8th International Barcode of Life Conference

Dear friends and colleagues,

I would like to make you aware of the upcoming International Barcode of Life Conference in Trondheim, Norway (June 17-20, 2019). The abstract submission deadline has just been extended to January 25, so there is still time to submit your paper. For detailed guidelines please see here:  http://dnabarcodes2019.org/abstracts/  We need this early deadline in order to run a proper review process of all abstracts before publication in the journal Genome.

Although abstracts can be submitted before registration, please do not hesitate to register. Payment can be made by both credit card or invoice: http://dnabarcodes2019.org/registration/

Interested in news about the conference? Check out our news section http://dnabarcodes2019.org/category/news/ and follow @norwbol on Twitter.

More on the program and invited speakers on our website: http://dnabarcodes2019.org/

Hope to see you there!

Torbjørn

Torbjørn Ekrem, PhD

Professor of biosystematics, NTNU University Museum, Department of Natural History
http://www.ntnu.edu/employees/torbjorn.ekrem
Coordinator Norwegian Barcode of Life (
NorBOL)

 

Thoughts from the new chairman

Hi all systematists,

As newly elected chairman of the Swedish Systematics Association (svenska systematikföreningen), I’d like to share a few thoughts with you.

Systematikdagarna in Lund

MANY THANKS to Niklas Wahlberg, Jadranka Rota, Bente Eriksen, Nicolas Chazot, Leidys Murillo and Pavel Matos  for the excellent arrangements!

MANY THANKS also to all the speakers and poster presenters for your fascinating, professional presentations!

And MANY THANKS to all of you who attended Systematikdagarna without presenting anything (except yourselves!) for your good company! I wish I had had a chance to talk to many more of you. Hopefully next time…

I’m looking forward to next year’s event In Göteborg!

Old and new boards of the Swedish Systematics Association

MANY THANKS to those who served on the board since Nov 2017: Ulf Jondelius (chairman), Svante Martinsson (vice chairman), Mats Wedin (secretary), Emma Wahlberg (treasurer) and Anja Rautenberg (adjunct, webmaster). (I was also a member.)

The new board, elected at Systematikdagarna in Lund, consists of Niklas Wahlberg (vice chairman), Mats Wedin (secretary), Emma Wahlberg (treasurer), Ellen Sandström and the undersigned (chairman). Anja Rautenberg accepted the board’s request to be an adjunct member, acting as webmaster.

Membership issues

Welcome as a member! Annual membership is 200 SEK for ordinary members and free for pre-PhD students (see below). Please pay to Plusgiro 50 86 22-8 or Bankgiro 400-5971. Remember to give your name and what year the membership concerns when you pay. Please also register on the webpage: https://systematikforeningen.se, if you haven’t already done that (under “Registrera” on the Home page).

Students who wish to become members should also register on the web page and also inform the treasurer, Emma Wahlberg (emma.wahlberg@nrm.se).

The web page is currently only available in Swedish. Is there any need for an English version? Anything that you think would be useful to add to our web page? Is it at all useful?

Remember that there is a message function on the web page, where you can send messages to everybody who has registered. You need to be logged-in in to send messages. After logging in, click on “+ Skapa” in the black bar above the association’s logo, and choose “Inlägg”. The rest is hopefully rather straightforward even if you can’t read Swedish. When done, click on the blue button “Publicera” to the right.

The board would be most grateful for suggestions on other things you think we could improve.

And last, but not least, I wish you all a joyful Christmas and New Year holiday, and a new year full of wonderful species!

Per Alström
per.alstrom@slu.se or per.alstrom@ebc.uu.se
070-454 6965

Miljødirektoratet (Norge) søker en rådgiver for arbeid med fremmede organismer og handel med truede arter

Har du din bakgrunn i biologien og kunnskap om fremmede organismer? Har du også erfaring fra forvaltningen og fra internasjonalt arbeid? Da er det kanskje akkurat deg vi leter etter.

Seksjon for fremmede arter og internasjonal handel er en av fem seksjoner i avdeling for vann og kunnskap. Seksjonen har ansvar for fremmede organismer, handel med truede arter (CITES), genmodifiserte organismer og genetiske ressurser. Seksjonen har ca 16 kompetente medarbeidere og har arbeidssted på Brattøra i Trondheim.

Vi søker etter en dyktig seniorrådgiver som kan bidra til å styrke arbeidet med fremmede organismer og handel med trua arter. Du vil jobbe i to faggrupper på seksjonen som blant annet har ansvar for behandling av søknader etter forskrift om fremmede organismer og CITES-forskriften . Dette arbeidet innebærer blant annet å kunne vurdere fremmede organismers innvirkning på naturen, håndheve og bidra til utvikling av regelverk, samt samarbeid med andre sektormyndigheter og rådgivende organer. Du vil i tillegg til den nasjonale oppgavene også jobbe med å følge opp internasjonale forpliktelser på områdene, og å innhente ny kunnskap på området.

Stillingens hovedansvarsområder

 • Nasjonale og internasjonale oppgaver knyttet til konvensjonen om internasjonal handel med truede plante- og dyrearter (CITES)
 • Nasjonale og internasjonale oppgaver knyttet til forvaltning av fremmede organismer
 • Oppgavene vil i noen grad bli tilpasset den som blir ansatt.

Kvalifikasjoner

 • Naturvitenskapelig utdanning innen biologiske fagdisipliner som f.eks. botanikk, zoologi, økologi, bevaringsbiologi eller naturforvaltning på minimum mastergradsnivå er et krav.
 • Tilsvarende utdanning på doktorgradsnivå vil tillegges vekt
 • Erfaring fra internasjonalt arbeid og kjennskap til internasjonalt handelsregelverk tillegges stor vekt
 • Det er ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning.
 • Svært gode skriftlige kunnskaper i norsk og engelsk

Egenskaper

 • du trives med både internasjonale og nasjonale aktiviteter
 • du samarbeider godt med andre og bygger nettverk både internt og eksternt, men har også evnen til å arbeide selvstendig
 • du kommuniserer godt og kan formidle vanskelige fagsaker enkelt og forståelig
 • du har meget god rolleforståelse
 • du har tydelig og profesjonell dialog med eksterne
 • du leverer med rett kvalitet til rett tid
 • du er løsningsorientert, ryddig og god til å planlegge dine oppgaver

Vi tilbyr

 • Fast stilling
 • utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter – inkludert trening i arbeidstiden
 • fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse
 • lønn som seniorrådgiver fra kr.524.200,- (ltr. 60) til kr. 658.300,- (ltr. 72) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.

Kontaktperson for stillingen er seksjonsleder Bjarte Rambjør Heide på telefon 404 54 374 /bjarte.heide@miljodir.no. Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til Ingrid Krohn Hansen på telefon 988 07 145/ingrid.krohn-hansen@miljodir.no.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn.

Vi ber deg om å sende søknad med vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/159825/vil-du-bidra-i-miljoedirektoratets-arbeid-med-fremmede-organismer-og-handel-med-truede-arter

Last day for early bird registration for Systematikdagarna!

The deadline for early bird registration for Systematikdagarna 2018, to be held in Lund on November 26 and 27, is October 31! Remember to register and send in an abstract if you would like to give a presentation! A preliminary schedule for the meeting is given on https://systematikforeningen.se/verksamhet/systematikdagarna/systematikdagarna-2018/ where you will also find a link to the registration web page. Two plenary talks will pave the way for the rest of the conference. On Monday 26 November, Catarina Rydin (Stockholm University) will talk about the macroevolution of the mysterious Gnetales, and on Tuesday 27 November, Martin Irestedt (Naturhistoriska Riksmuseet) will tell us about the power of museomics for understanding bird of paradise phylogenetics. We have several invited speakers as well, Nicolas Chazot (University of Gothenburg), Petra Korall (Uppsala University), Martin Ryberg (Uppsala University), Johannes Bergsten (Naturhistoriska Riksmuseet) and Jadranka Rota (Lund University).

Come and share your latest research on the systematics of life! Welcome to Lund! 

Best regards,

Niklas Wahlberg (main organiser)

PhD student in Plant Systematics, Stockholm University

A PhD position is available at the Department of Ecology, Environment and Plant Sciences at Stockholm University. The successful candidate will work on genome evolution in parasitic plants using Next Generation Sequencing and comparative analyses. Application deadline 5 November 2018. Please follow the links below for more information.

ENG: https://www.su.se/english/about/working-at-su/phd?rmpage=job&rmjob=7088&rmlang=UK

SWE: https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/doktorandplatser?rmpage=job&rmjob=7086&rmlang=SE

 

Årsmöte

Kallelse till Årsmöte för Svenska systematikföreningen (SSF) 26 november 2018, kl. 16.15 i Blå hallen, Ekologihuset, Lunds Universitet

Dagordning:

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringspersoner

3. Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst

4. Styrelsens årsberättelse inklusive ekonomisk berättelse

5. Revisionsberättelse

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning

7. Val av ordförande för föreningen

8. Val av övriga styrelseledamöter

9. Val av en revisor och en revisorssuppleant

10. Val av valberedning på tre personer

11. Fastställande av eventuell årsavgift

12. Stadgeändring: Föregående årsmöte beslutade på styrelsens förslag att föreningens medlemsavgift, som hittills betalats per kalenderår i framtiden av bokföringstekniska skäl skall betalas per verksamhetsår (dvs september till augusti). Föreningen behöver därför göra ett tillägg i stadgarnas paragraf 2:

$2. Nuvarande formulering: Medlemskap i föreningen ges till alla fysiska personer som delar föreningens intressen och som betalar medlemsavgift, om sådan beslutats av årsmötet. Styrelsen har rätt att utse hedersmedlem. Medlem kan utträda ut föreningen genom att skriftligen meddela styrelsen. Styrelsen kan besluta om uteslutning av medlem som motarbetar eller på annat sätt uppenbarligen försvårar föreningens syfte eller verksamhet. Berörd medlem skall få tillfälle att yttra sig innan beslut fattas. Motiveringen för ett sådant beslut skall protokollföras.

$2. Föreslagen formulering: Medlemskap i föreningen (per verksamhetsår; 1 september till 31 augusti) ges till alla fysiska personer som delar föreningens intressen och som betalar medlemsavgift, om sådan beslutats av årsmötet. Styrelsen har rätt att utse hedersmedlem. Medlem kan utträda ut föreningen genom att skriftligen meddela styrelsen. Styrelsen kan besluta om uteslutning av medlem som motarbetar eller på annat sätt uppenbarligen försvårar föreningens syfte eller verksamhet. Berörd medlem skall få tillfälle att yttra sig innan beslut fattas. Motiveringen för ett sådant beslut skall protokollföras.

13. Övriga frågor som med motivering inkommit till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet

14. Mötet avslutas

 Väl mött!

Styrelsen

Säkrare webbplats och städning av användarkonton på systematikforeningen.se

Systematikforeningen.se har skaffat SSL. Det innebär att trafiken ska vara säkrare när vi loggar in på webbplatsen för att skriva inlägg eller registrera oss för Systematikdagarna (anmälan till årets möte öppnar snart!). Ifall något inte riktigt funkar på webbplatsen eller ser konstigt ut efter övergången: säg till så försöker jag fixa!

I och med EU:s nya dataskyddsregler kommer vi också rensa bort inaktuella användarkonton (till exempel sådana där mejladresserna är inaktuella så att utskicken studsar). Om du vill behålla ditt konto: logga in och kolla så att allt ser bra ut, eller passa på att uppdatera dina uppgifter när det blir dags för anmälan till Systematikdagarna (anmälan öppnar snart)! Ifall du inte kommer ihåg ditt lösenord och återställningsfunktionen inte funkar för att du inte kommer åt ditt gamla mejlkonto längre: kontakta mig så ska vi se vad jag kan göra. Samma sak om du vill få ditt konto raderat för att slippa få utskick från Systematikföreningen: logga in och kolla om du kan fixa det själv, eller kontakta webmaster!

Du får också gärna följa oss på twitter och facebook!

/Webmaster Anja

webmaster@systematikforeningen.se