Biologiska mångfaldens dag med Svenska systematikföreningen

Hej!

[English version following the Swedish text]

Är du intresserad av att arrangera aktiveter under Biologiska mångfaldens dag genom Svenska systematikföreningen?

Dagen instiftades i december 1993 och datum fastställdes 2000 till den 22 maj. Med dagen vill FN påminna om den biologiska mångfaldens betydelse för allt liv på jorden. Ungefär en femtedel av alla djurarter riskerar utrotning och i genomsnitt försvinner en art per månad.

Under den här dagen arrangeras aktiveter runt om i landet, och några exempel kan vara:

 • Utflykter till naturområden.
 • Bioblitz, där fauna och/eller flora för ett område inventeras under en kort men intensiv period.
 • Artbingo.
 • Tipspromenad.
 • Utbildningar och workshops.
 • Uppvaktning av politiker och panelsamtal.

Naturligtvis är möjligheterna inte begränsade till ovantsående förslag.

Vi medlemmar i Svenska systematikföreningen besitter en mängd djupa och varierande expertkunskaper, och det vore kul och spännande om det finns intresse att anordna lokala aktiviteter kring våra universitet, museum och andra arbetsplatser för att lyfta inte bara biologisk mångfald utan även i synnerhet systematikens roll.

Om du är intresserad så hör av dig till mig, Emma Wahlberg (emma.wahlberg@nrm.se) så kan vi samordna och utbyta idéer och förslag.

Läs mer om Biologiska mångfaldens dag:
http://www.biomfdag.se/
https://www.facebook.com/biomfdag/

Hello!

Are you interested in organizing activities during the International Day for Biological Diversity through the Swedish Systematics Association?

The day was established in December 1993 and date was set in 2000 to May 22. During this day, the UN wants to remind us of the importance of biodiversity for all life on earth. Approximately one fifth of all animal species risk extinction and on average one species disappears per month.

During this day activities are organized around the country, and some examples may be:

 • Excursions to nature areas.
 • Bioblitz, where fauna and/or flora for an area are invented for a short but intense period.
 • Species bingo.
 • Quizzes.
 • Education and workshops.
 • Discussions with politicians and panel talks.

Of course, the possibilities are not limited to above mentioned examples.

We, the members of the Swedish Systematics Association, possess a deep and varied expertise, and it would be fun and exciting if there is an interest in organizing local activities around our universities, museums and other workplaces, not only to highlight biodiversity but also, in particular, the role of systematics.

If you are interested, please contact me, Emma Wahlberg (emma.wahlberg@nrm.se) and we may coordinate and exchange ideas and suggestions.

Read more about the International Day for Biological Diversity:
http://www.biomfdag.se/ (Swedish)
https://www.facebook.com/biomfdag/ (Swedish)
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Day_for_Biological_Diversity (general information in English)

 

Göteborgs naturhistoriska museum söker ny museichef

Se annons på Arbetsförmedlingen. Sista ansökningsdag: 23 augusti.

Ur annonsen: Vi söker nu dig, som tillsammans med den mycket engagerade och kunniga personalgruppen på ca 30 personer, vill ta nästa steg i utvecklingen av museets verksamhet, tillgänglighet och attraktivitet.

Som ansvarig för Göteborgs Naturhistoriska museum leder och utvecklar du museets samlade verksamhet i dialog med omvärlden och främjar människors engagemang i samhällsfrågor med naturanknytning.Du ansvarar också för museets ekonomi, arbetsmiljö och medarbetare.

Som chef för Göteborgs naturhistoriska museum ingår du i Västarvets publika område där vi tillsammans driver verksamhetsutvecklingen vid våra museer och besöksmål. Du ingår också i Västarvets chefsgrupp där förvaltningsgemensamma frågor av såväl strategiska som operativ art diskuteras.

Biologiska mångfaldens dag 22/5

Hej!

Här kommer ett meddelande från mig, Rebecka Le Moine (naturvårdsbiolog) tillsammans med Erik Hansson (grundare och chefsredaktör för Natursidan.se) till många olika naturorganisationer, naturum och föreningar. Vi tycker att det skulle vara väldigt roligt om Sveriges många naturorganisationer gör en satsning på Biologiska mångfaldens dag i år den 22 maj. Kanske är det något som medlemmarna i Systematikföreningen skulle vilja engagera sig i? I sådana fall uppmärksammar vi det gärna på Natursidan.se!

Biologisk mångfald är den mest överskridna av våra planetära gränser. Många arter hinner utrotas av oss innan vi ens upptäckt dem och man räknar med att det utrotas upp till 100 arter om dagen. Trots dessa dystra siffror finns det hopp. Vi har aldrig vetat så mycket som vi vet i dag. Det finns inte bara kunskap utan även en stor vilja att bevara den biologiska mångfalden.

Det är dags att etablera Biologiska mångfaldens dag ordentligt!

Vi uppmanar nu föreningar, lärosäten, företag och privatpersoner att lyfta frågan om våra arter den 22 maj. Målet är att vi tillsammans gör det till en dag full av aktiviteter över hela landet som uppmärksammar biologisk mångfald.

Ta gärna kontakt med exempelvis naturföreningar, skolor, politiker, länsstyrelser, museum och fråga om de inte kan göra någon aktivitet den 22 maj (helgen innan, 20-21 maj går naturligtvis också bra).

Här är några förslag:

 • Gör organiserade naturutflykter som är öppna för allmänheten.
 • Ta med skolklasser ut i närnaturen för att visa på den biologiska mångfalden.
 • Anordna bioblitz (registrera alla arter som kan hittas) i områden som behöver kartläggas.
 • Håll utbildning i hur man skiljer olika arter åt.
 • Gör en utställning på temat.
 • Håll en fredlig manifestation i mångfaldens tecken. Exempel: skriv varsin ”favorit-art” på varsitt band för att sedan knyta banden i ett träd.
 • Konstruera fågelholkar, bihotell eller något annat som gynnar den biologiska mångfalden tillsammans.
 • Bjud in till föreläsning eller workshop i ämnet, eller varför inte ett panelsamtal med lokala politiker.
 • Skriv en debattartikel i ämnet och skicka in till tidningar. Be att få den publicerad den 22/5.
 • Sprid information om Biologiska mångfaldens dag i sociala medier. Använd hashtagen #BioMfDag

Hör av dig till oss om du är intresserad av att skapa ett event eller har tips på en aktivitet som sker den dagen, så listar vi det gärna på Natursidan.se.

Exempel på aktiviteter på Biologiska mångfaldens dag 22 maj:

Hälsningar,

Rebecka Le Moine (naturvårdsbiolog)
becka.lemoine@gmail.com

Erik Hansson (grundare och chefredaktör på Natursidan.se)
erik@natursidan.se

Familj letar vattengråsuggor

Welcome to Göteborg on April 19: Scott Edwards’ lecture and inauguration of GGBC

Welcome to Scott Edward’s public lecture and inauguration of the Gothenburg Global Biodiversity Centre

Date: April 19, 2017
Time: 2:00 PM – 4:00 PM
Location: Conference Centre Wallenberg, Medicinaregatan 20 A, Wallenbergsalen, Göteborg

Programme

14.00 Welcome! – Karin Hårding, GoCas representative
14.05 Pam Fredman, rektor GU
14.10 Stefan Bengtsson, rektor Chalmers
14.15 Alexandre Antonelli, director Gothenburg Global Biodiversity Centre
14.25-15.10 Scott Edwards (Harvard University), Origins of Biodiversity: Birds, Dinosaurs and DNA
15.10-15.30 Questions and discussion
15.30-16.00 Coffee, cake and continued discussions. Informal poster session.
Origins of Biodiversity: Birds, Dinosaurs and DNA
Although we know from paleontology that dinosaurs are still among us in the form of birds today, it is less clear how dinosaur genomes changed to evolve into the streamlined, feathery creatures that are now found throughout the globe. In this talk we will take a journey starting from the dinosaur ancestors of birds and learn how modern genomics and evolutionary theory can tell us not only what dinosaur genomes looked like, but also the key events in DNA that transformed dinosaurs into birds. It is a fascinating story covering over 200 million years of evolution, and gives us insight into how birds are coping with modern pressures of human-induced global changes.

From early April to June 2017, Professor Scott V. Edwards from Harvard University is leading researchers from biology, medicine, mathematics, physics and computer science in a joint effort to reach new insights in the evolution of biodiversity on earth.

More information at: http://www.chalmers.se/en/centres/GoCAS/Events/Origin-of-Biodiversity/Pages/default.aspx

Swedish press release at: 

Trevliga radioinslag om taxonomisk forskning

De senaste dagarna har två projekt som har stöd av Svenska artprojektet nämnts i Vetenskapsradion – Mathias Jaschhofs forskning om gallmyggor och Karen Hansens skålsvampsforskning. Lyssna gärna på de trevliga inslagen med hjälp av länkarna nedan!

1. Skålsvampar (Karen Hansen), 2. Gallmyggor (Mathias Jashhof).

Vänliga hälsningar
Rikard

Ny bok om blomväxternas fylogeni

Efter många års förberedelser, författande och fotograferande finns nu den digitala boken The Phylogeny of Angiosperms tillgänglig på webbadressen http://angio.bergianska.se. Niklas Wikström vid Bergianska trädgården har designat och strukturerat boken.

En traditionell pappersbok är idag till viss del inaktuell redan då den anländer från tryckeriet. En sådan bok blir också vanligtvis mycket dyr, ifall den är rik på textinformation och bilder. Digital publicering är en lösning på dessa problem, eftersom en sådan digital bok kan vara lättillgänglig och kostnadsfri för användarna. Ändringar i texten kan dessutom göras snabbt och till minimal kostnad. För att tillgodose behovet av en informationstät översikt över blomväxternas fylogeni och taxonomi har jag sålunda författat denna digitala bok.

Lite kort om bokens innehåll och struktur:

På en inledande sida redogörs för bokens upplägg. I en kolumn till vänster lämnas en innehållsförteckning. Om man klickar på rubriken Cladistic classification, kommer man till en indelning av angiospermerna ner till de enheter som traditionellt kallas ”familjer”. Under Glossary-rubrikerna finns förklaringar till termer som används i texten. En alfabetisk förteckning över släktesnamnen och deras synonymer ligger under rubriken Alphabetical List of Generic Names. Ett avsnitt betitlat Missing data omfattar sådana egenskaper som ännu inte är kända. Ett av huvudsyftena med boken är att presentera vad vi vet om angiospermerna. Ett annat huvudsyfte är att informera om vad vi å andra sidan inte vet om dem.

I det inledande kapitlet Magnoliopsida redogörs för allmänna kännetecken samt blomväxternas fylogenetiska huvudlinjer. Från ett översiktsträd kan man söka sig fram till en viss grupp av angiospermer genom att klicka på gruppernas namn. Längre fram i texten finns andra översiktsträd för de olika huvudgrupperna, varifrån man kan klicka sig fram till undergrupperna.

Kapitelindelningen följer i stort sett de grupper som traditionellt kallas ”ordningar” och i slutet av varje kapitel finns en omfattande litteraturförteckning. Under rubriken Systematics i varje delavsnitt finns en lista över släktena med deras artantal och utbredning. Till många av släktesnamnen är fotografier länkade och ett mål är att alla släkten ska representeras av illustrationer. De flesta bilderna är tagna av mig, men jag tar även med glädje emot bilder från andra fotografer.

Boken är avsedd att användas av alla som är intresserade av blomväxter, även om den inte i första hand vänder sig till nybörjare.

Det är självklart omöjligt för en ensam person att hålla jämna steg med kunskapsflödet från de hundratals periodica inom växtsystematik. Därför tar jag tacksamt emot all information som saknas i boken samt alla förslag till förbättringar av densamma.

Jan Thomas Johansson

e-post: janthomas.johansson@telia.com

Stina Weststrand vinnare i Forskar Grand Prix

Stina Weststrand (Systematisk biologi, Uppsala Universitet) vann i fredags tävlingen Forskar Grand Prix i Uppsala då hon under tre minuter beskrev sin forskning om mosslumrar. Grattis Stina!

Mer information om tävlingen hittar ni på Uppsala universitets hemsida: http://www.uu.se/nyheter/nyhet-visning/?id=1984&area=1%2C2%2C5%2C13%2C16&typ=artikel&na&lang=sv

Foto- och bildtävling: Gröna Linsen 2012

Våren börjar så sakteliga krypa fram och Svenska systematikföreningen SSF vill härmed kungöra årets stora foto- och bildtävling: Gröna Linsen 2012!

Tävlingen startar nu och för att kunna delta (både bidra och rösta) behöver du vara medlem och ha ett användarkonto. Du som inte redan registrerat dig på hemsidan kan göra det här (även om du inte tänker delta i tävlingen):

http://systematikforeningen.se/wp-login.php?action=register

Dina tävlingsbidrag bör antingen visa upp svensk biodiversitet i form av organismer eller habitat eller illustrera forskningsaktiviteter eller pedagogiska situationer. Bidrag kan vara antingen foton eller teckningar/målningar och tävla inom dessa kategorier:

 • Växtbilder
 • Djurbilder
 • Svampbilder
 • Mikroskopbilder
 • Pedagogiska bilder
 • Forskningsbilder

Du laddar själv direkt upp dina tävlingsbidrag till hemsidan. Sista dagen för att skicka in bidrag är den 1:a juli (veckan efter midsommar). Den bild som rankas högst av alla vinner tävlingens förstapris: en välgjord förstoring av det vinnande bidraget som kommer att delas ut på Systematikdagarna i Uppsala i November. Mindre men fina priser delas även ut till vinnarna inom vardera kategori. Teknisk information om hur du förbereder bilderna och laddar upp dem hittar du på hemsidan:

FAQ

http://systematikforeningen.se/wiki/faq-om-hemsidan/

Direkt länk

http://systematikforeningen.se/wiki/faq-om-hemsidan/#hur-fungerar-foto-bildtavlingen-grona-linsen-2012-hur-gor-jag-for-att-delta-hur-rostar-jag

Skulle det uppstå tekniska problem eller om du har frågor angående tävlingen så kan du höra av dig i denna forumtråd:

http://systematikforeningen.se/forums/topic/bildtavlingen-2012/

Lycka till!

Bukhårsdjur i pressen

Tidningen Smålänningen har i dagens nummer ett fint reportage med Tobias Kånneby (disputerad vid Naturhistoriska riksmuseet i fjol) där han beskriver sin forskning om evolution och mångfald hos bukhårsdjur (Gastrotricha) i synnerhet samt systematikens betydelse för att förstå evolution i allmänhet.

Tyvärr finns inte reportaget på nätet så ni som inte prenumererar på Smålänningen får nöja er med den korta texten på tidningens framsida.

Grattis Tobias!

Livets museum

Just nu visas på SVT Kunskapskanalen en utmärkt serie ”Livets museum” om Natural History Museum i London. Avnitten visas på lördagar kl. 21.00 med repris på söndagar 18.00 och tisdagar kl 23.00. Fyra av sex avsnitt har hittills visats, dessa är än så länge tillgängliga on-line via SVT Play.