Svenska artprojektets årliga utlysning av medel för taxonomisk forskning och inventering

Svenska artprojektet har nu utlyst medel för taxonomisk forskning och inventering gällande dåligt kända organismgrupper i Sverige. Sista ansökningsdag är 1 juni 2016. Läs mer här. Nästa ordinarie utlysning sker i april 2017.

The Swedish Taxonomy Initiative (STI) has now announced grants for taxonomic research and inventories within poorly known organismal groups in Sweden.  Apply before 1 June 2016. Read more here. Next announcement will be made in April, 2017.

Trevliga radioinslag om taxonomisk forskning

De senaste dagarna har två projekt som har stöd av Svenska artprojektet nämnts i Vetenskapsradion – Mathias Jaschhofs forskning om gallmyggor och Karen Hansens skålsvampsforskning. Lyssna gärna på de trevliga inslagen med hjälp av länkarna nedan!

1. Skålsvampar (Karen Hansen), 2. Gallmyggor (Mathias Jashhof).

Vänliga hälsningar
Rikard

Naturhistoriska riksmuseet söker forskare till enheten för fanerogambotanik

Arbetsuppgifter

Att bedriva forskning kring blomväxternas fylogeni, särskilt familjen Asteraceae och ordningen Ericales, inom ramen för enhetens pågående forskningsprojekt. Projektet finansieras av medel från Vetenskapsrådet.

Kvalifikationer

Sökanden skall ha avlagt doktorsexamen i systematisk botanik, ha goda kunskaper i botanik, molekylärsystematiska arbetsmetoder och fylogenetisk analysmetodik. Erfarenhet av att arbeta självständigt i projekt är önskvärd, liksom en dokumenterad förmåga att framställa vetenskapliga resultat för publicering i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter. Arbetet kräver god samarbetsförmåga och förmåga att
planera och genomföra projekt under en begränsad tid.

Tillträde snarast. Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till att pågå under två år.

Närmare upplysningar lämnas av professor Arne Anderberg samt av de fackliga företrëdarna Johannes Lundberg, och Marianne Hamnede, ST-Kultur. Samtliga nås på telefon 08-519 540 OO.

Ansökan med CV samt personligt brev skall ha inkommit till Naturhistoriska riksmuseet, Box 50007, 104 05 STOCKHOLM eller rekrytering@nrm.se senast den 3 februari 2012. Märk ansökan med dnr 33-10/2012. Betyg och handlingar tas med vid eventuell
intervju.

Mvh Ulf Swenson