NYTT JOBB som Museiintendent

vid Evolutionsmuseet.
Sista ansökningsdag 2013-06-03. UFV-PA 2013/1333

med tillträde fr o m snarast t o m 2013-12-31, med eventuell möjlighet till förlängning.

Evolutionsmuseet är en av de stora naturvetenskapliga samlingarna i Sverige. Museet är lokaliserat vid Evolutionsbiologiskt Centrum vid Uppsala universitet och deltar aktivt i centrets verksamhet. Museet förvaltar ca 4,5 miljoner föremål och är en viktig facilitet för såväl svensk som internationell forskning och utbildning. Evolutionsmuseet förmedlar dessutom information till allmänheten inom naturvetenskap, särskilt inom biologi och geovetenskaper.

Arbetsuppgifter: Anställningen innebär ett övergripande ansvar för Evolutionsmuseets samlingar av svampar (exklusive lavar), mossor och alger. Primära arbetsuppgifterna är generell samlingsvård och -organisering, hantering av utlån, service till forskarsamhället , databasregistrering, bestämning (med tonvikt på svampar) samt att aktivt verka för samlingarnas tillväxt genom egen insamling och kontakt med potentiella donatorer. Viss forskning inom ämnet systematisk botanik, särskilt svamparnas taxonomi, kan förekomma under förutsättning att särskilt avtal sluts. I anställningen ingår att hålla sig informerad om pågående forskning och nya forskningsrön inom systematisk botanik, särskilt svamparnas taxonomi. Dessutom ingår utåtriktad verksamhet, inkluderande förmedling av forsknings- och samlingsinformation till forskare, lärare, studenter och allmänhet. Visst arbete under helger och kvällar kan förekomma i samband med museets utställningsverksamhet och utåtriktade arrangemang.

Kvalifikationskrav: Vi söker kandidater med högskoleexamen i biologi eller motsvarande kompetens, som också har dokumenterad artkunskap om svampar samt kompetens inom taxonomi och nomenklatur. Goda kunskaper i ett skandinaviskt språk och engelska (muntligt och skriftligt) förutsätts. God initiativ- organisations- och samarbetsförmåga. Stor vikt vid personlig lämplighet kommer att beaktas vid tillsättningen.

Önskvärt/meriterande i övrig: Doktorsexamen i systematisk botanik, särskilt med inriktning på svamparnas taxonomi, eller motsvarande kompetens är önskvärd. Erfarenhet av arbete vid ett naturhistoriskt museum, särskilt hantering av botaniska samlingar, är en fördel, likaså erfarenhet av utåtriktad verksamhet.

Uppsala universitet har ambitionen att främja jämställdheten genom en jämnare könsfördelning. Flertalet anställda inom denna kategori är kvinnor/män varför vi gärna ser kvinnliga/manliga sökande till anställningen

Lön: Individuell lönesättning tillämpas. Ange löneanspråk i ansökan.

Upplysningar om anställningen lämnas av museichef Mats Eriksson, tel 018-471 26 68 eller 070-4250291 e-post mats.eriksson@em.uu.se. Fackliga företrädare är Anders Grundström, Saco-rådet, tel. 018-471 53 80, Carin Söderhäll, TCO/ST tel. 018-471 19 96 alt. 018-471 1997 och Stefan Djurström, Seko, tel. 018-471 33 15.

Välkommen med din skriftliga ansökan senast den 3 juni, 2013. UFV-PA 2013/1333. Klicka på länken nedan för att komma till ansökningsformuläret.

Museiintendent

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *