PhD position announcement

Lund University, Faculty of Science, Department of Biology

We seek a PhD student for a project: 

Ecotype differentiation in plants – a first step towards speciation?
 
– Scorzoneroides (= Leontodon) autumnalis as a model to link phenotypic expression and genomic differentiation with ecotype specialization, phylogeographic history and taxonomic complexity


Short project description

Scandinavia has been recolonized by plants after the last glaciation and only a few species are endemics. On the other hand, several groups of plants have developed more or less distinct ecotypes. These may represent a first step towards speciation, initiated after post-glacial migration. They may alternatively represent older lineages that have different immigration histories, which have arrived from different directions or at different times. Differentiation may thus have originated at one or several occasions and the future development is dependent on local selection pressures, gene flow among ecotypes and eventual development of sterility barriers. The Asteraceae family belong to the crown of the angiosperm phylogenetic tree, representing one of the fastest radiating families during the recent millions of years. We aim to understand what traits have made this plant family successful through studies of Scorzoneroides autumnalis

For details, see:
https://lu.mynetworkglobal.com/en/what:job/jobID:147713/

Dagordning för årsmöte med Svenska systematikföreningen (SSF)

Here is the agenda for the annual meeting of the Swedish Systematics Association (in Swedish). Note point 12: We call for subjects for symposia during the upcoming international conference BIOSYST EU 2017, which will be organized by the Association in Gothenburg 15-18 August 2017. Members who are not attending ”Systematikdagarna 2015” can submit suggestions to the president of the Swedish Systematics Association, Ulf Jondelius.

Här är dagordningen för Svenska systematikföreningens årsmöte. Notera särskilt punkt 12: Vi efterlyser förslag till ämnen för symposier under den kommande internationella konferensen BIOSYST EU 2017, som organiseras av föreningen i Göteborg 15-18 augusti 2017. Medlemmar som inte har möjlighet att delta på årsmötet kan skicka förslag till föreningens ordförande Ulf Jondelius.

Datum: 24 november 2015

Tid: kl. 15.30-16.30

Plats: Arkivcentrum Syd, Lund

 • 1. Mötet öppnas
 • 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringspersoner
 • 3. Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst
 • 4. Styrelsens årsberättelse inklusive ekonomisk berättelse
 • 5. Revisionsberättelse
 • 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning
 • 7. Val av ordförande för föreningen
 • 8. Val av övriga styrelseledamöter
 • 9. Val av en revisor och en revisorssuppleant
 • 10. Val av valberedning på tre personer
 • 11. Fastställande av årsavgift
 • 12. Ärenden, som styrelsen förelägger årsmötet
 1. Information om konferensen BIOSYST EU 2017, samt förslag på ämnen för symposier under konferensen
 • 13. Förslag som med motivering inkommit till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet
 • 14. Övriga frågor
 • 15. Mötet avslutas

Väl mött!

Styrelsen för Svenska systematikföreningen

Ledigt jobb!

Hej!

Botaniska trädgården vid Lunds universitet söker en ny föreståndare.

Är detta något för dig eller känner du någon som kan vara intresserad?

http://admin.lu.se/o.o.i.s?id=22598&Dnr=588726&Type=S

Vänliga hälsningar,

Sofie Olofsson, intendent

Lunds universitets Botaniska trädgård

Ö Vallgatan 20

223 61 Lund

046-222 78 98

Stöd Botaniska trädgården! Pg. 5 89 93 -7, märk ”Botan”.

http://www.botaniskatradgarden.se/