Om Anja Rautenberg

Webbmaster i Svenska systematikföreningen

Preliminary program and registration for Systematikdagarna 2019!

The preliminary program for Systematikdagarna 18-19 November in Gothenburg is now published. If you have not already registered: 25 October is the last day of early bird registration (after that date, the fee increases with 200 SEK, and you will also not be able to submit applications for oral presentations after 25 October).

For both those who will come to Systematikdagarna, and for those who will not attend the conference, this is also a very good time to pay the membership fee for Svenska Systematikföreningen 2019/2020.

Systematikdagarna 2019: Information and registration

About Svenska Systematikföreningen membership 2019/2020

Kallelse till årsmöte 2019

 

Kallelse till Årsmöte för Svenska systematikföreningen (SSF)

Måndag 18 november 2019 kl. 16:00 i föreläsningssalen på Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20A, Göteborg

Dagordning:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringspersoner
 3. Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst
 4. Styrelsens årsberättelse inklusive ekonomisk berättelse
 5. Revisionsberättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning
 7. Val av ordförande för föreningen
 8. Val av övriga styrelseledamöter
 9. Val av en revisor och en revisorssuppleant
 10. Val av valberedning på tre personer
 11. Fastställande av eventuell årsavgift
 12. Ärenden, som styrelsen förelägger årsmötet
 13. Övriga frågor som med motivering inkommit till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet
 14. Mötet avslutas

 Väl mött!

Styrelsen

Registration open for Systematikdagarna

Welcome to Systematikdagarna, 18-19 November in Gothenburg! More information and registration now available: systematikforeningen.se/verksamhet/systematikdagarna/systematikdagarna-2019/

Please, also consider becoming a Systematikföreningen member, and paying the fee (200 SEK). You can pay the membership fee when you pay the conference fee, or separately.

See you in Göteborg!

Positions in biodiversity, zoo systematics and ecology (Gothenburg)

Senior lectureships at the university of Gothenburg, and with connections to the Gothenburg Global Biodiversity Centre:

Biodiversity: www.gu.se/english/about_the_university/job-opportunities/vacancies-details/?id=4331

Systematic zoology: www.gu.se/english/about_the_university/job-opportunities/vacancies-details/?id=4330

Ecology: www.gu.se/english/about_the_university/job-opportunities/vacancies-details/?id=4327

Last day for early bird registration for Systematikdagarna!

The deadline for early bird registration for Systematikdagarna 2018, to be held in Lund on November 26 and 27, is October 31! Remember to register and send in an abstract if you would like to give a presentation! A preliminary schedule for the meeting is given on https://systematikforeningen.se/verksamhet/systematikdagarna/systematikdagarna-2018/ where you will also find a link to the registration web page. Two plenary talks will pave the way for the rest of the conference. On Monday 26 November, Catarina Rydin (Stockholm University) will talk about the macroevolution of the mysterious Gnetales, and on Tuesday 27 November, Martin Irestedt (Naturhistoriska Riksmuseet) will tell us about the power of museomics for understanding bird of paradise phylogenetics. We have several invited speakers as well, Nicolas Chazot (University of Gothenburg), Petra Korall (Uppsala University), Martin Ryberg (Uppsala University), Johannes Bergsten (Naturhistoriska Riksmuseet) and Jadranka Rota (Lund University).

Come and share your latest research on the systematics of life! Welcome to Lund! 

Best regards,

Niklas Wahlberg (main organiser)

PhD student in Plant Systematics, Stockholm University

A PhD position is available at the Department of Ecology, Environment and Plant Sciences at Stockholm University. The successful candidate will work on genome evolution in parasitic plants using Next Generation Sequencing and comparative analyses. Application deadline 5 November 2018. Please follow the links below for more information.

ENG: https://www.su.se/english/about/working-at-su/phd?rmpage=job&rmjob=7088&rmlang=UK

SWE: https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/doktorandplatser?rmpage=job&rmjob=7086&rmlang=SE

 

Säkrare webbplats och städning av användarkonton på systematikforeningen.se

Systematikforeningen.se har skaffat SSL. Det innebär att trafiken ska vara säkrare när vi loggar in på webbplatsen för att skriva inlägg eller registrera oss för Systematikdagarna (anmälan till årets möte öppnar snart!). Ifall något inte riktigt funkar på webbplatsen eller ser konstigt ut efter övergången: säg till så försöker jag fixa!

I och med EU:s nya dataskyddsregler kommer vi också rensa bort inaktuella användarkonton (till exempel sådana där mejladresserna är inaktuella så att utskicken studsar). Om du vill behålla ditt konto: logga in och kolla så att allt ser bra ut, eller passa på att uppdatera dina uppgifter när det blir dags för anmälan till Systematikdagarna (anmälan öppnar snart)! Ifall du inte kommer ihåg ditt lösenord och återställningsfunktionen inte funkar för att du inte kommer åt ditt gamla mejlkonto längre: kontakta mig så ska vi se vad jag kan göra. Samma sak om du vill få ditt konto raderat för att slippa få utskick från Systematikföreningen: logga in och kolla om du kan fixa det själv, eller kontakta webmaster!

Du får också gärna följa oss på twitter och facebook!

/Webmaster Anja

webmaster@systematikforeningen.se