Svenska artprojektets framtid i regeringens händer

Igår höll riksdagen debatt om hela utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel. Av de riksdagsledamöter som deltog i debatten var det endast Jens Holm (v) som tog upp Svenska artprojektet. Han sa: ”Vi tillför också extra pengar till det svenska artprojektet och för att rädda folkbildningsprojektet Nationalnyckeln.” Inte något av de övriga partierna tog upp frågan om Svenska artprojektets framtid, inte ens (mp). Efter debatten blev förslaget till beslut bifall till propositionen och avslag på samtliga motioner. Det formella beslutet tas den 18 december.

Nu ligger alltså frågan om Svenska artprojektets framtid i regeringens händer. Och vi vet fortfarande inte vad regeringen som helhet kan enas om. Meningarna är delade, men de måste ju enas, så nu är det fråga om vilken sida som är starkast och envisast.

Ännu är det inte avgjort – det finns fortfarande möjlighet att göra något för att påverka beslutet i positiv riktning!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *