Dags att betala medlemsavgiften!

Nu är det hög tid att betala medlemsavgiften för 2019/2020, ett ypperligt tillfälle att även anmäla sig till Systematikdagarna.

Om du inte har betalat din medlemsavgift så gallras du ur medlemsregistret efter 2 år, och missar således utskick och annan information.

För att båda anmäla dig och betala medlemsavgiften, så besöker du sidan för registrering till Systematikdagarna. Läs mer här:

Registration for Systematikdagarna 2019

Mer information om medlemsavgift och betalning utan att anmäla dig till Systematikdagarna, läs mer här:

Medlem och betalning

Now is the time to pay the members fee for 2019/2020, a perfect time for also registering for Systematikdagarna.

If you have not payed your members fee you will be removed of your membership after 2 years, and will miss the mailing list and other information.

To both register for Systematikdagarna and pay your members fee, visit the page for registration to Systematikdagarna, read more here:

Registration for Systematikdagarna 2019

For information regarding the members fee and how to pay without registering for Systematikdagarna, read more here:

Medlem och betalning

Biologiska mångfaldens dag med Svenska systematikföreningen

Hej!

[English version following the Swedish text]

Är du intresserad av att arrangera aktiveter under Biologiska mångfaldens dag genom Svenska systematikföreningen?

Dagen instiftades i december 1993 och datum fastställdes 2000 till den 22 maj. Med dagen vill FN påminna om den biologiska mångfaldens betydelse för allt liv på jorden. Ungefär en femtedel av alla djurarter riskerar utrotning och i genomsnitt försvinner en art per månad.

Under den här dagen arrangeras aktiveter runt om i landet, och några exempel kan vara:

 • Utflykter till naturområden.
 • Bioblitz, där fauna och/eller flora för ett område inventeras under en kort men intensiv period.
 • Artbingo.
 • Tipspromenad.
 • Utbildningar och workshops.
 • Uppvaktning av politiker och panelsamtal.

Naturligtvis är möjligheterna inte begränsade till ovantsående förslag.

Vi medlemmar i Svenska systematikföreningen besitter en mängd djupa och varierande expertkunskaper, och det vore kul och spännande om det finns intresse att anordna lokala aktiviteter kring våra universitet, museum och andra arbetsplatser för att lyfta inte bara biologisk mångfald utan även i synnerhet systematikens roll.

Om du är intresserad så hör av dig till mig, Emma Wahlberg (emma.wahlberg@nrm.se) så kan vi samordna och utbyta idéer och förslag.

Läs mer om Biologiska mångfaldens dag:
http://www.biomfdag.se/
https://www.facebook.com/biomfdag/

Hello!

Are you interested in organizing activities during the International Day for Biological Diversity through the Swedish Systematics Association?

The day was established in December 1993 and date was set in 2000 to May 22. During this day, the UN wants to remind us of the importance of biodiversity for all life on earth. Approximately one fifth of all animal species risk extinction and on average one species disappears per month.

During this day activities are organized around the country, and some examples may be:

 • Excursions to nature areas.
 • Bioblitz, where fauna and/or flora for an area are invented for a short but intense period.
 • Species bingo.
 • Quizzes.
 • Education and workshops.
 • Discussions with politicians and panel talks.

Of course, the possibilities are not limited to above mentioned examples.

We, the members of the Swedish Systematics Association, possess a deep and varied expertise, and it would be fun and exciting if there is an interest in organizing local activities around our universities, museums and other workplaces, not only to highlight biodiversity but also, in particular, the role of systematics.

If you are interested, please contact me, Emma Wahlberg (emma.wahlberg@nrm.se) and we may coordinate and exchange ideas and suggestions.

Read more about the International Day for Biological Diversity:
http://www.biomfdag.se/ (Swedish)
https://www.facebook.com/biomfdag/ (Swedish)
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Day_for_Biological_Diversity (general information in English)