Conference on eDNA and metabarcoding in Trondheim, Norway

We welcome participants to the BIOSCAN NOReDNA Conference, November 9-10, 2022: https://norbol.org/bioscan2022/

The aim of the conference is to bring together national researchers and stakeholders, as well as relevant Nordic partners and world leaders in this field to share experiences and encourage implementation of validated eDNA methods in research, management and regulation. The conference will be a meeting point for 110 participants and a venue to share current research, experience, standardization progress, biodiversity management and more that use eDNA and DNA metabarcoding.


Invited speakers are:
Sophie Arnaud-Haond, University of Montpellier, France
Kristine Bohmann, University of Copenhagen, Denmark
Gentile Francesco Ficetola, University of Milan, Italy
Tomas Roslin, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden


Registration for the BIOSCAN – NOReDNA Conference is free of charge and includes lunches and conference dinner. Participants book their own travel and accommodation.
Extended deadline for registration: August 1, 2022


Looking forward to see you in Trondheim!

Torbjørn Ekrem
For the Organizing Committee

Positions in biodiversity, zoo systematics and ecology (Gothenburg)

Senior lectureships at the university of Gothenburg, and with connections to the Gothenburg Global Biodiversity Centre:

Biodiversity: www.gu.se/english/about_the_university/job-opportunities/vacancies-details/?id=4331

Systematic zoology: www.gu.se/english/about_the_university/job-opportunities/vacancies-details/?id=4330

Ecology: www.gu.se/english/about_the_university/job-opportunities/vacancies-details/?id=4327

Biologiska mångfaldens dag med Svenska systematikföreningen

Hej!

[English version following the Swedish text]

Är du intresserad av att arrangera aktiveter under Biologiska mångfaldens dag genom Svenska systematikföreningen?

Dagen instiftades i december 1993 och datum fastställdes 2000 till den 22 maj. Med dagen vill FN påminna om den biologiska mångfaldens betydelse för allt liv på jorden. Ungefär en femtedel av alla djurarter riskerar utrotning och i genomsnitt försvinner en art per månad.

Under den här dagen arrangeras aktiveter runt om i landet, och några exempel kan vara:

 • Utflykter till naturområden.
 • Bioblitz, där fauna och/eller flora för ett område inventeras under en kort men intensiv period.
 • Artbingo.
 • Tipspromenad.
 • Utbildningar och workshops.
 • Uppvaktning av politiker och panelsamtal.

Naturligtvis är möjligheterna inte begränsade till ovantsående förslag.

Vi medlemmar i Svenska systematikföreningen besitter en mängd djupa och varierande expertkunskaper, och det vore kul och spännande om det finns intresse att anordna lokala aktiviteter kring våra universitet, museum och andra arbetsplatser för att lyfta inte bara biologisk mångfald utan även i synnerhet systematikens roll.

Om du är intresserad så hör av dig till mig, Emma Wahlberg (emma.wahlberg@nrm.se) så kan vi samordna och utbyta idéer och förslag.

Läs mer om Biologiska mångfaldens dag:
http://www.biomfdag.se/
https://www.facebook.com/biomfdag/

Hello!

Are you interested in organizing activities during the International Day for Biological Diversity through the Swedish Systematics Association?

The day was established in December 1993 and date was set in 2000 to May 22. During this day, the UN wants to remind us of the importance of biodiversity for all life on earth. Approximately one fifth of all animal species risk extinction and on average one species disappears per month.

During this day activities are organized around the country, and some examples may be:

 • Excursions to nature areas.
 • Bioblitz, where fauna and/or flora for an area are invented for a short but intense period.
 • Species bingo.
 • Quizzes.
 • Education and workshops.
 • Discussions with politicians and panel talks.

Of course, the possibilities are not limited to above mentioned examples.

We, the members of the Swedish Systematics Association, possess a deep and varied expertise, and it would be fun and exciting if there is an interest in organizing local activities around our universities, museums and other workplaces, not only to highlight biodiversity but also, in particular, the role of systematics.

If you are interested, please contact me, Emma Wahlberg (emma.wahlberg@nrm.se) and we may coordinate and exchange ideas and suggestions.

Read more about the International Day for Biological Diversity:
http://www.biomfdag.se/ (Swedish)
https://www.facebook.com/biomfdag/ (Swedish)
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Day_for_Biological_Diversity (general information in English)

 

Open entomology position in Trondheim, Norway

The NTNU University Museum in Trondheim, Norway is seeking a highly motivated entomologist to fill a permanent associate professor position at our Department of Natural History. Please see this announcement for further details: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/145378/associate-professor-in-biological-diversity
Best regards,
Torbjørn


Torbjørn Ekrem, PhD
Professor of biosystematics
NTNU University Museum, Department of Natural History
http://www.ntnu.edu/employees/torbjorn.ekrem

Vill du bli chef för norska Artsdatabanken?

Spännande jobb inom biologisk mångfald ledigt!

Ur annonsen:

Vår nåværende direktør skal skifte jobb. Vi søker derfor etter ny direktør som kan lede og utvikle virksomheten videre. Direktøren rapporterer til Artsdatabankens styre.

Direktørens hovedoppgave er å ha det løpende ansvaret for at Artsdatabanken er en uavhengig, troverdig, godt synlig og leveringsdyktig institusjon, som har faglig tyngde og autoritet i bredest mulige kretser. Herunder skal direktøren arbeide med relasjons- og nettverksbygging i forhold til relevante kunnskapsprodusenter og brukere. Direktøren har videre ansvar for at Artsdatabankens leveranser har høy kvalitet og relevans.

Vi søker etter en person som har:

 • Lederfaring og gode lederegenskaper
 • Solid faglig kompetanse innen biologi eller annen relevant utdanning fra universitet/høyskole
 • God samfunns- og rolleforståelse
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Et godt og relevant nettverk
 • Tydelig og strukturert arbeidsform
 • Gode evner til å ta initiativ, skape samarbeid og fatte beslutninger

Det vil bli lagt særlig stor vekt på at søkeren har gode lederegenskaper, herunder god evne til å samarbeide med andre. Videre er det viktig at direktøren har evne til å profilere Artsdatabanken utad, samtidig som han/hun har innsikt i de drivende samfunnskrefter som berører Artsdatabankens virksomhet. Det legges vekt på sterk, bred og relevant naturfaglig kompetanse. Erfaring og kjennskap knyttet til forvaltning, forskning og organisasjoner er en fordel. Vi legger avgjørende vekt på personlige egenskaper.

Ansök senast 13 augusti. Läs mer här.

 

Göteborgs naturhistoriska museum söker ny museichef

Se annons på Arbetsförmedlingen. Sista ansökningsdag: 23 augusti.

Ur annonsen: Vi söker nu dig, som tillsammans med den mycket engagerade och kunniga personalgruppen på ca 30 personer, vill ta nästa steg i utvecklingen av museets verksamhet, tillgänglighet och attraktivitet.

Som ansvarig för Göteborgs Naturhistoriska museum leder och utvecklar du museets samlade verksamhet i dialog med omvärlden och främjar människors engagemang i samhällsfrågor med naturanknytning.Du ansvarar också för museets ekonomi, arbetsmiljö och medarbetare.

Som chef för Göteborgs naturhistoriska museum ingår du i Västarvets publika område där vi tillsammans driver verksamhetsutvecklingen vid våra museer och besöksmål. Du ingår också i Västarvets chefsgrupp där förvaltningsgemensamma frågor av såväl strategiska som operativ art diskuteras.

Sök medel till taxonomisk forskning och inventeringar från Svenska artprojektet – Grants for taxonomic research and inventories from the STI

Svenska artprojektet har utlyst medel för taxonomisk forskning och inventering gällande dåligt kända organismgrupper i Sverige. Sista ansökningsdag är 1 juni 2017. Läs mer här. Nästa ordinarie utlysning sker i april 2018.

The Swedish Taxonomy Initiative (STI) has announced grants for taxonomic research and inventories within poorly known organismal groups in Sweden.  Apply before 1 June 2017. Read more here. Next announcement will be made in April, 2018.

Want to know more? Contact STI’s Research Officer.

Biologiska mångfaldens dag 22/5

Hej!

Här kommer ett meddelande från mig, Rebecka Le Moine (naturvårdsbiolog) tillsammans med Erik Hansson (grundare och chefsredaktör för Natursidan.se) till många olika naturorganisationer, naturum och föreningar. Vi tycker att det skulle vara väldigt roligt om Sveriges många naturorganisationer gör en satsning på Biologiska mångfaldens dag i år den 22 maj. Kanske är det något som medlemmarna i Systematikföreningen skulle vilja engagera sig i? I sådana fall uppmärksammar vi det gärna på Natursidan.se!

Biologisk mångfald är den mest överskridna av våra planetära gränser. Många arter hinner utrotas av oss innan vi ens upptäckt dem och man räknar med att det utrotas upp till 100 arter om dagen. Trots dessa dystra siffror finns det hopp. Vi har aldrig vetat så mycket som vi vet i dag. Det finns inte bara kunskap utan även en stor vilja att bevara den biologiska mångfalden.

Det är dags att etablera Biologiska mångfaldens dag ordentligt!

Vi uppmanar nu föreningar, lärosäten, företag och privatpersoner att lyfta frågan om våra arter den 22 maj. Målet är att vi tillsammans gör det till en dag full av aktiviteter över hela landet som uppmärksammar biologisk mångfald.

Ta gärna kontakt med exempelvis naturföreningar, skolor, politiker, länsstyrelser, museum och fråga om de inte kan göra någon aktivitet den 22 maj (helgen innan, 20-21 maj går naturligtvis också bra).

Här är några förslag:

 • Gör organiserade naturutflykter som är öppna för allmänheten.
 • Ta med skolklasser ut i närnaturen för att visa på den biologiska mångfalden.
 • Anordna bioblitz (registrera alla arter som kan hittas) i områden som behöver kartläggas.
 • Håll utbildning i hur man skiljer olika arter åt.
 • Gör en utställning på temat.
 • Håll en fredlig manifestation i mångfaldens tecken. Exempel: skriv varsin ”favorit-art” på varsitt band för att sedan knyta banden i ett träd.
 • Konstruera fågelholkar, bihotell eller något annat som gynnar den biologiska mångfalden tillsammans.
 • Bjud in till föreläsning eller workshop i ämnet, eller varför inte ett panelsamtal med lokala politiker.
 • Skriv en debattartikel i ämnet och skicka in till tidningar. Be att få den publicerad den 22/5.
 • Sprid information om Biologiska mångfaldens dag i sociala medier. Använd hashtagen #BioMfDag

Hör av dig till oss om du är intresserad av att skapa ett event eller har tips på en aktivitet som sker den dagen, så listar vi det gärna på Natursidan.se.

Exempel på aktiviteter på Biologiska mångfaldens dag 22 maj:

Hälsningar,

Rebecka Le Moine (naturvårdsbiolog)
becka.lemoine@gmail.com

Erik Hansson (grundare och chefredaktör på Natursidan.se)
erik@natursidan.se

Familj letar vattengråsuggor

Welcome to Göteborg on April 19: Scott Edwards’ lecture and inauguration of GGBC

Welcome to Scott Edward’s public lecture and inauguration of the Gothenburg Global Biodiversity Centre

Date: April 19, 2017
Time: 2:00 PM – 4:00 PM
Location: Conference Centre Wallenberg, Medicinaregatan 20 A, Wallenbergsalen, Göteborg

Programme

14.00 Welcome! – Karin Hårding, GoCas representative
14.05 Pam Fredman, rektor GU
14.10 Stefan Bengtsson, rektor Chalmers
14.15 Alexandre Antonelli, director Gothenburg Global Biodiversity Centre
14.25-15.10 Scott Edwards (Harvard University), Origins of Biodiversity: Birds, Dinosaurs and DNA
15.10-15.30 Questions and discussion
15.30-16.00 Coffee, cake and continued discussions. Informal poster session.
Origins of Biodiversity: Birds, Dinosaurs and DNA
Although we know from paleontology that dinosaurs are still among us in the form of birds today, it is less clear how dinosaur genomes changed to evolve into the streamlined, feathery creatures that are now found throughout the globe. In this talk we will take a journey starting from the dinosaur ancestors of birds and learn how modern genomics and evolutionary theory can tell us not only what dinosaur genomes looked like, but also the key events in DNA that transformed dinosaurs into birds. It is a fascinating story covering over 200 million years of evolution, and gives us insight into how birds are coping with modern pressures of human-induced global changes.

From early April to June 2017, Professor Scott V. Edwards from Harvard University is leading researchers from biology, medicine, mathematics, physics and computer science in a joint effort to reach new insights in the evolution of biodiversity on earth.

More information at: http://www.chalmers.se/en/centres/GoCAS/Events/Origin-of-Biodiversity/Pages/default.aspx

Swedish press release at: 

Scientific Project Coordinator

We are looking for a Scientific Project Coordinator for the newly established Gothenburg Global Biodiversity Centre (GGBC) and our own research group.

GGBC has two main goals: to further develop biodiversity research, and to bridge the gap between scientists, the public and industry through various outreach activities. The Centre represents a long-term collaboration among the following institutions at the University of Gothenburg: the Department of Marine Sciences, the Department of Biological and Environmental Science, the Department of Geosciences, Herbarium GB, the Centre for Sea and Society, and the Linnaeus Centre for Marine Evolutionary Biology. Moreover, it comprises the following organisations: Department of Energy & Environment, Chalmers University of Technology, Havets Hus, Maritime Museum and Aquarium, Nordens Ark, The Gothenburg Museum of Natural History, and Universeum Science Centre.

Please spread the word to potentially suitable candidates. For more information please visit:

In English: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/ledigaanstallningar/?id=19144&Dnr=814992&Type=E

In Swedish: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/ledigaanstallningar/?id=19144&Dnr=814992&Type=S