Välkommen till kursen Rödalger i limnisk miljö – taxonomi och ekologi

Tid 11–15 juni 2012

Plats Falun, Högskolan Dalarna

Denna kurs vänder sig till universitetsstuderande, doktorander, lärare/forskare i biologiska, limnologiska och miljörelaterade ämneskombinationer, anställda vid länsstyrelsernas och kommunernas enheter för miljö- och naturvård, liksom till personal vid naturhistoriska museer och florainventerare.

Kursen omfattar fältexkursion, bestämningsövningar, föreläsningar i rödalgers systematik och ekologi. Kursspråket är engelska. Max 15 deltagare.

Deltagare bekostar själva resor till och från kursorten liksom kost och logi. Ytterligare information om boende, lämplig litteratur och nödvändig utrustning sänds till deltagarna under maj. Kursen arrangeras av Svenska artprojektet vid SLU Artdatabanken.

Lärare Prof. Janina Kwandrans, Kraków, Polen, prof. Pertti Eloranta, Jyväskylä, Finland

Kursansvariga  Docent Eva Willén, eva.willen@slu.se och fykolog Roland Bengtsson, roland.bengtsson@mikroalg.se

Anmälan Senast 2012-04-30 till eva.willen@slu.se. Bifoga en kort beskrivning av dina erfarenheter från arbete med alger.