Last day for early bird registration for Systematikdagarna!

The deadline for early bird registration for Systematikdagarna 2018, to be held in Lund on November 26 and 27, is October 31! Remember to register and send in an abstract if you would like to give a presentation! A preliminary schedule for the meeting is given on https://systematikforeningen.se/verksamhet/systematikdagarna/systematikdagarna-2018/ where you will also find a link to the registration web page. Two plenary talks will pave the way for the rest of the conference. On Monday 26 November, Catarina Rydin (Stockholm University) will talk about the macroevolution of the mysterious Gnetales, and on Tuesday 27 November, Martin Irestedt (Naturhistoriska Riksmuseet) will tell us about the power of museomics for understanding bird of paradise phylogenetics. We have several invited speakers as well, Nicolas Chazot (University of Gothenburg), Petra Korall (Uppsala University), Martin Ryberg (Uppsala University), Johannes Bergsten (Naturhistoriska Riksmuseet) and Jadranka Rota (Lund University).

Come and share your latest research on the systematics of life! Welcome to Lund! 

Best regards,

Niklas Wahlberg (main organiser)

Dagordning till Systematikföreningens årsmöte 2016

Som tidigare meddelats kommer Systematikföreningens årsmöte att äga rum under Systematikdagarna 2016 som pågår 21-22 november i Uppsala.

Dagordning:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringspersoner
 3. Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst
 4. Styrelsens årsberättelse inklusive ekonomisk berättelse
 5. Revisionsberättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning
 7. Val av ordförande för föreningen
 8. Val av övriga styrelseledamöter
 9. Val av en revisor och en revisorssuppleant
 10. Val av valberedning på tre personer
 11. Fastställande av eventuell årsavgift
 12. Ärenden, som styrelsen förelägger årsmötet
  1. BioSyst EU 2017
  2. Ev. övriga ärenden
 13. Övriga frågor som med motivering inkommit till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet
 14. Mötet avslutas

Välkomna!

Registration for Systematikdagarna 2016

There have been some problems with confirmation e-mails for those who have registered for Systematikdagarna 2016. I have now experimented with the settings, and hope that it works better now. If you have tried to register, but not yet received a confirmation e-mail, please let me know at webmasterSNABELAsystematikforeningen.se (replace SNABELA with @)!

Systematikdagarna 2016 will take place in Uppsala 21-22 November. Last day to register at reduced fee is 31 October. Programme and registration: https://systematikforeningen.se/verksamhet/systematikdagarna/systematikdagarna-2016/

And sorry to those of you who might have received multiple confirmation e-mails!

 

Systematikdagarna 2016 in Uppsala: Registration open!

Draft programme for Systematikdagarna 21-22 November in Uppsala is now published at https://systematikforeningen.se/verksamhet/systematikdagarna/systematikdagarna-2016/. Registration is also open. Welcome!

For those who want to register to Systematikdagarna and already have an account on systematikforeningen.se: please log in before starting registration.

For those who do not have an account on systematikforeningen.se: you can register for Systematikdagarna without a user account. If you want to create a user account on systematikforeningen.se, you might experience some problems (unfortunately the form doesn’t tell you why your account can’t be created. Common errors include: e-mail address already associated with an account, you forgot one of the mandatory fields, password too short or you didn’t get the last question right. When you have succeeded with your account creation, instead of a “Welcome to Systematikföreningen” e-mail, you might get a “Password changed” confirmation e-mail). Sorry about that, will try to fix it.

Please report any other web site errors to webmaster—snabela—systematikforeningen.se

inbjudan till systematikdagarna

[for English, see below]

Uppsalas två universitet välkomnar alla till Systematikdagarna 2016, ett forum för vetenskapligt utbyte, spjutspetsforskning och överraskningar för alla intresserade av biologisk systematik. De kommer att gå av stapeln 21-22 november på evolutionsbiologiskt centrum. Vi utlovar många intressanta föredrag, workshops och postrar.

Priset blir som vanligt lågt, men det kompenseras av god mat och trevligt umgänge. Se till att redan nu anteckna dessa datum i din kalender.

Formell anmälning från augusti via web-formulär.

Är du intresserad av att bidraga med föredrag eller fråga om något, hör gärna av dig redan nu till följande adress:

systematikdagarna2016@ebc.uu.se

Under Systematikdagarna avhålls också Svenska Systematikföreningens årsmöte.

———————————————————————————————–

You are most welcome to Systematikdagarna 2016, the annual gathering for everyone with an interest in biological systematics, this year hosted by the Uppsala universities November 21-22. Please make sure to note these days in your calender.

Formal registration from August, via SSF webpage [you will be notified].

The price will be very low. Talks, workshops, poster session, good food and merriments are on the agenda.

If you like to contribute, e.g. with a talk, please tell us. You reach us at

systematikdagarna2016@ebc.uu.se