Om Anja Rautenberg

Webbmaster i Svenska systematikföreningen

2024 International Botanical Congress in Madrid

Earlier this year it was announced that due to the pandemic the next International Botanical Congress will be delayed one year and held in Madrid, Spain, in July 2024. The dates for the rescheduled Botanical Congress are as follows:

 • Nomenclature Section, July 15-19, 2024 
 • Congress, July 21-27, 2024 

The officers of the IBC Organizing Committee are Gonzalo Nieto Feliner (President), Juan Carlos Moreno (Vice-President) and Marcial Escudero (General Secretary). The organizing team has been working hard to form the necessary planning committees, hire the conference venue and conference management team, and prepare a website to provide details on the upcoming Congress. The Congress website is now live and additional details about the Congress will be added as they become available (https://ibcmadrid2024.com/). Information about the members of the Organizing Committee, Scientific Program Committee, and Advisory Committee can be found on the website. 

The organizers look forward to welcoming everyone to Madrid in July, 2024!

Patrick Herendeen, Chair
Jiří Kvaček, Secretary
International Association of Botanical and Mycological Societies

When mycologists describe new species, not all relevant information is provided (clearly enough)

Är taxonomin verkligen det moderna, reproducerbara och inkluderande vetenskapsfält som det strävar efter att vara? Denna granskning av artbeskrivningar av svampar finner många förändringar till det bättre över tiden, men den gör samtidigt en del svårsmälta observationer som manar till eftertanke kring hur vi tar fram och kommunicerar taxonomiska resultat. 

When mycologists describe new species, not all relevant information is provided (clearly enough)
MycoKeys 72: 109-128
https://mycokeys.pensoft.net/article/56691/

Postdoc on grass phylogenomics in Stockholm

Do you want to contribute to new understanding of the ecological and evolutionary success of grasses? Come help us build a new phylogeny of the ’cool season grasses’ (Pooideae)!

A postdoctoral stipend is available for 1 year to work on grass plastome phylogenomics, with a focus on subfamily Pooideae, the cool season grasses. The post is based at Stockholm University and we welcome applicants of all nationalities. More information can be found in the PDF file available here: https://tinyurl.com/y2cwhlee

Preliminary program and registration for Systematikdagarna 2019!

The preliminary program for Systematikdagarna 18-19 November in Gothenburg is now published. If you have not already registered: 25 October is the last day of early bird registration (after that date, the fee increases with 200 SEK, and you will also not be able to submit applications for oral presentations after 25 October).

For both those who will come to Systematikdagarna, and for those who will not attend the conference, this is also a very good time to pay the membership fee for Svenska Systematikföreningen 2019/2020.

Systematikdagarna 2019: Information and registration

About Svenska Systematikföreningen membership 2019/2020

Kallelse till årsmöte 2019

 

Kallelse till Årsmöte för Svenska systematikföreningen (SSF)

Måndag 18 november 2019 kl. 16:00 i föreläsningssalen på Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20A, Göteborg

Dagordning:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringspersoner
 3. Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst
 4. Styrelsens årsberättelse inklusive ekonomisk berättelse
 5. Revisionsberättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning
 7. Val av ordförande för föreningen
 8. Val av övriga styrelseledamöter
 9. Val av en revisor och en revisorssuppleant
 10. Val av valberedning på tre personer
 11. Fastställande av eventuell årsavgift
 12. Ärenden, som styrelsen förelägger årsmötet
 13. Övriga frågor som med motivering inkommit till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet
 14. Mötet avslutas

 Väl mött!

Styrelsen

Registration open for Systematikdagarna

Welcome to Systematikdagarna, 18-19 November in Gothenburg! More information and registration now available: systematikforeningen.se/verksamhet/systematikdagarna/systematikdagarna-2019/

Please, also consider becoming a Systematikföreningen member, and paying the fee (200 SEK). You can pay the membership fee when you pay the conference fee, or separately.

See you in Göteborg!

Positions in biodiversity, zoo systematics and ecology (Gothenburg)

Senior lectureships at the university of Gothenburg, and with connections to the Gothenburg Global Biodiversity Centre:

Biodiversity: www.gu.se/english/about_the_university/job-opportunities/vacancies-details/?id=4331

Systematic zoology: www.gu.se/english/about_the_university/job-opportunities/vacancies-details/?id=4330

Ecology: www.gu.se/english/about_the_university/job-opportunities/vacancies-details/?id=4327