Universitetslektorat i växtsystematik (inkl. alger och svampar)

Universitetslektor i växtsystematik

Ref.nr SU FV-2892-16

vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Sista ansökningsdag: 2017-02-10.

Vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö. Ämnesområdena är marin ekologi och växtekologi, ekotoxikologi, växtfysiologi och växtsystematik. Delar av forskningen har direkt miljö- och samhällsrelevans och bedrivs ofta brett och interdisciplinärt. Institutionen har ca 140 anställda av vilka 35 är lärare och forskare och ca 50 är forskarstuderande.

Ämne/ämnesbeskrivning
Ämnesområdet avser växtsystematik i vid bemärkelse och innefattar forskning på såväl landväxter som alger och svampar.

Arbetsuppgifter
Forskning, undervisning och handledning.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som, dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har en förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder
Under anställningsprocessen kommer lika och särskild vikt att fästas vid graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Den vetenskapliga såväl som den pedagogiska skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen. Viss vikt fästs även vid administrativ skicklighet.

Högskolepedagogisk utbildning
Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt är meriterande. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Övriga upplysningar
Arbetsuppgifterna är forskning, undervisning och handledning. Undervisning på grundläggande och avancerad nivå omfattar ca 25 % av arbetstiden. Innehavaren av anställningen får stöd av institutionen att utveckla en forskargrupp.

Undervisning på grundnivå sker på svenska. Om den som anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället förväntas han/hon förvärva erforderliga språkfärdigheter under de första två åren av anställningen.

Fakultetens kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet: www.science.su.se.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Ove Eriksson, tfn 08-16 12 04, ove.eriksson@su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Mikael Stenberg, tfn 08-16 20 86, mikael.stenberg@su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

http://www.su.se/om-oss/lediga-anst%C3%A4llningar/lediga-jobb-ny-lista

 

Jobb i Norge!

The NTNU University Museum, Department of Natural History

Associate professor of molecular biodiversity

The NTNU University Museum is seeking a highly qualified and motivated candidate for an associate professor position in molecular biodiversity. The position is part of NTNU’s strategic focus on young, ambitious and excellent researchers (the “Onsager fellowships”) and is financed for 6 years. After this time it is expected that the candidate will obtain full professor qualifications and permanent employment.

The position in molecular biodiversity is central in the Department of Natural History’s strategy for further increasing the use of next generation sequencing data in studies of patterns and changes of biodiversity in time and space. More specifically, the successful candidate will carry out cutting-edge research within the field of evolutionary and environmental genomics, and extensive experience in handling and analysing complex genomic data sets using custom scripts and open source tools is expected. Background in population genomics, phylogenetics and proficiency in statistics is considered essential. The candidate must have experience in team-work and is expected to be working with broad research topics within evolutionary biology and ecology.

The successful applicant will have a strong interest in evolutionary biology and a PhD in biodiversity science (molecular ecology, molecular systematics or closely related fields of evolutionary biology research) or bioinformatics. Experience in analyses of different types of molecular data is an advantage. Applicants must document excellence in research during and after completed PhD, be goal-oriented and able to deliver results when expected. Excellent skills in written and spoken English and creative problem-solving abilities are expected.

Selection criteria:

 • Scientific excellence documented through peer-reviewed publications.
 • Experience with project acquisition and management.
 • Relevance of research area in relation to the NTNU University Museum research strategy.
 • Experience with teaching and supervision is an advantage.

In addition to what is listed as qualifications for the Onsager Fellows, for the Museum position it is expected that the successful candidate during the first 6 years:

 • Develops and submits one or more competitive project applications to the European Research Council.
 • Develops and submits project applications to the Research Council of Norway and similar funding sources.
 • Develops an active research group at the museum that contributes to relevant leading international networks.
 • Teaches at NTNU, the Research School in Biosystematics (ForBio) and the Nordic Academy of Biodiversity.
 • Contributes to the development of qualitative and innovative teaching resources in molecular biodiversity at the international level.
 • Fulfils the requirements for formal pedagogical competence at university level (PEDUP).
 • Participates in public outreach activities.

The NTNU University Museum, Department of Natural History has 15 faculty positions, 6 temporary research positions and 12 technical and administrative positions. The research is facilitated through two research groups; the Conservation Biology Group and the Systematics and Evolution Group. The Systematics and Evolution Group has its research focus in general questions in systematics and evolutionary biology such as: speciation events, species discrimination and delineation, phylogeny, character evolution, population genetics, phylogeography, DNA barcoding, archaeological genetics, and distribution of species in time and space. The Conservation Biology Group focuses on process related questions (land and water use, plant animal interactions, habitat destruction and fragmentation) and ecological biogeography. The group also has an applied research profile and works towards nature management authorities and stakeholders, at levels from populations to ecosystems.

More information about the department and the position can be obtained from Head of Department Torkild Bakken, phone: +47 73 59 23 82, e-mail torkild.bakken@ntnu.no; Professor Hans K. Stenøien, phone: +47 73 59 22 84; e-mail hans.stenoien@ntnu.no; Professor Torbjørn Ekrem, phone: +47 73 59 78 12, e-mail torbjorn.ekrem@ntnu.no.

Salaries

The associate professor position follows code 1011 starting grade 57-77, gross NOK 482 800-710 400 per annum (before tax). There will be a 2 % deduction to the Norwegian Public Service Pension Found from gross salary.

Other information 

NTNU is an equal opportunity employer and welcomes applicants from both EU/EEA and non-EU countries. The university is strongly committed to diversity within its community and welcomes applications from members of ethnic minorities.

NTNU would like to increase the percentage of female scientists in academic positions.

The appointment is to be made in accordance with the regulations in force concerning State Employees and Civil Servants.

All applications must include a letter of interest, certified copies of academic transcripts, CV, a complete list of publications and statements from three references. Copies of the considered 10 most important scientific papers should be attached as well as a short explanation of the applicant’s contribution in case where there is more than one author. The application must be submitted electronically through www.jobbnorge.no (reference VM2015/6026).

Application deadline: 25 May 2015.

http://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/112322/associate-professor-of-molecular-biodiversity

Researcher in Botany, Swedish Museum of Natural History

A position as Researcher (Senior Curator, with the possibility of promotion to Professor) in Botany (Systematic Botany in the widest sense, including mycology and lichenology) is open at the Swedish Museum of Natural History in Stockholm. Deadline for application June 18th 2015. More details in the pdf on the nrm website:

http://www.nrm.se/download/18.4a349ce514c29d2b7519738f/1431086492505/Forskare+BOT+engelsk.pdf

Intendent till enheten för botanik, NRM

Intendent till enheten för botanik

Arbetsplatsbeskrivning

Genom att vara en arena för kunskap, upplevelser, samtal och debatt vill vi bidra till att öka allas kunskap om vår gemensamma miljö och natur samt bidra till att påverka och förnya landets miljö- och naturvårdsarbete. Våra samlingar utgör ett fantastiskt arkiv med närmare tio miljoner föremål. Här kan du besöka utställningar på olika teman, lyssna till föredrag och delta i programaktiviteter.

Enheten ansvarar för museets samlingar av kärlväxter, svampar, slemsvampar, lavar, alger, mossor och bedriver forskning inom botanisk systematik och evolution. I enhetens uppdrag ligger också att digitalisera samlingarna och att på olika sätt göra samlingsinformationen tillgänglig för allmänheten och forskarsamhället.

Arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av arbete med de vetenskapliga samlingarna, dataregistrering, utlån ur samlingarna och tillhörande låneadministration, korrespondens, service till gästforskare samt att delta i planering och organiserande av samlingar. I arbetsuppgifterna ingår dessutom att representera enheten i olika sammankomster, delta i publika arrangemang och hålla demonstrationer för allmänheten.

Kvalifikationer

Akademisk examen i biologi med systematisk botanik över grundnivå. Tidigare erfarenhet av arbete med vetenskapliga växtsamlingar. Dokumenterad erfarenhet av taxonomi, nomenklatur och samlingsvård. Breda kunskaper inom botanikens mångfald är meriterande.

Arbetet kräver god förståelse för botanisk nomenklatur och taxonomi, initiativförmåga, samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt och långsiktigt mot uppsatta mål.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning:   Heltid

Tillträde enligt överenskommelse.

Vi tillämpar sex månaders provanställning.

Ansökan

Ansök senast:   2015-05-22

Referensnummer:   2.3.1-275-2015

Välkommen att söka genom att:

Lön

Löneform:   Månadslön

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen:   1

Arbetstid:   Dagtid

Kontakt

Kontaktperson

Arne Anderberg Professor 08-519 540 00

Facklig företrädare

Bodil Kajrup, SACO-S 08-519 540 00

Övrigt

Att dela med oss av vår kunskap ger oss motivation och inspiration i det dagliga arbetet. Vi eftersträvar att vara en jämställd arbetsplats med etnisk och kulturell mångfald.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring.
Vi undanbeder oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Läs mer:   http://www.nrm.se

Jobb i Norge för molekylär systematiker

The NTNU University Museum, Department of Natural History

Associate professor of molecular biodiversity

Application deadline: 25 May 2015.

The NTNU University Museum is seeking a highly qualified and motivated candidate for an associate professor position in molecular biodiversity. The position is part of NTNU’s strategic focus on young, ambitious and excellent researchers (the “Onsager fellowships”) and is financed for 6 years. After this time it is expected that the candidate will obtain full professor qualifications and permanent employment.

The position in molecular biodiversity is central in the Department of Natural History’s strategy for further increasing the use of next generation sequencing data in studies of patterns and changes of biodiversity in time and space. More specifically, the successful candidate will carry out cutting-edge research within the field of evolutionary and environmental genomics, and extensive experience in handling and analysing complex genomic data sets using custom scripts and open source tools is expected. Background in population genomics, phylogenetics and proficiency in statistics is considered essential. The candidate must have experience in team-work and is expected to be working with broad research topics within evolutionary biology and ecology.

The successful applicant will have a strong interest in evolutionary biology and a PhD in biodiversity science (molecular ecology, molecular systematics or closely related fields of evolutionary biology research) or bioinformatics. Experience in analyses of different types of molecular data is an advantage. Applicants must document excellence in research during and after completed PhD, be goal-oriented and able to deliver results when expected. Excellent skills in written and spoken English and creative problem-solving abilities are expected.

Full info: http://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/112322/associate-professor-of-molecular-biodiversity

Curator for lichens, mosses and fungi – Berlin (B)

The Herbarium of the Botanic Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem, Freie Universität Berlin is seeking a curator for lichens, mosses, and fungi.

The herbarium collections at B comprise approx. 3.6 million specimens, of which nearly one million belong to cryptogams (370,000 mosses and 300,000 lichens and fungi, respectively). The successful candidate is expected to contribute to the further development and scientific use of the collections. In close collaboration with the curators of our other collections (e.g. living plant, seed and DNA collections) the curator will contribute to the development of our collections databases together with our research and development group on biodiversity informatics. The curator is also expected to augment our research activities within our focus areas and foster future projects of the BGBM, more specifically in the Neotropics and/or in the Euro-Mediterranean region.

Applications should be sent to:
Freie Universität Berlin
Zentraleinrichtung Botanischer Garten und Botanisches Museum
Frau Sylke Gottwald
Königin-Luise-Str. 6-8
14195 Berlin (Dahlem)

The closing date for applications is 2nd October 2014.

For more details (unfortunately only in German) please refer to:
http://www.fu-berlin.de/service/stellen/st_2014/st_20140825.html

Tyck till om ämnesöversikter inom natur och teknik

Vetenskapsrådet har gett möjlighet att lämna synpunkter på ämnesöversikter inomm natur och teknikområdet, där systematik ingår. Se nedanstående länk. Man kan ju tycka att systematiken som vanligt behandlas mycket ytligt, om ens alls, men det är ju också en avspegling av hur den kollegiala bedömningen är. Lämna gärna synpunkter!

http://vr.se/omvetenskapsradet/verksamhet/forskningensframtid/webbforumnaturvetenskapochteknikvetenskap.4.fedc84a146881d2ef54389c.html

 

Lektor i systematisk biologi/mykologi

 Svenska
Universitetslektor i biologi, särskilt systematisk biologi med inriktning mot mykologi

Institutionen för organismbiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 41 000 studenter, 6 500 anställda och en omsättning på 5,9 miljarder kronor.

Beskrivning av ämnesområdet: Systematisk mykologi är studier av släktskap och diversitet inom svampriket, och av de evolutionära processer som formar diversiteten. Moderna metoder för att studera ämnet innefattar bland annat jämförande genomik och experimentella metoder, företrädesvis på individer från naturliga populationer.

Arbetsuppgifter: Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Anställningen innefattar undervisning i svampsystematik och svampbiologi på både grundnivå och avancerad nivå. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Anställningen kan komma att innefatta administration och ledningsuppdrag.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som dels visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller som behörighetskrav för anställning som universitetslektor att ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.

Den som erbjuds en anställning som universitetslektor kan befordras till professor om den sökande har begärt det, är behörig för en sådan anställning och dessutom bedömts lämplig utifrån de specifika kriterier som fastställts av fakultetsnämnden.

Bedömningsgrunder
Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet vilka tillmäts lika stor vikt. Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering, även forskningsmeritering från arbetslivet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom systematisk mykologi.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället kommer också att tillmätas betydelse.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Den pedagogiska skickligheten kan ha uppnåtts i yrkeslivet genom handledning, internutbildning, mentorsprogram etc.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer i första hand pedagogisk kvalitet att beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, kommer att tillmätas betydelse. Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Administrativ skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Med administrativ skicklighet avses även entreprenörskap. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Ledningsskicklighet: Ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Universitetet eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina lärare och kvinnor inbjuds särskilt att söka denna anställning.

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Sandra Baldauf, tel 018-471 6452.

För ytterligare information se universitetets anställningsordning:
Mål och regler för Uppsala universitet

och fakultetens riktlinjer för anställning:
http://www.teknat.uu.se/digitalAssets/213/213680_rikt.anstobefordran-2014-02-11.pdf

Välkommen med din ansökan senast den 27 maj 2014, UFV-PA 2014/1045. Klicka på länken nedan för att komma till ansökningsformuläret

Universitetslektor i biologi, särskilt systematisk biologi med inriktning mot mykologi

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning:
Heltid
Löneform:
fast lön
Antal lediga befattningar:
1
Sysselsättningsgrad:
100%
Ort:
Uppsala
Län:
Uppsala län
Land:
Sverige
Referensnummer:
UFV-PA 2014/1045
Facklig företrädare:
 1. Carin Söderhäll, TCO/ST, 018-471 1997
 2. Anders Grundström, Saco-rådet , 018-471 5380
 3. Stefan Djurström, Seko, 018-471 3315
Publicerat:
2014-05-13
Sista ansökningsdag:
2014-05-27