Biologiska mångfaldens dag 22/5

Hej!

Här kommer ett meddelande från mig, Rebecka Le Moine (naturvårdsbiolog) tillsammans med Erik Hansson (grundare och chefsredaktör för Natursidan.se) till många olika naturorganisationer, naturum och föreningar. Vi tycker att det skulle vara väldigt roligt om Sveriges många naturorganisationer gör en satsning på Biologiska mångfaldens dag i år den 22 maj. Kanske är det något som medlemmarna i Systematikföreningen skulle vilja engagera sig i? I sådana fall uppmärksammar vi det gärna på Natursidan.se!

Biologisk mångfald är den mest överskridna av våra planetära gränser. Många arter hinner utrotas av oss innan vi ens upptäckt dem och man räknar med att det utrotas upp till 100 arter om dagen. Trots dessa dystra siffror finns det hopp. Vi har aldrig vetat så mycket som vi vet i dag. Det finns inte bara kunskap utan även en stor vilja att bevara den biologiska mångfalden.

Det är dags att etablera Biologiska mångfaldens dag ordentligt!

Vi uppmanar nu föreningar, lärosäten, företag och privatpersoner att lyfta frågan om våra arter den 22 maj. Målet är att vi tillsammans gör det till en dag full av aktiviteter över hela landet som uppmärksammar biologisk mångfald.

Ta gärna kontakt med exempelvis naturföreningar, skolor, politiker, länsstyrelser, museum och fråga om de inte kan göra någon aktivitet den 22 maj (helgen innan, 20-21 maj går naturligtvis också bra).

Här är några förslag:

  • Gör organiserade naturutflykter som är öppna för allmänheten.
  • Ta med skolklasser ut i närnaturen för att visa på den biologiska mångfalden.
  • Anordna bioblitz (registrera alla arter som kan hittas) i områden som behöver kartläggas.
  • Håll utbildning i hur man skiljer olika arter åt.
  • Gör en utställning på temat.
  • Håll en fredlig manifestation i mångfaldens tecken. Exempel: skriv varsin ”favorit-art” på varsitt band för att sedan knyta banden i ett träd.
  • Konstruera fågelholkar, bihotell eller något annat som gynnar den biologiska mångfalden tillsammans.
  • Bjud in till föreläsning eller workshop i ämnet, eller varför inte ett panelsamtal med lokala politiker.
  • Skriv en debattartikel i ämnet och skicka in till tidningar. Be att få den publicerad den 22/5.
  • Sprid information om Biologiska mångfaldens dag i sociala medier. Använd hashtagen #BioMfDag

Hör av dig till oss om du är intresserad av att skapa ett event eller har tips på en aktivitet som sker den dagen, så listar vi det gärna på Natursidan.se.

Exempel på aktiviteter på Biologiska mångfaldens dag 22 maj:

Hälsningar,

Rebecka Le Moine (naturvårdsbiolog)
becka.lemoine@gmail.com

Erik Hansson (grundare och chefredaktör på Natursidan.se)
erik@natursidan.se

Familj letar vattengråsuggor

Trevliga radioinslag om taxonomisk forskning

De senaste dagarna har två projekt som har stöd av Svenska artprojektet nämnts i Vetenskapsradion – Mathias Jaschhofs forskning om gallmyggor och Karen Hansens skålsvampsforskning. Lyssna gärna på de trevliga inslagen med hjälp av länkarna nedan!

1. Skålsvampar (Karen Hansen), 2. Gallmyggor (Mathias Jashhof).

Vänliga hälsningar
Rikard

Svamparnas diversitet och makroekologi kartlagda genom världsomspännande jordprover

En ny artikel i tidskriften Science bjuder på den hittills största och mest detaljerade kartläggningen av svamparnas mångfald. Ett forskarlag bestående av deltagare från 23 länder analyserade 365 jordprover från sex kontinenter med högeffektiv DNA-sekvenseringsteknik. Närmare 45,000 arter påträffades, av vilka mindre än 10% kunde identifieras till artnivå.

”Fjorton större grupper av arter kunde inte ens identifieras på klass-nivå.”, konstaterar Henrik Nilsson vid Göteborgs Universitet, medförfattare till studien.

Utöver det taxonomiska sprängstoffet, medförde den breda geografiska och klimatrelaterade samplingen att flera sedan länge etablerade hypoteser kring svamparnas biogeografi och makroekologi kunde prövas. Lite oväntat visade sig klimat- och jord-variabler såsom nederbördsmängd respektive pH vara avgörande för svampars kolonisering. Detta står i strid med dogmen att svampdiversiteten är intimt och oupplösligt kopplad till växtdiversiteten i varje område.

”Och fler omkullkastade dogmer lär det bli”, fortsätter Henrik, ”i takt med att vi nu har redskap att närma oss den eukaryota biodiversiteten och de processer som formar den på ett helt nytt, data-baserat sätt.”

Studien är ett exempel på den taxonomiska och ekologiska syntes som blir möjlig genom global sampling, högeffektiv DNA-sekvensering och världsomspännande samarbete. Vidare sätts svamparna som organismgrupp upp på agendan; i ljuset av studien framstår det som lätt försumligt att närma sig frågor kring ekosystemtjänster, klimatförändringar och makroekologi utan att inbegripa svampriket.

Summary in English

Fungi play major roles in ecosystem processes, but the determinants of fungal diversity and biogeographic patterns remain poorly understood. Using DNA metabarcoding data from hundreds of globally distributed soil samples, we demonstrate that fungal richness is decoupled from plant diversity. The plant-to-fungus richness ratio declines exponentially toward the poles. Climatic factors, followed by edaphic and spatial variables, constitute the best predictors of fungal richness and community composition at the global scale. Fungi show similar latitudinal diversity gradients to other organisms, with several notable exceptions. These findings advance our understanding of global fungal diversity patterns and permit integration of fungi into a general macroecological framework.

Nothofagus pumilio forests of Patagonia

Collection site in Nothofagus pumilio forests of Patagonia
Courtesy of Alina Greslebin

Guyana, courtesy of Terry Henkel

Collection site in Guyana
Courtesy of Terry Henkel

Jordprover till studien samlades in från hela världen. Bilderna visar
två insamlingsplatser, Patagonien (ovan) och Guyana (nedan)

URL: http://www.sciencemag.org/content/346/6213/1256688.abstract

Debattartiklar om Svenska artprojektet

De senaste dagarna har det rasslat till i media – tre debattartiklar om Svenska artprojektet har publicerats. Via nedanstående länkar hittar du dit:

Newsmill:

1. Stefan Ekman: Landsbygdsministern vilseleder om artprojektet. http://www.newsmill.se/artikel/2012/12/12/topptv-a-landsbygdsministern-vilseleder-om-svenska-artprojektet

Uppsala Nya Tidning:

2. Kjell Antonsson m.fl: Svenska artprojektet till slaktbänken? http://www.unt.se/debatt/svenska-artprojektet-till-slaktbanken-2015193.aspx

3. Mats Eriksson m.fl: Vill regeringen rasera denna kunskapssuccé? http://www.unt.se/debatt/vill-regeringen-rasera-denna-kunskapssucc-2015546.aspx

En grupp inom Facebook-nätverket Bevara Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna med 2 200 medlemmar (https://www.facebook.com/groups/386207614766450/) har också skickat ett öppet brev till samtliga riksdagsledamöter där de vänder sig mot de föreslagna nedskärningarna av Svenska artprojektet i form av nedläggning av Nationalnyckeln och avveckling av museistödet.

Debattartikel på dagens Newsmill

Hej alla!

Jag vill göra er uppmärksamma på en debattartikel om Svenska artprojektet i dagens upplaga av Newsmill:

http://www.newsmill.se/artikel/2012/10/07/topp-d-rf-r-beh-ver-vi-svenska-artprojektet

Den här gången handlar det om vilken nytta projektet gör för samhället. Newsmill valde faktiskt att göra artikeln till morgonens toppnyhet.

Lägg märke till att artikeln bara nämner tre av de nu kända sex riksdagsmotionerna om Svenska artprojektets framtid. Anledningen till detta är att bara de tre första var kända för mig när manuskriptet skickades till Newsmill i måndags.

Hälsningar

Stefan Ekman

 

 

Stina Weststrand vinnare i Forskar Grand Prix

Stina Weststrand (Systematisk biologi, Uppsala Universitet) vann i fredags tävlingen Forskar Grand Prix i Uppsala då hon under tre minuter beskrev sin forskning om mosslumrar. Grattis Stina!

Mer information om tävlingen hittar ni på Uppsala universitets hemsida: http://www.uu.se/nyheter/nyhet-visning/?id=1984&area=1%2C2%2C5%2C13%2C16&typ=artikel&na&lang=sv

Länken till artikeln är alltså:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/manga-arter-kvar-att-upptacka_7489738.svd

(Länken från ordet ’här’ försvann i den automatiskt genererade eposten.)

Stefan