Kallelse till Svenska systematikföreningens årsmöte 24/11

Kallelse till årsmöte 2014 för Svenska systematikföreningen

Datum: 2014-11-24
Tid: 16.45
Plats: Plenisalen, Wallenberg Center, Göteborg.

Dagordning:

§ 1 Mötet öppnas.

§ 2. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare

§ 3. Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst

§ 4 Styrelsens årsberättelse inklusive ekonomisk berättelse

§ 5. Revisionsberättelse

§ 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning § 7. Val av ordförande för föreningen

§ 8. Val av övriga styrelseledamöter

§ 9. Val av revisorer

§ 10. Val av valberedning

§ 11. Fastställande av eventuell årsavgift

§12. Information om konferensen EU-BIOSYS 2017 i Göteborg

§ 13. Övriga frågor

§ 14 Mötet avslutas

Vi ses!
Styrelsen Svenska Systematikföreningen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *