Systematikdagarna 2014 is drawing closer!

It is soon time for all of us to meet in Gothenburg for the yearly Systematics event! Those of you who wish to propose a workshop, please contact Bernard Pfeil before september 15th. A registration page will soon be opened, but you can already now submit a symposium abstract, again please contact Bernard Pfeil. Symposium abstract submissions are due october 1st.

Hope to see you all there!

Systematikdagarna – preliminärt program ute!

2013 års Systematikdagar kommer att äga rum den 25–26 november på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm och är ett samarrangemang mellan Svenska systematikföreningen, Naturhistoriska riksmuseet och Svenska artprojektet.

Nu har vi en tidig version av programmet tillgängligt! Observera att detta fortfarande är ganska preliminärt och kommer att uppdateras med jämna mellanrum! Vi kan utlova två spännande och innehållsrika dagar i systematikens tecken!

Påminnelse: Systematikdagarna – “Early Bird” registrering

Detta är en påminnelse om att anmälningsavgiften för Systematikdagarna 2013 ökar kraftfullt vid månadsskiftet… Missa inte att anmäla er och betala innan dess! Titta på mötets hemsida https://systematikforeningen.se/systematikdagarna2013/ för närmare information kring registrering, avgift och betalning.
Det finns fortfarande några platser kvar i programmet för de forskare och samlingsvårdare som vill ge en presentation! Hör av er omgående och glöm inte att inkludera titel och sammanfattning när ni anmäler er!! Som vanligt är doktorander och postdocs särskilt välkomna! Ni som har färska posters med systematik-innehåll får gärna ta tillfället i akt att presentera dessa! Vi välkomnar förslag på föredrag och posterpresentationer inom systematik i dess bredaste mening, där forskningsstrategiska diskussioner, metodutveckling, tillämpningar, nutida eller fossila grupper av alla slag inkluderas! Förslag på titlar och kort sammanfattning ger ni på hemsidans anmälningssida!
Varmt välkomna till Systematikdagarna 2013!!
Planeringsgruppen genom
Mats Wedin
 

Systematikdagarnas anmälningssida öppnad!!

 

Systematikdagarna 2013 närmar sig med stormsteg!! Mötet kommer som tidigare meddelats att äga rum vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm 25-26 november! Titta på mötets hemsida för detaljer kring registrering, avgift, betalning och möjligheter att hålla presentationer! Var snälla och anmäl er så snart som möjligt, för att underlätta planeringen!

https://systematikforeningen.se/systematikdagarna2013/

Välkomna till Systematikdagarna 2013!!

Kallelse till Årsmöte för Svenska systematikföreningen (SSF) 2012

Kallelse till Årsmöte för Svenska systematikföreningen (SSF) 26 november 2012, kl. 17.30-18.00 i Friessalen (Norbyvägen 14, “kärnhuset”, EBC, Uppsala Universitet), Uppsala

DAGORDNING

§1. Mötet öppnas

§2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringspersoner

§3. Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst

§4. Styrelsens årsberättelse inklusive ekonomisk berättelse

§5. Revisionsberättelse

§6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning

§7. Val av ordförande för föreningen

§8. Val av övriga styrelseledamöter

§9. Val av en revisor och en revisorssuppleant

§10. Val av valberedning på tre personer

§11. Fastställande av eventuell årsavgift

§12. Ärenden, som styrelsen förelägger årsmötet

§13. Övriga frågor som med motivering inkommit till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet

§14. Mötet avslutas

Väl mött!

Livia Wanntorp Ordförande – SSF

Systematikdagarna 2011 i Lund

Systematikdagarna kommer i år att genomföras 21-22 november vid konferenscentret Palaestra i centrala Lund.

Biologiska muséerna, Lunds botaniska trädgård och forskargrupper vid Biologiska institutionen i Lund hälsar alla välkomna till ett vetenskapligt program med föredrag, postersession och mycket annat.

Mer information och anmälningsformulär hittar du på systematikdagarnas hemsida.