Biodiversitetsinformatiker sökes till ArtDatabanken/Svenska LifeWatch


ArtDatabanken söker en IT-kunnig forskare inom ekologi, systematik eller motsvarande som vill vara med i den fortsatta utvecklingen av SLW-infrastrukturen för svensk biodiversitetsdata och dess användning.

ArtDatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. Vi bidrar till en hållbar förvaltning av naturresurser genom att samla in, analysera och tillgängliggöra data samt beskriva och presentera fakta om biologisk mångfald. Vi samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnyttan i fokus.

Svenska LifeWatch (www.svenskalifewatch.se) bygger en nationell e-infrastruktur för data och forskning om biologisk mångfald. Data om artobservationer, miljö och klimat från en mängd olika databaser länkas samman och erbjuder verktyg för analys, visualisering och nedladdning.

Arbetsuppgifter: Du kommer att vara en brygga mellan forskare och IT-utvecklare. Det innebär bl.a. att vara systemansvarig för Svenska LifeWatch Analysportal (www.Analysisportal.se) och planera och formulera krav på vilka funktionaliteter som ska utvecklas. Du kommer också att ansvara för att samordna utvecklingen med andra parter inom och utanför SLW-konsortiet. I dina arbetsuppgifter ingår att följa den internationella utvecklingen av biodiversitetsinformatiken och representera ArtDatabanken internationellt på konferenser och i workshops. Du kommer att driva och delta i analyser åt ArtDatabanken och ha mycket kontakt med forskare som använder LifeWatch e-Infrastruktur. På sikt kan det finnas möjlighet till ett utökat ansvar inom Svenska LifeWatch.

Kvalifikationer: Du är disputerad inom ekologi, sytematik eller motsvarande. Du har erfarenhet av biodiversitets- eller bioinformatik och hantering av artinformation i databaser. God förståelse av IT-utveckling och kunskaper om analytiska och statistiska metoder är ett krav. Som person är du strukturerad, analytisk, drivande och idérik samt har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Meriterande: Intresse för och erfarenhet av samordning och nätverksbyggande är meriterande liksom god kommunikativ förmåga. Erfarenhet av modellering, egen programmering samt erfarenhet av kravställning är önskvärd. Vi uppskattar även om du har goda artkunskaper, samt erfarenhet av att arbeta med naturvårdsfrågor eller miljöövervakning. Ledarerfarenhet eller ledarutbildning är även det meriterande.

Placering: Uppsala

Anställningsform: Tills vidare.
SLU tillämpar provanställning.

Omfattning: 100%

Ansökan: Välkommen med din ansökan märkt med Ref nr: SLU ua 1896/2016.

Ansökan ska ha inkommit till Registrator, SLU, Box 7070,750 07 Uppsala
eller registrator@slu.se senast den 2 juni 2016.

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Mer information:

Ulf Gärdenfors
Föreståndare SLW
018-672623
ulf.gardenfors@slu.se

Anna Maria Wremp
Projektsekreterare och kommunikatör SLW
018-671394
anna-maria.wremp@slu.se

Fackliga företrädare:

Wenche Eide
SACO
018-672495
wenche.eide@slu.se

Artur Larsson
ST
018-672218
artur.larsson@slu.se

http://www.slu.se/sv/For-dig-som/lediga-anstallningar/