Jobb som lavintendent på Evolutionsmuseet

100% tillsvidareanställning som intendent med ansvar för lavsamlingen vid Evolutionsmuseet, Uppsala universitet, tillgänglig från 1 februari 2016

Sista ansökningsdag: 20 november 2015

Fullständig utlysning: http://uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=79429

Utlysning i sammanfattning nedan:

Arbetsuppgifter:
Anställningen innebär ett övergripande ansvar för Evolutionsmuseets samling av lavar. Primära arbetsuppgifter är generell samlingsvård och -organisering, service till forskarsamhället (inklusive lånehantering), digitalisering, artbestämning samt att aktivt verka för samlingarnas tillväxt genom egen insamling och kontakt med potentiella donatorer. Forskning inom lavarnas taxonomi kan ingå i arbetsuppgifterna under förutsättning att särskilt avtal sluts om omfattning och inriktning. I anställningen ingår att hålla sig informerad om pågående forskning och nya forskningsrön inom systematisk botanik, särskilt lavsvamparnas systematik och fylogeni. Dessutom ingår utåtriktad verksamhet, inkluderande förmedling av forsknings- och samlingsinformation till forskare, lärare, studenter och allmänhet. I samband med detta kan arbete under helger och kvällar förekomma i samband med museets utställningsverksamhet och utåtriktade arrangemang.

Kvalifikationskrav:
Vi söker kandidater med doktorsexamen i systematisk eller ekologisk botanik och med dokumenterat djupa kunskaper om lavarnas taxonomi och nomenklatur. Avancerad artkunskap om lavar och betydande erfarenhet av bestämningsarbete med lavar ska kunna styrkas. Goda kunskaper i ett skandinaviskt språk och engelska (muntlig och skriftlig) förutsätts. Initiativförmåga, god organisations- och samarbetsförmåga och personlig lämplighet kommer att beaktas vid tillsättningen.

Önskvärt/meriterande i övrigt:
Erfarenhet av arbete vid ett naturhistoriskt museum, särskilt hantering av botaniska samlingar, är en fördel, likaså erfarenhet av kunskapsförmedling inom ämnesområdet.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *