Kostnadsfri föreläsning och workshop i ämnet artbestämning

Kostnadsfri föreläsning och workshop i ämnet artbestämning

Svenska artprojektet och ArtDatabanken erbjuder studerande inom området marinbiologi att delta på föreläsning och workshop i artbestämning med Malin Strand som föreläsare.

Föreläsningen och workshopen kommer att fokusera på att bidra till kunskapsutvecklingen genom att ge studenterna färdigheter i att artbestämma Tagghudingar–svalgsträngsdjur, Echinodermata–Hemichordata.

ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet driver sedan 2002 Svenska artprojektet på uppdrag av riksdagen. Syftet är att kartlägga och sprida information om landets hela fauna och flora av flercelliga arter.

Projektet består av tre delar: inventering av dåligt kända arter, taxonomisk forskning och kunskapsspridning genom bokverket Nationalnyckeln. Med hjälp av Nationalnyckeln kan fler artbestämma mindre välkända organismgrupper. Nationalnyckelns senaste volym beskriver sjöstjärnor, sjögurkor, sjöborrar, liljestjärnor och ormstjärnor samt ollonmaskar och innehåller nycklar för artbestämning. Läs mer på www.nationalnyckeln.se.

De som vill bidra kan vara med och rapportera sina artfynd på Artportalen. Genom att många bidrar till att samla in kunskap kan vi gemensamt göra stor nytta för naturen. Naturvården får på så sätt stöd i sitt arbete med till exempel miljöövervakning och uppföljning av miljömål.

Datum: februari – april 2014

Kursalternativ: Kort föreläsning 1,5 timme. Längre föreläsning 3 timmar.

Pris: Föreläsningen är kostnadsfri, dock bistår universitetet/skolan med lokal.

Bok gratis: alla deltagare får utan kostnad Nationalnyckelns senaste bok om tagghudingar–svalgsträngsdjur, Echinodermata–Hemichordata.

För bokning och annan praktisk information kontakta Anette Håkans, telefon: 0722 – 033 918. E-post: anette.hakans@slu.se.

För mer information om föreläsningens och workshopens innehåll och upplägg, kontakta Malin Strand, telefon: 070 – 565 42 46. E-post: malin.strand@slu.se.

Med vänlig hälsning

Anette Håkans

ArtDatabanken

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *