ForBio and STI course: Entomology hands-on: collecting, sorting, species ID

The course presents several aspects of insect handling in field and in collections. You will get hands-on experience in collecting, handling, sorting, identifying and preserving of insects. We will broadly cover different taxonomic levels/groups, and provide some opportunities to dive deeper into some of them.

Time and place: Sep. 2, 2018 9:00 AMSep. 9, 2018 5:00 PM, Station Linné, Öland

Learning targets:

 • Understand several methods for collecting
 • Knowledge of taxonomic sorting methods and tools
 • Knowledge of identification procedures for most larger insect groups
 • Basic understanding of advanced techniques for species ID in lab

The core teachers responsible for different parts of the course are the entomologists working at the station: Dave Karlsson, Jon Tinnert and Mathias Jaschhof. Visiting lecturers will also be invited to cover a wider taxonomic spectrum of insect groups: Marianne Espeland (tentative) and Björn Rulik, both are from Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig, Bonn. Participants are expected to read literature prior to the course, and take active part in all sessions. Station Linné is coordinating the largest Malaise trap project ever run in Scandinavia: “SMTP”, Swedish Malaise Trap Project, and preserved SMTP-material will be one of the parts of the course content.

Target group: PhD students, master students, researchers, consultants, government officials/museum staff – with relevant background in biology.

Working language: English/Scandinavian

Recommended course credits:  3 ECTS

Number of participants: Maximum 18.

Course Fee, Accommodation and food costs: There is no course fee. ForBio members that are PhD/MSc-students or PostDocs in Norway can have travel, accommodation and food costs covered. ForBio assoiciates will have to pay for accommodation and food. Applicants affiliated to Swedish Universities/Research Institutes will get their accommodation and food (not travel) covered by STI. All other categories of participants will have to use own funds for travel as well as to cover accommodation and catering at the station. The costs of accommodation at the Station Linné and food (combination of catering and self-service) is 2800 SEK for the whole duration of the course, 8 days.

Registration: Register with a short CV indicating the nature and stage of your interest or research project. The registration form is provided here. Registration deadline is June 10, 2018. Priority will be given to students/researchers enrolled in the Swedish Taxonomy Initiative and to members of ForBio, should the maximum number of participants be exceeded.

Questions:

Postdoc position in Plant Systematics at Stockholm University

We seek a postdoctoral research fellow to work on the evolution of pollen and pollination systems in extinct gymnosperms. Pollination with biotic vectors is common in flowering plants but is not unique to them. The postdoc will study the ultrastructure and aerodynamic features of fossil pollen of a selection of gymnosperms. The results will constitute the basis for estimating the pollination biology of extinct species and macro evolutionary analyses of pollination syndromes in seed plants.

More information: https://www.su.se/english/about/working-at-su/jobs

Instituttleder – Institutt for naturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

NTNU Vitenskapsmuseet søker en ny instituttleder ved Institutt for naturhistorie. Stillingen er en åremålsstilling på fire år, med mulighet for forlengelser etter ny ordinær kunngjøring og ansettelsesprosess, dog ikke utover 12 år. Tiltredelse er 01.01.2019.

Som instituttleder er du instituttets daglige leder og rapporterer til museumsdirektøren. Instituttleder inngår i museumsdirektørens ledergruppe, og skal bidra til en samordnet ledelse og helhetlig utvikling av museet med dets spesifikke mandat, fagområder og oppgaver. Spesielt vil vi vektlegge egenskaper, erfaring og interesse for å videreutvikle det faglige samarbeidet mellom museets to institutter.

Dine viktigste oppgaver er å:

 • lede og utvikle virksomheten ved instituttet med fokus på kjerneoppgavene
 • påse at det utøves god faglig ledelse med vekt på kvalitet i forskning, samlingsforvaltning, formidling og undervisning
 • skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø for studenter og ansatte
 • delta i NTNU Vitenskapsmuseets strategiske arbeid og sørge for at instituttet har oppdaterte styringsdokumenter og handlingsplaner, og at disse følges opp
 • representere og posisjonere instituttet og fremme internt og eksternt samarbeid
 • representere arbeidsgiver, sikre at ansatte blir hørt og ivareta ansattes medbestemmelse
 • påse at instituttet har effektive og hensiktsmessige styrings- og kontrollsystemer slik at fastsatte mål og resultatkrav kan følges opp, ressursbruken er effektiv, rapporteringen er pålitelig og at instituttet drives i samsvar med gjeldende lover og regler (internkontroll)
 • leder for instituttrådet.

NTNUs instituttledere forventes å være aktive bidragsytere for å realisere NTNUs visjon om «Kunnskap for en bedre verden». NTNU har også som mål innen 2025 at alle institutt har fagmiljøer som er på et dokumentert høyt nivå innen minst ett av sine kjerneområder. Dette vil være en av hovedoppgavene for deg som instituttleder i inneværende strategiperiode. Som en del av dette arbeidet skal du bidra til å styrke den tverrfaglige aktiviteten og vektlegge samarbeid med ledende kompetansemiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Du som søker stilingen må ha:

 • dokumentert vitenskapelig kompetanse på minimum nivå som førsteamanuensis innenfor ett av instituttets fagområder
 • dokumenterte gode lederegenskaper
 • vist evne til internasjonalt samarbeid
 • erfaring med nasjonal og internasjonal prosjektakkvisisjon
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i ett av de skandinaviske språk, samt i engelsk.

I tillegg vil det bli lagt stor vekt på:

 • ledererfaring fra forskningsinstitusjon
 • erfaring fra museumsfaglig virksomhet/vitenskapelige samlinger
 • erfaring fra strategisk og organisatorisk utviklingsarbeid
 • erfaring fra personalledelse og HMS-arbeid
 • erfaring fra offentlig forvaltning og utredningsvirksomhet.

Du har følgende personlige egenskaper:

 • motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog
 • engasjement og entusiasme for stillingen
 • kommunikative evner og evne til å bygge nettverk og skape tillit internt og eksternt, samt bidra til å utvikle institusjonens omdømme.

NTNU Vitenskapsmuseet er i stadig utvikling, noe som stiller store krav til dine evner og vilje til omstilling. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby:

 • en spennende arbeidsplass med stor variasjon av arbeidsoppgaver
 • gode muligheter for utvikling
 • godt og sosialt arbeidsmiljø
 • gode pensjonsordninger
 • velferdstilbud.

Stillingen lønnes etter stillingskode 1475 Instituttleder i Statens lønnsregulativ. Normal avlønning er kr 750 000 – 850 000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Fra lønna blir trukket 2 % lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige ansatte, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer av arbeids- og ansvarsområdet. De første 6 måneder er prøvetid.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU Vitenskapsmuseet arbeider for likestilling mellom kjønnene og oppfordrer kvinner til å søke.

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Søkeren vil bli varslet hvis anmodningen ikke tas til følge.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til museumsdirektør Reidar Andersen, tlf. 91568814 eller forsknings- og samlingssjefsjef Solveig Bakken, tlf. 90539321.

For ytterligere informasjon om stillingen, se også www.searchhouse.no. Ta gjerne kontakt med våre rådgivere i Search House AS ved Eilif Solem tlf. 99 22 02 02 eller Jan Gunnar Storli tlf. 924 12 800.

Er Institutt for naturhistorie stedet hvor du kan bidra til å frembringe kunnskap for en bedre verden? Send søknad elektronisk via denne siden (jobbnorge.no) med CV, vitnemål og attester innen 03.06.2018.

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/151548/instituttleder-institutt-for-naturhistorie

Extended deadline: ForBio course on Marine Non-Indigenous Species

ForBio is organising a course on Marine Non-Indigenous Species, May 21- 25, 2018, at the Drøbak Field Station, a short bus ride south of Oslo. We have extended the deadline for application to April 28th.

http://www.forbio.uio.no/events/courses/2018/Non-indigenous.html

The aim of the Marine Non-Indigenous Species is to:

(1) provide theoretical background knowledge about marine non-indigenous species (NIS) including terminology, causes and potential consequences of NIS, the factors influencing translocations and success of colonisations and the potential vectors and the criteria for assessing NIS and

(2) identify the most common NIS / target species in Scandinavian waters using specimens from natual history collections and alive specimens collected around the station. Comparison of NIS and local similar species will be made. Identification cards and fact sheets will be provided.

Theoretical and practical lectures will be accompanied with discussions about the consequences of NIS to native environments, loss/increase of diversity and diseases.

Format: 5 day intensive course with theoretical and practical sessions (40 hours + preparation + final report/assignement- for those aiming to receive a certificate with ECTS)

Teachers 

Vivian Husa, Institute of Marine Research in Norway (IMR), Bergen

Arjan Gittenberger, Naturalis Biodiversity Centre, Leiden / GiMaRIS

Eivind Oug,  Norwegian Institute for Water Research (NIVA), Oslo

Joann Porter, Heriot-Watt University, Edinburg

Maria Capa, ForBio  & NTNU University Museum, Trondheim

Program

21 May

11.00 Welcome, presentation of the course schedule and logistics

11.15 Introduction (Important definitions, current knowledge of the problem at global scale, criteria for assessing NIS).

12.00 Vectors and factors influencing translocations

12.30 Management and legislation (monitoring programs, Nordic countries vs Europe rest of the world)

13.00 Lunch

14.00 Methods for assessing NIS (DNA barcoding or eDNA/metabarcoding).

14.30 Collecting techniques (eg. HELCOM/OSPAR)

15.00 Collecting along Drøbak & processing of samples. Animals kept alive in marine tanks.

22 May

9.00 Bryozoa . Introduction  (Biodiversity, Systematics, Ecology and Biology). Diagnostic features and terminology.

10.00 Lab work

12.00 NIS in Nordic waters

12.30 Lunch

13.30 Cnidaria & Tunicates. Introduction (Biodiversity, Systematics, Ecology and Biology). Diagnostic features and terminology

14.30 Lab work

16.30 NIS in Nordic waters

23 May

9.00 Mollusca. Introduction (Biodiversity, Systematics, Ecology and Biology). Diagnostic features and terminology

10.00 Lab work

12.00 NIS in Nordic waters

12.30 Lunch

13.30 Annelida. Introduction  (Biodiversity, Systematics, Ecology and Biology). Diagnostic features and terminology

14.30 Lab work

16.30 NIS in Nordic waters

24 May

9.00 Crustacea. Introduction (Biodiversity, Systematics, Ecology and Biology). Diagnostic features and terminology

10.00 Lab work

12.00 NIS in Nordic waters

12.30 Lunch

13.30 Continuation…

25 May

9.00 Algae. Introduction (Biodiversity, Systematics, Ecology and Biology). Diagnostic features and terminology

10.00 Lab work

12.00 NIS in Nordic waters

12.30 Lunch

12.30 Lunch

13.30 Other groups. Diagnostic features of a few species of fish (e.g Neobious…)

14.30  Wrap up, discussion  and conclusions

 

Maximum number of participants: 20

Course level: PhD students, Master students, researchers and biodiversity consultants.

Previous knowledge required. Taxonomic expertise in at least one of the main groups to be dealt with (Algae, Decapoda, Bryozoa, Molluscs, Annelida…) or a strong background in marine ecology and conservation.

Course materials.  Lab facilities (microscopes, marine tanks, collecting gear) are available at Drøbak Field station. Species determination literature will be provided.  Students are requested to bring their own forceps and dissecting equipment.

Assignment and credits: The course is equivalent to 2 ECTS. ForBio will provide certificates for those successfully complete the course assignment.

Registration: Please fill in the online application here. There is no course fee for ForBio members or associates. The course includes accommodation and meals for ForBio members and associates at the Drøbak Field Station. Travel is covered for ForBio members based at Norwegian institutes.

Find out about how to become a ForBio member here.

Extended application deadline is April 28, 2018.

Contact Maria Capa (maria.capa@ntnu.no) for more information.

 

PhD position Plant Systematics, Stockholm University

A PhD position is available at the Department of Ecology, Environment and Plant Sciences at Stockholm University. The successful candidate will work on evolution of cold tolerance in angiosperms using comparative analyses and common garden experimentation. Application deadline 23 April 2018. Please follow the links below for more information.

ForBio and STI course: Macro algae – systematics and taxonomy

Time and place: May 28, 2018 9:00 AM June 1, 2018 5:00 PM,

Sven Lovén Centre for Marine Infrastructure, Tjärnö, Strömstad, Sweden

Сourse scope:

The course will present and overview of the macro algae – marine and freshwater. We will cover the systematics, taxonomy and identification at different taxonomic levels. Sessions will include lectures, fieldwork and laboratory exercises. The students will learn various techniques for macro algae identification and sampling.

Learning targets:

 • General understanding of systematics and taxonomy of macro algae
 • Techniques for collecting macro algae
 • Techniques for species identification

Teachers: 

Prof. Stein Fredriksen – Department of Biosciences, UiO

Dr. Gustav Johansson – Hydrophyta Ekologikonsult

Algologist Roland Bengtsson – Mikroalg

Maximum number of participants: 18, in case of more applicants, participants will be selected based on the scientific, educational and/or professional merit of the course, with priority given ForBio members and students/researchers enrolled in the Swedish Taxonomy Initiative (STI). Results of the selection process will be announced via e-mail ca. one week after the application deadline.

Target group: PhD students, master students, postdocs, researchers, consultants, government officials, museum staff with relevant background in biology.

Working language: English/Scandinavian

Assignement and credits: The course is equivalent to 2 ECTS. ForBio will provide certificates for those successfully completed the course assignment.

Registration: Please fill in the online application here. There is no course fee for ForBio members or associates. Travel is covered for ForBio members based at Norwegian institutions. Accommodation at the Sven Lovén Centre in Tjärnö is covered for all ForBio members.

Find out about how to become a ForBio member/associate here.

Application deadline: April 16th, 2018.

Contact: ForBio coordinator Nataliya Budaeva (nataliya.budaeva@uib.no) or

STI representative Malin Strand (malin.strand@slu.se)