Hårt slag mot Svenska artprojektet

På uppdrag av Landsbygdsdepartementet har en utredning om Svenska artprojektet genomförts under våren. Utredningen gjordes i förra veckan offentlig.

– Utredarens förslag är ett svårt slag mot Svenska artprojektet och mot arbetet med den biologiska mångfalden, säger Johan Bodegård, chef för ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Trots hoten mot den biologiska mångfalden och behovet av att ta reda på vilka arter som finns i Sverige, föreslår utredaren kraftiga neddragningar. Svenska artprojektet föreslås bli en permanent verksamhet (vilket det visserligen redan är), samtidigt som Nationalnyckeln ska upphöra som bokverk och resurserna för kunskapsspridning mer än halveras från 27 miljoner kr till 12 miljoner kr per år. Rekommendationen är istället att resultaten från projektet sprids i digital form. ArtDatabanken anser att det finns stora oklarheter med hur kostnadsbesparingarna är förenliga med en sådan omställning. Även stödet till naturhistoriska museer föreslås halveras till 10 miljoner kr per år och på sikt ”fasas ut”.

Landbygdsdepartementet har inbjudit ett flertal intressenter, t ex universiteten, de biologiska museerna och ideella organisationer som Svenska Systematikföreningen, Sveriges Ornitologiska Förening, Sveriges Entomologiska Förening, Sveriges Mykologiska Förening, Svenska Botaniska Föreningen och Naturskyddsföreningen till en hearing om rapportens förslag på Landsbygdsdepartementet den 29 juni 2012. Deltagande ska anmälas till Britt Sandström, britt.sandstrom@rural.ministry.se senast den 26 juni.

Utredningen kan laddas ned från ArtDatabankens hemsida: http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/artdatabanken/Dokument/Svenska%20artprojektet/Oversyn_av_Svenska_artprojektet.pdf. Skriftliga synpunkter kan lämnas in till registrator@rural.ministry.se senast 1 augusti 2012.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *