Orchid targets: Genomic barcoding to identify and trace traded orchids – University of Oslo
PhD 11 – Is mutational meltdown a threat in the mega diverse genus Begonia? – Royal Botanic Gardens Edinburgh, Degree Awarding University of Edinburgh
PhD 12 – Genomic barcoding to trace and identify illegally logged African trees – Botanic Garden Meise, Degree Awarding KU Leuven
PhD 13 – Bar-HRM traceability of toxic species in food and medicine – Centre for Research & Technology – Hellas, Degree Awarding Aristotle University of Thessaloniki
PhD 14 – Species, a taxonomic category distinct from the lineage concept – University of Gothenburg
PhD 15 – Logging forensics: mining ebony wood collections as references – Naturalis Biodiversity Center, Degree Awarding University of Leiden

Best, Hugo

________________________________
Hugo de Boer

Natural History Museum
University of Oslo
P.O. Box 1172 Blindern
0318 Oslo, Norway
Phone: +47 22851875

Plant.ID MSCA-ITN project leader
Leader of ForBio – Research School in Biosystematics
Plant Evolution and DNA Metabarcoding group
________________________________

Research Director at the Natural History Museum, University of Oslo

The Natural History Museum is looking for a new research director. The
Natural History Museum’s tasks include research, collection
management, teaching and public outreach in the fields of botany,
zoology, palaeontology and geology. The museum has about 150 employees,
organized in 5 sections, and for 2017 had a total budget of 160 million
NOK. Approx. 40 million NOK are related to research projects. The research
section consists of 7 research groups.

The museum is in the middle of an exciting process where a new strategy
is being developed, and action plans and sub-strategies will be
prepared in the coming years. The research director shall have overall
responsibility and the responsibility to follow-up the museum’s research
and education strategy. It is a stated goal that a larger part of the
research will be conducted in cooperation with external partners at
home and abroad. Research in the museum today is focused specifically at
systematic biology, palaeontology and geology. Once the strategy processes
have been completed, there may be a need to adjust today’s organization
chart. The position is with a fixed-term of 6 years, with the possibility
of a second term after public announcement and general competition.

Responsibilities:
– Lead the research section and be responsible for initiating,
coordinating and developing the museum’s research efforts.
– Motivate and ensure good cooperative relationships internally at the
museum and at UiO elsewhere, nationally and internationally.
– Encourage increased research efforts, increased acquisition of
external funds, increased innovation, and strengthen the international
profile of NHM.
– Be a strategic driver of research at the museum and help develop the
work in these areas.
– Be the deputy director of the museum in matters that include the
museum’s scientific activities.
– Ensure maintenance and strengthening of contacts with the museum’s
partners in the field of research.

We want a strong and clear leader who will contribute with leadership
skills in a strong research environment. The research director reports
to the museum director and is part of the museum’s management team. The
research director has financial and budgetary responsibility and daily
staff responsibility for, among other things, the research group leaders.

Qualifications:
– Has excellent leadership skills with experience from similar
activities in the higher education sector and / or the research
sector, which can document previous results.
– Has solid experience in human resource management, and task and
financial management.
– Has skills in strategic and overall thinking.
– Has a PhD or equivalent in a relevant subject.
– Is result-oriented and skilled in implementation.
– Can motivate and inspire its employees
– Is a skilled team player and network developer
– Has a good and relevant network of contacts with research environments
at home and abroad, and broad knowledge of research policy
– Has good communication skills in written and oral in English and a
Scandinavian language.

Individual suitability for the position will be emphasized in the final recruitment.

We offer:
A professionally stimulating working environment.
Salary (position code 1111, Research director): NOK 769 100 – 938 700
per year, depending on qualifications.

Pension agreement with Norwegian Public Service Pension Fund (SPK)
Attractive welfare benefits
The application must be sent via Jobbnorge and contain:
– An application letter
– CV with complete overview of education, experience and professional
work. References should be given.

Application deadline Sept 17, 2017:
https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/139659/research-director

Hugo de Boer

Natural History Museum
University of Oslo
P.O. Box 1172 Blindern
0318 Oslo, Norway
Phone: +47 22851875

Leader of ForBio – the Scandinavian Research School in Biosystematics
www.nhm.uio.no/english/about/organization/research-collections/people/hugode/
www.forbio.uio.no/

Universitet i Oslo, Naturhistorisk museum: Seksjonssjef i Botanisk hage

Stillingen som Hagesjef (seksjonsleder stillingskode 1211) i Botanisk hage ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo er ledig.

Botanisk hage ligger vakkert til på Tøyen og er en del av Naturhistorisk museum og Universitetet i Oslo. Samlingene i Botanisk hage omfatter over 5 500 plantearter fra ulike deler av verden, og brukes i undervisning, formidling og forskning.  Plantene dyrkes i veksthus og i ulike avdelinger på friland.  Botanisk hage formidler kunnskap om mangfoldet i planteriket og betydningen av at dette mangfoldet bevares.  Planter som er truet eller sårbare i norsk natur tas vare på i Botanisk hage.

Hagesjefen vil lede Seksjon for botanisk hage og ha ansvar for strategisk planlegging, videreutvikling og drift av Botanisk hage. Det er ønskelig med omfattende ledererfaring fra tilsvarende virksomhet.

Seksjonslederen i Botanisk hage inngår i museumsdirektørens ledergruppe og har museumsdirektøren som sin nærmeste overordnede. Det tilligger ikke egen forskning til stillingen.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområde:

 • Faglig og administrativ ledelse av Botanisk hage
 • Lede, motivere og inspirere seksjonens medarbeidere
 • Målstyring, økonomioppfølging og personalledelse
 • Overordnet ansvar for hagens vitenskapelige samlinger
 • Tverrfaglige samarbeid med øvrige seksjoner ved NHM
 • Videreutvikle forsknings-, forvaltnings og formidlingsaktiviteten
 • Samarbeide med venneforeningen “Botanisk hages Venner”
 • Samarbeide med botaniske hager nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på PhD-nivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet
 • God kompetanse i systematisk botanikk og plantekunnskap
 • Kunnskap om nordisk flora
 • Relevant erfaring med tilsvarende arbeidsoppgaver
 • Omfattende ledererfaring, gjerne fra tilsvarende grupper med både vitenskapelige og tekniske stillinger
 • Solid erfaring fra økonomi- og budsjettarbeid
 • Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig på et nordisk språk og engelsk

Personlige egenskaper:

I vurderingen vil søkerens personlige egnethet bli vektlagt. Stillingsinnehaver må være en utpreget lagspiller og samtidig kunne arbeide selvstendig, være initiativrik og systematisk, og ha gode samarbeidsevner. Hagesjefen må kunne motivere og inspirere sine medarbeidere.  Den som tilsettes må kunne representere Botanisk hage og NHM på en god måte. Evne til å prioritere i en hektisk hverdag og samtidig jobbe mot overordnede og langsiktige mål.

Vi tilbyr:

 • Et hyggelig og spennende arbeidsmiljø på et museum i omfattende utvikling
 • Lønn etter lønnstrinn 70 – 78 (kr. 617 800 -743 100 per år avhengig av kompetanse)
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger 

Følgende dokumenter skal lastes opp i den elektroniske søknaden:

 • Søknadsbrev
 • CV med navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, relasjon, e-post adresse og telefonnummer)

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.  Kvinner oppfordres til å søke.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

I henhold til offentlighetslova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 • Søknad: https://uio.easycruit.com/vacancy/1705103/71922?iso=no
 • Søknadsfrist: 23. oktober 2016
 • Referansenummer:
 • 2016/11522