Massivt motstånd mot nedskärningar av Svenska artprojektet

Vid hearingen om Svenska artprojektet på Landsbygdsdepartementet igår deltog, trots mötestiden mitt i semestertider, ca 40 personer. De representerade alla de större naturhistoriska museerna, Station Linné, landets mykologiska, entomologiska och botaniska föreningar, WWF, Nationalencyklopedin, Digiflora, NV, HaV, Skogsstyrelsen, LRF, Landsbygdsdepartementet, Mijödepartementet samt politiskt sakkunniga från M och KD. Representanterna för departementen och partierna uttalade sig inte.

  • Närvarande gav ett unisont och kraftfullt stöd till Svenska artprojektet och motsatte sig nedskärningar.
  • Det framfördes kraftiga och unisona protester mot föreslagna nedskärningar av museistödet.
  • Många uttalade stöd för själva bokverket, några tyckte det vore bra med en övergång till digital publicering, medan flera uttalade att det viktiga är att produktionsprocessen sker digitalt, varvid man sedan har full frihet att välja distributionsform (digitalt eller tryckt i olika former).
  • Det rådde total enighet om att övergång till digital produktion och publicering inte skulle spara några resurser.
  • Många framförde att det är mycket viktigt att sätta in Artprojektet i sitt större samhälleliga sammanhang och att man måste betänka de negativa konsekvenser en neddragning skulle få för t.ex. den frivilliga artrapporteringen, information till andra verksamheter, kunskapsunderlag för ett hållbart nyttjande av naturresurserna och en förståelse bland människor i allmänhet för vikten av biologisk mångfald.
  • Det framfördes kritik mot att utredaren inte utvärderat museistödet och inte tagit kontakt med museerna trots att direktiven sa så.
  • NV och HaV lovordade det goda samarbetet med ArtDatabanken och underströk hur stort behov de har av den artkunskap och information som Artprojektet genererar.
  • Entomologiska föreningen påpekade att det finns väldigt få statligt finansierade forskartjänster för taxonomer/artexperter, därför är de försörjningsmöjligheter som Artprojektet ger extremt viktiga.
  • Några framförde att staten bör öka, inte minska stödet till Svenska Artprojektet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *