Ny bok om blomväxternas fylogeni

Efter många års förberedelser, författande och fotograferande finns nu den digitala boken The Phylogeny of Angiosperms tillgänglig på webbadressen http://angio.bergianska.se. Niklas Wikström vid Bergianska trädgården har designat och strukturerat boken.

En traditionell pappersbok är idag till viss del inaktuell redan då den anländer från tryckeriet. En sådan bok blir också vanligtvis mycket dyr, ifall den är rik på textinformation och bilder. Digital publicering är en lösning på dessa problem, eftersom en sådan digital bok kan vara lättillgänglig och kostnadsfri för användarna. Ändringar i texten kan dessutom göras snabbt och till minimal kostnad. För att tillgodose behovet av en informationstät översikt över blomväxternas fylogeni och taxonomi har jag sålunda författat denna digitala bok.

Lite kort om bokens innehåll och struktur:

På en inledande sida redogörs för bokens upplägg. I en kolumn till vänster lämnas en innehållsförteckning. Om man klickar på rubriken Cladistic classification, kommer man till en indelning av angiospermerna ner till de enheter som traditionellt kallas ”familjer”. Under Glossary-rubrikerna finns förklaringar till termer som används i texten. En alfabetisk förteckning över släktesnamnen och deras synonymer ligger under rubriken Alphabetical List of Generic Names. Ett avsnitt betitlat Missing data omfattar sådana egenskaper som ännu inte är kända. Ett av huvudsyftena med boken är att presentera vad vi vet om angiospermerna. Ett annat huvudsyfte är att informera om vad vi å andra sidan inte vet om dem.

I det inledande kapitlet Magnoliopsida redogörs för allmänna kännetecken samt blomväxternas fylogenetiska huvudlinjer. Från ett översiktsträd kan man söka sig fram till en viss grupp av angiospermer genom att klicka på gruppernas namn. Längre fram i texten finns andra översiktsträd för de olika huvudgrupperna, varifrån man kan klicka sig fram till undergrupperna.

Kapitelindelningen följer i stort sett de grupper som traditionellt kallas ”ordningar” och i slutet av varje kapitel finns en omfattande litteraturförteckning. Under rubriken Systematics i varje delavsnitt finns en lista över släktena med deras artantal och utbredning. Till många av släktesnamnen är fotografier länkade och ett mål är att alla släkten ska representeras av illustrationer. De flesta bilderna är tagna av mig, men jag tar även med glädje emot bilder från andra fotografer.

Boken är avsedd att användas av alla som är intresserade av blomväxter, även om den inte i första hand vänder sig till nybörjare.

Det är självklart omöjligt för en ensam person att hålla jämna steg med kunskapsflödet från de hundratals periodica inom växtsystematik. Därför tar jag tacksamt emot all information som saknas i boken samt alla förslag till förbättringar av densamma.

Jan Thomas Johansson

e-post: janthomas.johansson@telia.com